Terapi Stockholm

Välkommen till Ny insikt

Du är varmt välkommen till att kontakta mig på Ny insikt – terapi Stockholm, om du vill boka en tid i min online-kaIender eller om du har några frågor.

Som terapeut i Stockholm vänder jag mig till såväl privat­personer som till företagare och an­ställ­da som behöver hjälp med att komma vidare i sina privata- respektive yrkesliv. Utöver terapi för enskilda och par erbjuder jag också coach­ing och handledning.

Välkommen till Ny insikt

Du är varmt välkommen till att kontakta mig på Ny insikt – terapi Stockholm, om du vill boka en tid i min online-kaIender eller om du har några frågor.

Som terapeut i Stockholm vänder jag mig till såväl privat­personer som till företagare och an­ställ­da som behöver hjälp med att komma vidare i sina privata- respektive yrkesliv. Utöver terapi för enskilda och par erbjuder jag också coach­ing och handledning.

Tjänster som jag erbjuder

Kort väntetid – Öppet kväll och helg

Jag har generösa öppettider. Utöver att erbjuda mina tjänster under ordinarie arbetstider har du också möjlighet att boka en kväll- och helg-tid. Om du vill boka ett möte eller vill veta när jag har lediga tider kan du gå direkt till min kalender genom att klicka på knappen nedan.

Det går snabbt och enkelt att boka en tid och du får en be­kräf­telse direkt. I regel har jag korta väntetider (akut-tider) om du är flexibel med tider.

Plats: Söder­malm – Videosamtal

Min terapi-mot­tagning Ny Insikt finns sedan 15 år i Hälsans hus, Söder­malm, Stock­holm. När­maste tunnel­bane­station och buss­tation är Slussen respek­tive Tjärhovsplan. För den som av någon an­led­ning inte kan komma till min mot­tagning er­bjuder jag också video-möten via enkel inter­net-anslutning.

Vad kostar terapi i Stockholm?

Jag har olika priser för mina olika tjänster. Men som ny klient betalar du bara halva priset första gången vi ses. Jag vill gärna ge dig en möjlighet att prova en gång till subventionerat pris (gäller vardagar mellan 8-17). För kvällar och helger samt för videomöten gäller mina ordinarie priser.

halva_priset

Fokus på personlig utveckling

Med många års erfarenhet har jag stor vana att utforska allt från personliga och relations-problem till mer existentiella och psykologiska utmaningar. Jag arbetar också med arbets- och karriärs-relaterade frågor.

Även om valet av terapi-metod är av betydelse så visar många vetenskapliga utvärderingar att det absolut viktigaste är att du känner förtroende för din tera­­peut. Om du känner dig för­stådd finns stora möjligheter att utforska olika psykologiska områden som kan vara svåra och utmanande.

En slutsats som jag har dragit i mitt terapetiska arbete är att vi alla bär på en outnyttjad poten­tial som ger oss möjlig­heter att ta kommandot över våra egna liv. Allt vi behöver är lite hjälp för att ta fram den. Därför fokuserar jag alltid på dina styrkor och mindre på dina begränsningar i våra samtal.

Min utgångspunkt är att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare för dig att prata om svåra saker. Genom att hjälpa dig att sortera i dina tankar och känslor kan Du komma att få nya insikter som ger dig förutsättningar att gå vidare på egen hand i din personliga och psykologiska utveckling.

Jag har en terapeutisk ubild­ning från ett antal psyko­logiska skolor i Sverige och England (mer än 6 år). Dessutom går jag regelbundet i handledning och egen terapi i Stockholm.

Jag tar inte emot klienter som söker terapi för behandling av fastställda diagnos­tiserade psykiska sjuk­domar.

personlig_utveckling

Läs mina artiklar om terapi – En fördjupning

Om du vill veta mer om hur jag arbetar terapeutiskt föreslår jag att du börjar med att läsa artikeln ”Vad är den bästa terapin?”.

Den går igenom ett stort antal frågor. Allt från vilka metoder jag använder till mer allmänna frågor om hur länge man brukar gå i terapi. Jag besvarar också frågan om det är bättre att gå själv eller tillsammans med sin partner.

På sidan ”Alla mina artiklar” kan du hitta många fler artiklar som mer på djupet beskriver mina terapimetoder och verktyg för olika typer av problem.

En fördjupning

Exempel på mina artiklar om terapi

Min mottagning på Hälsans hus i Stockholm.

Min mottagning finns i ett av Södermalms vackraste kulturhus. Adressen är Fjällgatan 23b. Gatan ligger högt över Saltsjön och är känd för den vackra vyn över Stockholms inlopp och stadens centrala delar.

Huset förvaltas idag av stiftelsen Hälsans hus. I huset finns ett stort antal terapeuter, läkare och andra inom hälsa och friskvård. Här finns också en restaurang med fik.

Fler frågor om terapi?

Om Du inte hittar svar på dina frågor på min hemsida så är du välkommen att kontakta mig  via mitt kontakt-formulär.

För klienter med annat modersmål än svenska erbjuder jag även terapi på engelska.