Nyinsikt Nyinsikt

Artiklar

En samling artiklar

Vill du veta mer? Här har jag sammanställt ett stort antal av mina artiklar om olika terapeutiska metoder, i praktik och teori. Jag hoppas att du som letar efter en terapeut eller om du bara vill veta lite mer om ämnesområdet ska kunna få hjälp och vägledning av dessa artiklar. Här kan du också hitta information om handledning inom skola, vård och omsorg.

Tipsa mig gärna om intressanta ämnen och metoder som jag inte har tagit upp eller som du vill att jag ska fördjupa mig i. Jag försöker uppdatera sidan mer eller mindre regelbundet.

terapi-stockholm

Exempel på frågor som tas upp:

  • Hur länge behöver man gå i terapi?
  • Vilken terapimetod är bäst?
  • Vad kostar det att gå i terapi?
  • Vem kan gå i handledning
  • Vad tar man upp i handledning?
  • Måste hela arbetsgruppen delta i handledning?

Artiklarna är uppdelade i sex ämnen varav de tre huvudområden är:

Samtalsterapi

Under rubriken ”samtalsterapi” beskriver jag både traditionella samtalsterapier (till exempel psykodynamiska terapi och KBT) och komplementära samtalsterapier (till exempel ACT, psykosyntesterapi och gestaltterapi). Du kommer att upptäcka att vissa terapimetoder passar just dina behöv bättre än andra.

Parterapi

Bland artiklarna om ”parterapi och familjerådgivning” hittar du en mängd intressanta terapimetoder för par och familjer. Det här är ett område som har utvecklats starkt under senare år. Du kan till exempel få information om när korttidsterapier är lämpliga och när man behöver överväga lite fler terapisessioner.

Handledning

Här kan du läsa om hur man arbetar med ”individuell handledning (coaching) och grupphandledning”. Betoningen kommer att ligga på olika former av handledning som lockar till engagemang och reflektion. Några områden som jag kommer att följa extra noga är kommunikation, motivation och feedback.

Utöver mina tre huvudområden: Samtalsterapi, parterapi och handledning kommer du också kunna hitta artiklar om existentiell och transpersonell psykologi, personlig utveckling och meditation. Längre ned på denna sida ser du mina senaste artiklar.

Övriga ämnesområden hittar du i kategorimenyn.

Olika samtalsterapi-verktyg vid ångest

Ångest är en del av att vara människa. I grunden handlar det om överlevnad. Oro och stress hjälper oss att undvika och hantera farliga situationer. Men när oron följer oss även när den akuta faran är över och ångesten blir en del av oss själva är det hög tid att fundera på vad man kan göra för att få en bättre livskvalitet. Du står då inför valet att försöka hantera din ångest på egen hand eller ta hjälp av en samtalsterapeut.

Depression: Lyckopiller och samtalsterapi

Vår fysiska hälsa har blivit allt bättre. Idag lever vi längre än någonsin. Under det senaste decenniet har medellivslängden för män och kvinnor ökat med tre respektive två år. Tyvärr har den psykiska hälsan inte utvecklats lika positivt. I vissa fall har den t.o.m. blivit sämre. Det gäller inte minst diagnosen depression, som har exploderat i omfattning inom alla grupper. Depression är i dag den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning.

Parterapi för svartsjuka

Brukar du bli svartsjuk? Störs du av tanken på att din partner har varit med någon annan? Är du rädd att din kärlek ska hitta någon annan och överge dig?  Det är varken ovanligt eller onormalt att vara i kontakt med sådana känslor. Om du hamnar i en sådan situation skulle jag föreslå att du börjar med att försöka hantera dessa känslor genom att kommunicera med din partner.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.