Terapi Stockholm

Ett personligt möte på Hälsans hus

Min mottagning och online-terapi

I bland händer saker som kräver vår uppmärksamhet och som är svåra att hantera på egen hand. Att gå i terapi kan för många bli en vändpunkt som öppnar upp för nya möjligheter i livet.

I terapi kan det mesta utforskas. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner eller någon annan som står dig nära. Det kan vara individuella problem som till exempel dålig självkänsla och nedstämdhet. Det kan också handla om problem i en relation, till exempel svårigheter att kommunicera med sin partner till mer akuta problem som otrohet.

Som terapeut vänder jag mig till såväl privat­personer som till företagare och an­ställ­da som behöver hjälp med att komma vidare i sina privata- respektive yrkesliv.

Min verksamhet, Ny Insikt, bedriver jag från min terapi-mottagning i Stockholm och i form av online-terapi (video) med klienter från hela landet.

Utöver terapi för enskilda och par erbjuder jag också coach­ing och personalstöd. Mitt arbete med handledning avslutade jag 2023.

Du är välkommen att gå igenom min hemsida om du vill fördjupa dig i mina tjänster och artiklar. Du kan också gå till min sida ”om mig” ifall du är nyfiken på vem jag är. Om det känns intressant att gå vidare så är du välkommen att höra av dig. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med terapi i Stockholm.

I also offer therapy in English.

Engelska

Tjänster som jag erbjuder


Terapi-mottagning

Mitt terapi-rum på Ny Insikt

Ska du välja individuell samtalsterapi eller parterapi?

Osäker på vad du ska välja för typ av terapi? Om du lever i en relation så har du valmöjligheter. För att fatta ett välgrundat beslut, fundera på dina behov och mål. Vill du fokusera på din personliga utveckling eller bearbeta individuella problem. Då kan individuell samtalsterapi vara rätt val. Vill du förbättra kommunikationen och lösa konflikter? Då kan parterapi vara mer effektivt.

Din bekvämlighetsnivå är en annan viktig faktor. Hur bekväm är du med att dela personliga tankar och känslor med din partner och terapeut? Individuell samtalsterapi ger utrymme för privat reflektion och bearbetning, medan parterapi kan kräva mer öppenhet.

Fundera också på vad du vill ha fokus på i terapin. Vill du ha fullt fokus på dig själv och din egen resa, eller vill du dela processen med din partner och tillsammans förbättra er relation? Individuell samtalsterapi ger dig fullt fokus, medan parterapi fokuserar på er relation som en enhet.

Det är alltid möjligt att kombinera de olika terapiformerna. Du kan börja med individuell samtalsterapi för att sedan gå i parterapi eller vica versa.

Om du är osäker på vilken typ av terapi som passar dig, kontakta mig. Jag kan ge dig individuella råd och hjälpa dig att välja rätt väg framåt.

Fysiskt eller digitalt? Välj rätt mötesformat för dig

Min mot­tagning ”Ny Insikt” finns sedan drygt 15 år i Hälsans hus i Stock­holm. När­maste tunnel­bane­station och buss­tation är Slussen respek­tive Tjärhovsplan. Med kollektivtrafik tar det ca 10-15 minuter från T-centralen till min mottagning.

För den som av någon an­led­ning inte kan komma till min mot­tagning för terapi i Stockholm er­bjuder jag också terapi online via enkel inter­net-anslutning.

Det kan vara ett bra alternativ om du till exempel bor på annan ort, har lång resväg eller om du är för sjuk för ett personligt besök (Huset är inte fullt ut handikappanpassat).

mottagning-video

Min mottagning på Hälsans hus


terapi verktyg
Klicka på bilden för att komma till min artikelkatalog. Här kan du se hur jag arbetar

Terapi-verktyg för olika behov

Om du inte har någon erfarenhet av att gå i terapi så funderar du säkert på hur du ska välja rätt. idag finns en mängd metoder att tillgå. Vid vårt första möte hjälper jag dig gärna med att fundera på vad som passar bäst för just dina behov.

Själv arbetar jag framförallt med Psykosyntes, NVC, Enneagram och Mindfulness. Gå till menyn och metoder om du vill läsa mer om dessa metoder.

Under årens lopp har jag även inkluderat anknytningsteorin, Gottman, KBT, ACT och Imago i min verktygslåda. Gå till menyn, under metoder och artiklar kan du läsa mer om mina verktyg och metoder.


Vikten av att lyssna utan att värdera

Som terapeut fokuserar jag på dina styrkor mer än begränsningar. Min utgångspunkt är att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker. Om du känner dig för­stådd finns stora möjligheter att utforska olika psykologiska områden som kan vara svåra och utmanande.

Genom att i förutsättningslöst nysta i tankar och känslor kan du också komma till nya insikter och få bättre möjligheter att gå vidare på egen hand. Det är min bestämda uppfattning att vi alla bär på en outnyttjad potential. Allt som behövs är lite hjälp att ta fram dem.


olika-terapi-verktyg

Psykologiska tester (Quiz)

Ibland kan det vara aktuellt med en eller fler psykologiska självskattningtester i terapin.

De tester jag utför används inte för att ställa psykologiska diagnoser. Jag använder dessa tester framförallt för att utforska och samtala med mina klienter om deras psykologiska styrkor och svagheter.

Exempel på mina tester.

Jag har tillgång till ett antal olika tester för olika former av problem- och utvecklingsområden, exempelvis:

  • Personlighetsprofiler
  • Relationer och anknytningsanalyser
  • Självbild och självkänsla

Flera av mina tester är ganska omfattande och komplexa vilket kräver uppföljande samtal.

Vanliga frågor om terapi (Q&A)

En av de vanligaste frågorna som jag får är vad det kostar att gå i terapi i Stockholm. Som med mycket annat så är det i regel lite dyrare att gå i terapi i huvudstaden än i övriga landet. Det kan avskräcka många från att ta första steget till att söka hjälp och stöd.

Det finns en mängd andra frågor som jag får. Exempelvis: Hur ofta behöver man gå?, när kan jag tidigast komma?, finns det kvällstider?. På sidan Q&A hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Ett tips! Ägna gärna en stund till att fundera på vilka speciella kvalitéer du söker hos en terapeut. Det kan faktiskt vara viktigare än valet av metod. Många utvärderingar har visat att den personliga relationen mellan terapeut och klient är direkt avgörande för om terapin blir framgångsrik eller inte.


Exempel på frågor & svar

Gå till huvudmenyn. Under priser ser du mina mycket konkurrensmässiga priser för alla tjänster. Första gången erbjuder jag dessutom ett ”prova-på-pris” (halva priset).

Jag har princip öppet alla dagar i veckan. Titta i min bokningskalender för att se när jag arbetar. Det kan variera från vecka till vecka.

Jag rekommenderar i första hand ett fysiskt möte på min mottagning. När det inte möjligt kan terapi online/video vara ett bra alternativ. Glöm inte att en bokning för terapi online måste göras minst 24 timmar innan mötet.