Terapi Stockholm

Välkommen till Ny insikt

Som terapeut i Stockholm vänder jag mig till såväl privat­personer som till företagare och an­ställ­da som behöver hjälp med att komma vidare i sina privata- respektive yrkesliv.

Utöver terapi för enskilda och par erbjuder jag också coach­ing, personalstöd och handledning (se meny).

Min verksamhet bedriver jag på min mottagning i Stockholm och i form av video-möten med klienter från hela landet. Om du vill se när jag har lediga tider eller boka en tid så kan du göra det direkt i min online-kaIender.

I also offer therapy in English.

Terapi-tjänster som jag erbjuder

Dags för en för­änd­ring – Boka en tid

Ibland händer saker som kräver vår uppmärksamhet och som är svåra att hantera på egen hand. Att gå i terapi kan för många bli en vändpunkt som öppnar upp för nya möjligheter i livet.

I terapi kan det mesta utforskas. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner eller någon annan som står dig nära. Det kan vara individuella problem som till exempel dålig självkänsla och nedstämdhet. Det kan också handla om problem i en relation, till exempel svårigheter att kommunicera med sin partner till mer akuta problem som otrohet.

Som terapeut I Stockholm fokuserar jag på dina styrkor mer än begränsningar. Min utgångspunkt är att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker. Om du känner dig för­stådd finns stora möjligheter att utforska olika psykologiska områden som kan vara svåra och utmanande.

Genom att i förutsättningslöst nysta i tankar och känslor kan du också komma till nya insikter och få bättre möjligheter att gå vidare på egen hand. Det är min bestämda uppfattning att vi alla bär på en outnyttjad potential. Allt som behövs är lite hjälp att ta fram dem.

Ett tips! Ägna gärna en stund till att fundera på vilka speciella kvalitéer du söker hos en terapeut. Det kan faktiskt vara viktigare än valet av metod. Många utvärderingar har visat att den personliga relationen mellan terapeut och klient är direkt avgörande för om terapin blir framgångsrik eller inte.

Viktigt ! Jag tar inte emot klienter som söker terapi för behandling av fastställd psykiatrisk diagnos­. Om du har en diagnos och söker hjälp för andra problem så är det inga problem. Om du tycker gränsdragningen är oklar så får du ta gärna kontakta mig innan du bokar ett möte.

Min utbildning och erfarenhet

Jag har en terapeutisk utbild­ning från ett antal psyko­logiska skolor i Sverige och England (mer än 6 år). Dessutom går jag regelbundet i handledning och i egen terapi för att upprätthålla min kompetens .

Med många års erfarenhet (drygt 20 år) har jag stor vana att utforska allt från personliga och relations-problem till mer existentiella och psykologiska utmaningar.

Metoder och verktyg som jag använder

Om du inte har någon erfarenhet av att gå i terapi så funderar du säkert på hur du ska välja rätt terapiform. idag finns en mängd terapimetoder att tillgå. Vid vårt första möte hjälper jag dig gärna med att fundera på vilken terapi som passar bäst för just dina behov

Själv arbetar jag framförallt med Psykosyntesterapi i kombination med metoderna NVC, Enneagram och Mindfulness. (gå till menyn och metoder om du vill läsa mer om dessa metoder). Under årens lopp har jag även inkluderat anknytningsteorin, Gottman, KBT, ACT och Imago i min verktygslåda (se mina artiklar).

Om du vill veta mer om hur jag arbetar som terapeut föreslår jag att du går till min katalog av artiklar. Där kan du hitta information om olika terapeutiska problemområden, metoder och verktyg. Där finner du också artiklar med annan information om terapi, till exempel vad du kan tänka på när du ska välja terapi och vad du kan förvänta dig av att gå i terapi.

Mottagning för terapi i Stockholm eller videosamtal

Min terapi-mot­tagning ”Ny Insikt” finns sedan drygt 15 år i Hälsans hus i Stock­holm. När­maste tunnel­bane­station och buss­tation är Slussen respek­tive Tjärhovsplan. Med kollektivtrafik tar det ca 10-15 minuter från T-centralen till min mottagning.

Hälsans hus har med sitt läge en vacker vy över Stockholms inlopp och stadens centrala delar.

För den som av någon an­led­ning inte kan komma till min mot­tagning för terapi i Stockholm er­bjuder jag också video-möten (online) via enkel inter­net-anslutning. Det kan vara ett bra alternativ om du till exempel bor på annan ort, har lång resväg eller om du är för sjuk för ett personligt besök (Huset är inte fullt ut handikappanpassat).

Korta väntetider – Öppet kväll och helg

Jag har generösa öppettider på min mottagning. Utöver att erbjuda mina tjänster under ordinarie arbetstider har du också möjlighet att få en kväll- och helg-tid. Om du vill boka en tid för ett möte eller vill veta när jag har lediga tider kan du gå direkt till min kalender genom att klicka på knappen nedan.

Det går snabbt och enkelt att få en tid och du får en be­kräf­telse direkt. I regel har jag korta väntetider (akut-tider) om du är flexibel med tider.

Mina priser – Halva priset för 1:a mötet

Som med mycket annat så är det i regel lite dyrare att gå i terapi i Stockholm än i övriga landet. Det kan avskräcka många från att ta första steget till att söka hjälp och stöd. Jag vill därför gärna ge dig en möjlighet att prova på ett samtal till ett lägre pris. Som ny klient betalar du därför bara halva priset första gången vi ses.

Det gäller dock endast på min mottagning och på vardagar mellan 8-17. För kvällar och helger samt för videomöten gäller mina ordinarie priser.

Jag har olika priser för mina olika tjänster. Generellt är det lite dyrare på kvällar och helger. Om Du vill se mina ordinarie priser för alla mina tjänster kan du klicka på länken nedan.

halva_priset

En fördjupning

Exempel på mina artiklar om terapi