Högkänslighet: Skäl att gå i samtalsterapi?

Högkänslighet: Skäl att gå i samtalsterapi?

Blir du lätt överstimulerad när du engagerar dig i något viktigt? Känner du dig ofta trött och känslig i stressade situationer? Upplever du att din förståelse för andras behov gör dig orkeslös? Kanske är det ett tecken på att du har symptom på något som brukar kallas ”högkäns­lighet”.

Gottmans regler i parterapi (del 2)

Gottmans regler i parterapi (del 2)

För ett tag sedan påbörjade jag en artikelserie om den amerikanska professorn John Gottmans bok om ”sju gyllene regler för att lycklig kärleks­relation”. Nu kommer del 2. John Gottman Det är metod som jag fram­gångs­rikt har använt mig av i par­terapi i Stockholm. Den första artikelnsammanfattar de tre första gyllene reglerna.

Synkronicitet och terapi – Betydelsen av meningsfulla sammanträffanden

Synkronicitet och terapi – Betydelsen av meningsfulla sammanträffanden

När jag gick igenom en låda med gamla anteckningar upptäckte jag min examens­uppsats i psykosyntesterapi från 2002. Den heter ”Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” och handlar om begreppet synkronicitet och terapi. Detta är en längre text om ett begrepp som ofta väcker en nyfikenhet. Men ämnet ”synkronicitet” är kontroversiellt.

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness, en träningform i ”medveten närvaro” har blivit ett allt viktigare inslag i en sam­talsterapeuts verktygslåda. En förklaring till det är att Socialstyrelsen sedan en tid tillbaka har börjat rekommend­era metoden. Det skedde i samband med att de uppdaterade de nya nation­ella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom.

Personlighetstester och samtalsterapi

Personlighetstester och samtalsterapi

Har du någon gång genomfört ett personlig­hetstest. De används ofta vid jobb­­rekrytering och coach­ning. Själv arbetar jag med analys- och testverktyget Ennea­gram i samtals­terapi och hand­ledning. Här kommer den första av flera artiklar om person­lighets­tester. Den första artikeln är en allmän genom­gång av ämnet och en presenta­tion av olika verktyg.

Handledning och coaching ur ett gestalterapeutiskt perspektiv

Handledning och coaching ur ett gestalterapeutiskt perspektiv

Dags att presentera en ny bok, Denna bok ”Gestalt­perspektiv på hand­ledning och coaching” är en antologi innehållande sex korta uppsatser skrivna av erfarna organ­isations­konsulter och gestalt­terapeuteter. Tillsammans täcker de ett antal arbetsområden inom näringslivet, offentliga…