Nyinsikt Nyinsikt

Handledning

Artiklar om handledningsmetoder

På den här sidan finner du artiklar om såväl individuell handledning som grupphandledning. Jag tar upp olika metoder och tekniker som används av handledare i Stockholm.

Yrkesorienterad handledning borde enligt min mening vara ett av de viktigaste inslagen i ett företags utvecklingsstrategi.

Varför grupphandledning?

Motiverad personal som aktivt bidrar med sin kunskap och kreativitet är företagets viktigaste resurs. Grupphandledning är ett effektivt sätt att bidra till den utvecklingen. Den ska därför inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Med den här artikeln hoppas jag kunna motivera dig att satsa på utveckling för dina medarbetare och därmed i företagets framtid.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.