Utbrändhet och utmattningsdepression

Utbrändhet eller som det i kliniska sammanhang brukar kallas, utmattningssyndrom/utmattningsdepression, påverkar våra kognitiva, känslomässiga, beteende- och fysiska funktioner. Utbrändhet orsakas oftast av långvarig negativ stress. Även om utmattningsdepression numera är ett välkänt begrepp så betraktas den inte som en standardiserad diagnos.

Till en början brukar symtomen vara kroppsliga smärtor och värk. Andra symptom brukar vara extrem trötthet, sömnproblem, irritation och glömska Det är inte ovanligt att den som är utbränd också får diagnoserna ångest och depression. Att återhämta sig från utbrändhet kan ta mycket lång tid. Det är inte ovanligt att känslighet för stress kvarstår i flera år.

Det brukar inte bara vara en orsak till varför någon blir utbränd. Ofta handlar det om att vi under lång tid känner oss otillräckliga, såväl inom privat- som arbetslivet. Det kan utlösas av dödsfall, skilsmässa och mobbning på arbetsplatsen.

Antidepressiv medicin

Det är relativt vanligt att man vid utbrändhet/utmattningssyndrom/utmattningssyndrom ordineras antidepressiv medicin för att åstadkomma en kroppslig ”kemisk balans”. Medicinering behöver dock kombineras med samtalsterapi för att behandlingen ska bli effektiv. Den drabbade behöver nämligen ha kunskap om hur stress påverkar kropp och psyke för att kunna hantera sin utbrändhet. Patienten/klienten behöver vidare lära sig nya sätt att förhålla sig till problem som kan leda till utbrändhet.

Forskning visar att dagboksanteckningar om dagliga aktiviteter och mindfulness är två effektiva metoder för att hitta alternativa strategier. Det är också vanligt att även motion och regelbundna vanor ordineras när någon får ”diagnosen utbränd”.

Läs gärna min artikel om mindfulness, en metod som ofta använd vid utbrändhet.