Nyinsikt Nyinsikt

Artiklar

En samling artiklar

Vill du veta mer? Här har jag sammanställt ett stort antal av mina artiklar om olika terapeutiska metoder, i praktik och teori. Jag hoppas att du som letar efter en terapeut eller om du bara vill veta lite mer om ämnesområdet ska kunna få hjälp och vägledning av dessa artiklar. Här kan du också hitta information om handledning inom skola, vård och omsorg.

Tipsa mig gärna om intressanta ämnen och metoder som jag inte har tagit upp eller som du vill att jag ska fördjupa mig i. Jag försöker uppdatera sidan mer eller mindre regelbundet.

terapi-stockholm

Exempel på frågor som tas upp:

  • Hur länge behöver man gå i terapi?
  • Vilken terapimetod är bäst?
  • Vad kostar det att gå i terapi?
  • Vem kan gå i handledning
  • Vad tar man upp i handledning?
  • Måste hela arbetsgruppen delta i handledning?

Artiklarna är uppdelade i sex ämnen varav de tre huvudområden är:

Samtalsterapi

Under rubriken ”samtalsterapi” beskriver jag både traditionella samtalsterapier (till exempel psykodynamiska terapi och KBT) och komplementära samtalsterapier (till exempel ACT, psykosyntesterapi och gestaltterapi). Du kommer att upptäcka att vissa terapimetoder passar just dina behöv bättre än andra.

Parterapi

Bland artiklarna om ”parterapi och familjerådgivning” hittar du en mängd intressanta terapimetoder för par och familjer. Det här är ett område som har utvecklats starkt under senare år. Du kan till exempel få information om när korttidsterapier är lämpliga och när man behöver överväga lite fler terapisessioner.

Handledning

Här kan du läsa om hur man arbetar med ”individuell handledning (coaching) och grupphandledning”. Betoningen kommer att ligga på olika former av handledning som lockar till engagemang och reflektion. Några områden som jag kommer att följa extra noga är kommunikation, motivation och feedback.

Utöver mina tre huvudområden: Samtalsterapi, parterapi och handledning kommer du också kunna hitta artiklar om existentiell och transpersonell psykologi, personlig utveckling och meditation. Längre ned på denna sida ser du mina senaste artiklar.

Övriga ämnesområden hittar du i kategorimenyn.

Anknytningsteorin och kärleksrelationer

Ett vanligt skäl till att gå i terapi är att man har relationsproblem. Svårast tenderar det att vara i kärleksrelationer då dessa ofta utmärker sig genom att vara mer känslosamma än andra. Att bli attraherad av någon är i regel lätt men att fullt ut engagera sig i en relation kan för många upplevas som mycket svårare. För att förstå vad det är som gör det så svårt för många att stanna kvar i en relation kan den s.k. anknytningsteorin vara till hjälp.

Kränkt som barn – konsekvenser i vuxen ålder

I parterapi är det relativt ovanligt att jag gräver djupare i mina klienters barndom om de inte uttryckligen vill att vi ska utforska den. Skälet är att det vanligtvis inte är nödvändigt. Men i vissa fall brukar jag vilja utforska den om jag märker att det kan förekomma verbalt och/eller fysiskt våld i relationen eller familjen. Om vi går den vägen så brukar jag hämta stöd från författaren och terapeuten Alice Millers arbete.

Parterapeuten Gottmans gyllene regler.Del 3

Jag har i två tidigare artiklar (del 1: ”Familjerådgivning och parterapi a la Gottman” och del 2: ”Gottmans regler i parterapi”) berättat om fem av Gottmans sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”. I denna avslutande artikel kommer jag att presentera den sjätte och den avslutande sjunde regeln. Den sjätte är sannolikt den svåraste att praktisera medan den sjunde är den regel som kanske kräver mest uthållighet eftersom det är en regel som ett par bör hålla levande under hela sin relation.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.