Sorg och bearbeta sorg

Sorg är en reaktion som är helt naturlig reaktion på en förlust. Sorg förknippas ofta med dödsfall och skilsmässor men den också utlösas av en rad andra förluster och förändringar. Sorg kan sägas uppstå när vi upplever en förändring som vi inte fullt ut kan acceptera.

Hur vi handskas med sorg är mycket individuellt. Vissa blir framförallt känslomässigt nedstämda och förtvivlade. Andra kan också uppleva ilska och skuldkänslor. Sorg kan även leda till koncentrationssvårigheter, sömnproblem och osunda matvanor,

Sorg tenderar att förändras över tid. Ibland talas det om sorgens fyra faser. Chockfasen, oftast en relativt kort fas, där känslorna kan svänga fort och vara starka. Reaktionsfasen, som kännetecknas av man sluter sig inåt och ibland isolerar sig. I den tredje, bearbetningsfasen, försöker man göra sorgen begriplig för sig själv och slutligen i nyorienteringsfasen försöker man integrera sina erfarenheter av sorg för att kunna gå vidare. Tiden för varje fas varierar med individ, För vissa kan en fas vara mycket kort medan den för någon annan är utdragen och besvärlig.

Rubrik

För att kunna påbörja ett sorgearbete behöver man kunna stanna i de känslor och tankar som är förknippade med sorgen. Utan bearbetning kommer ens känsloliv att hämmas. Att sörja kan ta olika lång tid för olika personer. För en del räcker det med att man själv bearbetar sorgen, kanske tillsammans med vänner och anhöriga. Vissa bearbetar sorgen genom att skriva av sig. Att tillåta sig att göra roliga är ett annat sätt att gå vidare utan att för den skull förneka sin sorg.

Ibland kan det behövs professionell hjälp om man känner att man inte kommer vidare. Om man har sedan barnsben fått lära sig att inte visa känslor utan bara att bita ihop kan det vara svårt att bearbeta sorgen. I terapi kan modet att identifiera och acceptera det som känns för tillfället. Genom att utveckla förmågan att sätta ord på våra känslor och kommunicerar dessa kan vi släppa taget och gå vidare.

Syftet med sorgbearbetning är inte nödvändigtvis att sorgen helt ska försvinna. Ibland lever sorgen vidare men i en annan skepnad men utan att ta upp så stor plats i livet.