Missbruk och Beroende | Sök hjälp

Missbruk och beroende har allvarliga konsekvenser på vårt välbefinnande. När vi talar om missbruk tänker vi vanligtvis på olika former av drogmissbruk som tex alkohol- ,narkotika eller läkemedelsmissbruk. Under senare år har även andra former och missbruk uppmärksammats som tex sexmissbruk och spelmissbruk.

Om ett missbruk övergår till ett beroende blir konsekvenserna ofta än mer allvarliga. Vid ett drogberoende uppstår en toleransökning vilket leder till ett sug efter allt mer Om behoven inte tillgodoses uppstår kroppsliga besvär som illamående och trötthet. Vid svåra abstinensbesvären kan man även drabbas av ångest, nedstämdhet eller sömnproblem.

Enligt WHO:s diagnostiska system ska minst tre olika kriterier uppfyllas under ett år för att man ska tala om beroende: starkt sug eller tvång att konsumera – svårigheter att kontrollera konsumtionen – toleransökning -abstinenssymptom – minskat intresse för annat på grund av konsumtionen ´-en fortsatt konsumtion trots fysiska eller psykiska skador. Vid behandling av ett drogberoende behövs en rad åtgärder. Förutom avgiftning och eventuell medicinering bör behandlingen inkludera terapi för att en livsstilsförändring ska kunna bli bestående.

För spel- och sex-missbrukare och andra missbrukare, som inte lider av ett direkt substansberoende, bör terapi erbjudas. Även om vi här är inte talar om den vanliga formen av beroende så finns även här inslag av oro, ångest, rastlöshet och koncentrationsproblem.

Terapeutiska behandlingar

Den terapeutiska behandlingen består i huvudsak av att bearbeta känslor och reflektera över tankemönster. Klienten/patienten behöver till en början förstå varför det finns ett behov att döva obehagliga tankar och känslor och varför det finns ett behov att fylla en känsla av ”tomrum” med ”spänningssökande kickar”. Ofta finns här starka känslor av skuld och skam och tankar om ”otillräcklighet”. För att åstadkomma en bestående förändring i beteendemönster behöver även tankar och känslor förändras.

Titta gärna på mina artiklar. Jag har bland annat skrivet en artikel om medberoende och samtalsterapi.