Psykoterapi – Vad begreppet inkluderar

Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder behandling. Det kan röra sig om behandling av såväl somatiska (kroppsliga) , psykiska som psykosociala besvär. Ordet psykoterapi betyder behandling av själen och syftar idag på metoder som behandlar psykiska, relationella och existentiella problem.

Den förste att systematiskt använda psykoterapi var Sigmund Freud som vid sekelskiftet utvecklade en metod som han kallade psykoanalys. Under de senaste 100 åren har behandlingen av psykologiska besvär utvecklats såväl teoretisk som praktisk i form av olika behandlingsmetoder. Några av de mer kända är de psykodynamiska-, kognitiva-, och beteendeterapierna. Statusen för de olika olika terapierna varierar från land till land. I Sverige har kognitiv beteendeterapi (KBT) fått en mycket stark ställning genom att relativt stora resurser har avsatts för att bedriva evidensbaserad forskning om just denna terapiform.

Det förekommer idag en intensiv debatt inom terapivärlden om vilka terapier som är mest lämpliga för olika psykologiska besvär. Vissa studier visar att vissa typer av terapimetoder är bättre än andra. Andra undersökningar menar att metoden är underordnad utan att det är den kontakt som uppstår mellan terapeut och patient/klient som avgör om terapin blir framgångsrik eller inte.

Många olika terapiformer

Trots att landstingen i Sverige och Stockholm i stor huvudsakligen prioriterar KBT som terapi så har många privata terapeuter varit framgångsrika i att etablera andra behandlingsformer som t.ex psykosyntes, gestaltterapi och imago.

Läs gärna mina artiklar om du vill veta lite mer om hur jag jobbar som psykosyntesterapeut.