Nyinsikt Nyinsikt

Personlig utveckling – Min mottagning

Mitt namn är Charles Sandström och jag erbjuder individuell samtalsterapi och par-terapi. Dessutom erbjuder jag coaching samt handledning för yrkesverksamma. Min mottagning har jag i Hälsans hus, Södermalm, Stockholm. För klienter med annat modersmål än svenska erbjuder jag även samtal på engelska.

Mer information om mina tjänster kan du finna via hemsidans meny (tjänster) eller ”knapparna” nedan. Om du vill veta när jag har lediga tider (även kväll/helg) så kan du gå till min ”bokning-online-kalender”. Priser för mina olika tjänster hittar du här.


Hitta ditt förhållningssätt.
Bli mer kreativ.
Läs mer

Problem i förhållandet? Ta relationen till en ny nivå.
Läs mer

Har du ett konkret problem som du behöver lösa?
Läs mer

Utveckla din yrkeskompetens och rollen som kollega.
Läs mer

Lite om mig och hur jag arbetar på Nyinsikt

I dag finns många olika metoder för dig som vill få professionellt samtalsstöd. Du kanske tycker att det är svårt att veta vilken form som passar bäst just för dig. Själv har jag utbildat mig i flera olika metoder som kompletterar varandra. Det gör att arbetssättet kan skräddarsys efter behov. Jag har bland annat en utbildning (6 år) i psykosyntes, coaching och handledning.

Även om valet av metod är viktigt så visar många vetenskapliga utvärderingar att det absolut viktigaste är att du känner förtroende för din terapeut. Om du känner dig förstådd finns stora möjligheter att utforska områden som kan vara svåra och utmanande.

I min verksamhet har jag stor vana av att utforska allt från personlig utveckling, problem i relationer till mer existentiella utmaningar. Jag arbetar också med arbets- och karriärs-relaterade frågor.

Efter 15 års erfarenhet av att samtala med människor har jag dragit slutsatsen att vi alla bär på en outnyttjad potential att ta kommandot över våra egna liv. Allt vi behöver är lite hjälp för att ta fram den. Därför fokuserar jag alltid på dina styrkor och mindre på dina begränsningar i våra samtal.

Min utgångspunkt är att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare för dig att prata om svåra saker. Genom att hjälpa dig att sortera i dina tankar och känslor kan Du komma att få nya insikter som ger dig förutsättningar att gå vidare på egen hand i din personliga utveckling.

Jag tar inte emot klienter som är under behandling för diagnostiserade psykiska sjukdomar.

Du bestämmer själv

Terapi StockholmOm du aldrig tidigare har sökt hjälp så kan jag föreställa mig att du känner dig lite osäker på vad som händer under en session.

Jag vill därför lyfta några saker. Det är du som bestämmer vad du vill prata om. Ibland kan det kännas svårt att tala om vissa saker. Då är min utgångspunkt att möta dig med respekt. Allt som diskuteras sker under sträng sekretess.

Det är också du som bestämmer hur länge och hur ofta du vill gå. För din egen skull är det viktigt att du känner förtroende för mig. Om du känner att det inte fungerar efter ett par möten, ge inte upp utan gå till någon annan. Samtidigt skulle jag rekommendera lite tålamod, att du verkligen ger dig själv en chans.

Exempel på metoder och verktyg

Om du vill veta mer om hur jag arbetar föreslår att du tar del av mitt utbud metoder och verktyg för personlig utveckling  genom att läsa vad jag har skrivit om dessa i min artikelkatalog. Du finner mina artiklar genom att gå till ”artiklar” via hemsidans meny.

Det är ganska många artiklar, men jag vill särskilt lyfta fram några:

1. Anknytningsteorin. En artikel för dig som vill få en större förståelse om varför det kan vara svårt att få en relation att fungera. Många av mina klienter har upplevt denna teori med verktyg som en ögonöppnare.

2. Gottmans terapeutiska arbete. Om du är i en relation som du vill utveckla föreslår jag att du läser mina artiklar om ”De sju gyllene regler som kännetecknar en lycklig relation”. Här ingår en mängd praktiska övningar.

3. Giraffspråket (NVC). En artikel om att möta varandra med respekt och vänlighet även när det är svårt. Med denna metod kan du lära dig att kommunicera bättre.

4. Enneagrammet. Känner du dig missförstådd? Påverkar det din självkänsla?. En artikel om hur du kan bli mer medveten om dina dina styrkor och tillkortakommanden.

5. Välja terapi i Stockholm. På denna sida kan du läsa lite mer om vad du bör tänka på när du ska välja rätt inriktning.

6. Vad kostar det att gå i terapi? En artikel om vad du ska tänka på när du går till en privat-praktiserande terapeut och vill undvika allt för höga räkningar.

Hoppas denna genomgång var till hjälp. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig på Nyinsikt om du har några frågor eller om du vill boka ett möte. Om du efter ett första möte känner dig motiverad att fortsätta så tar vi en diskussion om hur vi kan gå vidare med din personliga utveckling i Stockholm.

Charles Sandström. Nyinsikt. Samtals- och par-terapeut. Handledare och coach i psykosyntes.  Stockholm.