Problem att visa känslor

Fråga

Jag har alltid fått höra att jag är inbunden och att jag inte säger vad jag tycker och känner. Det beror antagligen att jag växte upp i en familj där det var tabu att visa känslor.

Framförallt min far gav mig alltid rådet att bita ihop och gå vidare när jag kände mig ledsen. Nu har jag träffat världen finaste man och nu har även han börjat säga att jag har svårt att visa känslor. Jag inser att det är ett problem men vad kan jag göra ?

Mitt svar:

Att du vet om att du har problem med att visa känslor är kanske minst lika viktigt som att börja med någon form av terapi. I och med att du kan sätta fingret på problemet så kan du även göra något åt det.

Samtalsterapi är en form av terapi som fungerar för de allra flesta, men för att du ska få bästa möjliga resultat så är det viktigt att du tänker på hur terapeuten jobbar och att du är redo att använda de redskap och metoder som du kommer att få under terapins gång.

Att kunna uttrycka sina känslor är mycket viktigt och den här typen av problem påverkar inte bara det egna välbefinnandet utan även hur familj och vänner upplever relationen. Med samtalsterapi så kan du upptäcka vad det är som gör att du har svårt att visa hur du känner och hur du rent praktiskt kan få till en förändring.

Terapin utgår ifrån ett tydligt syfte och mål så att du ska kunna se hur du utvecklas som människa och blir av med det hinder som problem att visa känslor är. Samtalsterapin hjälper dig på så vis att du kan lösa problemet idag och även förebygga återfall eftersom du kommer att lära dig att känna igen dina reaktioner och ta kommandot över dina reaktioner och handlingar.

Titta gärna mina artiklar. Jag har bland annat skrivet en artikel om vikten av en god självkänsla.