Terapi Stockholm

Ett personligt möte på Hälsans hus | Södermalm

Min mottagning och videomöten

I bland händer saker som kräver vår uppmärksamhet och som är svåra att hantera på egen hand. Att gå i terapi kan för många bli en vändpunkt som öppnar upp för nya möjligheter i livet.

Som terapeut i Stockholm vänder jag mig till såväl privat­personer som till företagare och an­ställ­da som behöver hjälp med att komma vidare i sina privata- respektive yrkesliv.

Titta gärna på mina tjänster och mina artiklar. Om det känns intressant så är du välkommen att höra av dig.

Utöver terapi för enskilda och par erbjuder jag också coach­ing, personalstöd och handledning (se meny). Min verksamhet, Ny Insikt bedriver jag på min mottagning i Stockholm och i form av video-möten med klienter från hela landet.

I also offer therapy in English. Click on the flag for more information.

Terapi-tjänster som jag erbjuder

Terapi Stockholm: Mottagning och video

Min terapi-mot­tagning ”Ny Insikt” finns sedan drygt 15 år i Hälsans hus i Stock­holm. När­maste tunnel­bane­station och buss­tation är Slussen respek­tive Tjärhovsplan. Med kollektivtrafik tar det ca 10-15 minuter från T-centralen till min mottagning.

Hälsans hus har med sitt läge en vacker vy över Stockholms inlopp och stadens centrala delar.

För den som av någon an­led­ning inte kan komma till min mot­tagning för terapi i Stockholm er­bjuder jag också video-möten (online) via enkel inter­net-anslutning. Det kan vara ett bra alternativ om du till exempel bor på annan ort, har lång resväg eller om du är för sjuk för ett personligt besök (Huset är inte fullt ut handikappanpassat).

Terapi mottagning

Min mottagning på Hälsans hus

Om mig

Jag har en terapeutisk utbild­ning från ett antal psyko­logiska skolor i Sverige och England (mer än 6 år). Dessutom går jag regelbundet i handledning och i egen terapi för att upprätthålla min kompetens .

Med många års erfarenhet (drygt 20 år) har jag stor vana att utforska allt från personliga och relations-problem till mer existentiella och psykologiska utmaningar.

Lyssna utan att värdera

I terapi kan det mesta utforskas. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner eller någon annan som står dig nära. Det kan vara individuella problem som till exempel dålig självkänsla och nedstämdhet. Det kan också handla om problem i en relation, till exempel svårigheter att kommunicera med sin partner till mer akuta problem som otrohet.

Som terapeut I Stockholm fokuserar jag på dina styrkor mer än begränsningar. Min utgångspunkt är att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker. Om du känner dig för­stådd finns stora möjligheter att utforska olika psykologiska områden som kan vara svåra och utmanande.

Genom att i förutsättningslöst nysta i tankar och känslor kan du också komma till nya insikter och få bättre möjligheter att gå vidare på egen hand. Det är min bestämda uppfattning att vi alla bär på en outnyttjad potential. Allt som behövs är lite hjälp att ta fram dem.

Mina ”verktyg”

Om du inte har någon erfarenhet av att gå i terapi så funderar du säkert på hur du ska välja rätt terapiform. idag finns en mängd terapimetoder att tillgå. Vid vårt första möte hjälper jag dig gärna med att fundera på vilken terapi som passar bäst för just dina behov

Själv arbetar jag framförallt med Psykosyntesterapi, NVC, Enneagram och Mindfulness. Gå till menyn och metoder om du vill läsa mer om dessa metoder.

Under årens lopp har jag även inkluderat anknytningsteorin, Gottman, KBT, ACT och Imago i min verktygslåda. Om dessa kan du läsa under ”artiklar”.

Psykologiska tester (Quiz)

Ibland kan det vara aktuellt med en eller fler psykologiska tester. De tester jag utför används inte för att ställa psykologiska diagnoser. Tester som syftar till att ta fram en diagnos ska alltid utföras av någon med specialistkompetens.

För egen del brukar jag framförallt använda psykologiska tester för att utforska och samtala med mina klienter om deras psykologiska styrkor och svagheter.

Exempel på mina tester.

Jag har tillgång till ett antal olika tester för olika former av problem- och utvecklingsområden.

  • Personlighetsprofiler
  • Relationer och anknytningsanalyser
  • Självbild och självkänsla

De tester som jag erbjuder sker enbart i anslutning till min terapeutiska verksamhet. Flertalet tester är ganska omfattande och komplexa vilket kräver uppföljande samtal.

Prova gärna ett par av mina två enklare och kortare tester/quiz som finns online. Det är helt anonymt och Du får svar direkt.

Vanliga frågor (Q&A)

En av de vanligaste frågorna som jag får är vad det kostar att gå i terapi. Som med mycket annat så är det i regel lite dyrare att gå i terapi i Stockholm än i övriga landet. Det kan avskräcka många från att ta första steget till att söka hjälp och stöd.

Jag vill därför gärna ge dig en möjlighet att prova på ett samtal till ett lägre pris. Som ny klient betalar du därför bara halva priset första gången vi ses. Det gäller dock endast på min mottagning och på vardagar mellan 8-17. För kvällar och helger samt för videomöten gäller mina ordinarie priser.

Ett tips! Ägna gärna en stund till att fundera på vilka speciella kvalitéer du söker hos en terapeut. Det kan faktiskt vara viktigare än valet av metod. Många utvärderingar har visat att den personliga relationen mellan terapeut och klient är direkt avgörande för om terapin blir framgångsrik eller inte.


Allmänna frågor

Jag ställer inga psykiatriska diagnoser och tar inte emot klienter som vill få behandling för en fastställd psykiatrisk sjukdom. Jag skriver inte heller ut receptbelagda mediciner. Här hänvisar jag alltid till någon med psykiatrisk kompetens

Vi börjar med ett första möte. Om du bestämmer dig för att gå vidare rekommenderar jag att vi träffas en gång i veckan till en början. Det behövs för att starta upp processen och inte tappa fart. Men det är alltid du som avgör hur ofta det är möjligt att ses.

Absolut. Du binder inte upp dig för någonting. Att komma till en okänd terapeut är lite som att köpa grisen i säcken. Ibland blir det inte riktigt som man tänkt. Efter varje samtal avgör du om du vill gå vidare eller inte. Du bestämmer själv när du vill avsluta terapin.

Jag har tystnadsplikt som terapeut. Den får bara brytas när en människas liv är i fara. Sekretess råder även gentemot en eventuell partner som också går hos mig i terapi. Om du anser att tystnadsplikten har brutits kan du anmäla det till det ”Etiska rådet” som är en oberoende del av Psykosyntesförbundet

Boka terapi

Du hittar lediga tider i min bokningkalender. Du behöver inte boka en tid för att se när jag har lediga tider.

Jag har princip öppet alla dagar i veckan. Titta i min bokningskalender för att se när jag arbetar. Det kan variera från vecka till vecka.

Du kan antingen skicka ett mejl: info@nyinsikt.se eller ett SMS: 070-4566260. Du får alltid en skriftlig bekräftelse på din avbokning. Det måste göras 24 timmar innan avtalat möte, annars kommer du att debiteras för en sen avbokning.

Jag rekommenderar i första hand ett fysiskt möte på min mottagning. När det inte möjligt kan terapi online/video vara ett bra alternativ. Glöm inte att en bokning för terapi online måste göras minst 24 timmar innan mötet.

Läs mina artiklar om terapi