Vad vet du om årstidsbunden depression?

Vad vet du om årstidsbunden depression?

De flesta har hört talas om vinter-depression som tillskrivs minskat solljus samt ökad trötthet. Årets skiftningar av temperatur, luftfuktighet, tryck och instrålning av solljus kan påverka humöret mycket mer än vad du kan tro. Faktum…

Synkronicitet och terapi – Betydelsen av meningsfulla sammanträffanden

Synkronicitet och terapi – Betydelsen av meningsfulla sammanträffanden

När jag gick igenom en låda med gamla anteckningar upptäckte jag min examens­uppsats i psykosyntesterapi från 2002. Den heter ”Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” och handlar om begreppet synkronicitet och terapi. Tillägg/kommentar Detta är…

Handledning och coaching ur ett gestalterapeutiskt perspektiv

Handledning och coaching ur ett gestalterapeutiskt perspektiv

Dags att presentera en ny bok, Denna bok ”Gestalt­perspektiv på hand­ledning och coaching” är en antologi innehållande sex korta uppsatser skrivna av erfarna organ­isations­konsulter och gestalt­terapeuteter. Tillsammans täcker de ett antal arbetsområden inom näringslivet, offentliga…