Terapi Stockholm

Välkommen till Ny insikt

Du är varmt välkommen till ”Ny insikt”. Som terapeut vänder jag mig till såväl privat­personer som till företagare och an­ställ­da som behöver hjälp med att komma vidare i sina privata- respektive yrkesliv. Utöver terapi för enskilda och par erbjuder jag också coach­ing och handledning.

Min verksamhet bedriver jag sedan tjugo år på min mottagning I centrala Stockholm och i form av video-möten med klienter från hela landet. Om du vill se när jag har lediga tider eller boka en tid så kan du göra det direkt i min online-kaIender.

Tjänster som jag erbjuder

Mottagning eller videosamtal

Min terapi-mot­tagning ”Ny Insikt” finns sedan drygt 15 år i Hälsans hus i Stock­holm. När­maste tunnel­bane­station och buss­tation är Slussen respek­tive Tjärhovsplan. Med kollektivtrafik tar det ca 10-15 minuter från T-centralen till min mottagning.

Hälsans hus har med sitt läge en vacker vy över Stockholms inlopp och stadens centrala delar.

För den som av någon an­led­ning inte kan komma till min mot­tagning er­bjuder jag också video-möten (online) via enkel inter­net-anslutning. Det kan vara ett bra alternativ om du till exempel bor på annan ort, har lång resväg eller om du är för sjuk för ett personligt besök (Huset är inte fullt ut handikappanpassat).

Korta väntetider – Öppet kväll och helg

Jag har generösa öppettider på min mottagning. Utöver att erbjuda mina tjänster under ordinarie arbetstider har du också möjlighet att få en kväll- och helg-tid. Om du vill boka en tid för ett möte eller vill veta när jag har lediga tider kan du gå direkt till min kalender genom att klicka på knappen nedan.

Det går snabbt och enkelt att få en tid och du får en be­kräf­telse direkt. I regel har jag korta väntetider (akut-tider) om du är flexibel med tider.

Mina priser – Halva priset för 1:a mötet

Som med mycket annat så är det i regel lite dyrare att gå i terapi i Stockholm än i övriga landet. Det kan avskräcka många från att ta första steget till att söka hjälp och stöd. Jag vill därför gärna ge dig en möjlighet att prova på ett samtal till ett lägre pris. Som ny klient betalar du därför bara halva priset första gången vi ses.

Det gäller dock endast på min mottagning och på vardagar mellan 8-17. För kvällar och helger samt för videomöten gäller mina ordinarie priser.

Jag har olika priser för mina olika tjänster. Generellt är det lite dyrare på kvällar och helger. Om Du vill se mina ordinarie priser för alla mina tjänster kan du klicka på länken nedan.

halva_priset
personlig_utveckling

Min utbildning

Jag har en terapeutisk ubild­ning från ett antal psyko­logiska skolor i Sverige och England (mer än 6 år). Dessutom går jag regelbundet i handledning och i egen terapi för att upprätthålla min kompetens .

Fokus på personlig utveckling

Med många års erfarenhet har jag stor vana att utforska allt från personliga och relations-problem till mer existentiella och psykologiska utmaningar. Som terapeut i Stockholm arbetar jag också med arbets- och karriärs-relaterade frågor. På sidan ”vanliga frågor och svar” kan du få en snabb överblick om när, var och hur jag arbetar.

Även om valet av metod är av betydelse så visar många vetenskapliga utvärderingar att det absolut viktigaste är att du känner förtroende för din tera­­peut. Om du känner dig för­stådd finns stora möjligheter att utforska olika psykologiska områden som kan vara svåra och utmanande.

En slutsats som jag har dragit i mitt terapetiska arbete är att vi alla bär på en outnyttjad poten­tial som ger oss möjlig­heter att ta kommandot över våra egna liv. Allt vi behöver är lite hjälp för att ta fram den. Därför fokuserar jag alltid på dina styrkor och mindre på dina begränsningar i våra samtal.

Som terapeut är min utgångspunkt att lyssna utan att värdera. Det gör det lättare för dig att prata om svåra saker. Genom att hjälpa dig att sortera i dina tankar och känslor kan Du komma att få nya insikter som ger dig förutsättningar att gå vidare på egen hand i din personliga och psykologiska utveckling.

Jag tar inte emot klienter som söker terapi för behandling av fastställda diagnos­tiserade psykiska sjuk­domar.

Läs mina artiklar – En fördjupning

Om du vill veta mer om hur jag arbetar terapeutiskt föreslår jag att du börjar med att läsa en artikeln om vad som är värt att tänka på när man söker hjälp.

Den går igenom ett stort antal frågor. Allt från vilka metoder jag använder till mer allmänna frågor om hur länge man brukar gå när man väl har sökt hjälp. Jag besvarar också frågan om det är bättre att gå själv eller tillsammans med sin partner.

En annan fråga som artikeln tar upp är hur du väljer ut rätt terapeut. Ägna gärna en stund till att fundera på vilka speciella kvalitéer du söker hos en terapeut. Många utvärderingar har nämligen visat att den person­liga relationen mellan terapeut och klient är direkt avgörande för om terapin blir fram­gångsrik eller inte.

På sidan ”Alla mina artiklar” kan du hitta många fler artiklar som mer på djupet beskriver mina terapimetoder och verktyg för olika typer av problem.

En fördjupning

Exempel på mina artiklar om terapi