6 min läsning

I den här artikeln skriver jag om hur samarbetet i en arbetsgrupp kan stärkas. I artikeln redogör jag bl.a för två väl beprövade metoder som på ett delvis ”lekfullt” sätt hjälper varje enskild deltagare att utvecklas i sin yrkesroll .

Stod-samtal

I en tidigare artikel, handledning, ”en investering för framtiden” beskriver jag hur alla medarbetares unika kompetens kan lyftas fram med hjälp av handledning.

Även här använder jag  mig av två verktyg där syftet är att gruppens samlade potentialen lyfts fram för att på så sätt stärka gruppkänslan. Det är verktyg som kan förbättra arbetsgruppens resultat och samtidigt bidra till ökad trivsel på arbetsplatsen.

Metoder som utvecklar arbetsgrupper

Som handledare använder jag mig av väl beprövade metoder. Den här artikeln beskriver ytterligare två av fyra verktyg  som jag funnit vara särskilt framgångsrika för att förbättra gruppsamarbetet.

Verktygen kan användas separat eller kombineras, beroende på arbetsgruppens behov och förutsättningar.

3. Det Empatiska Samtalet; ett verktyg för att utveckla samarbetet

Handledning med hjälp av ”Det empatiska samtalet” fokuserar på hur vi kommunicerar med varandra. Det har sin grund i metoden ”Non Violent Communication” (NVC), eller ”Giraffspråket” som det ofta kallas i dagligt tal.

Giraffen med sitt stora hjärta och långa hals symboliserar ärlighet, medkänsla och överblick – förutsättningar som ökar möjligheten till det goda samtal vi vill skapa genom handledningen.

Arbetssättet vilar på insikten om att drivkraften bakom våra handlingar är en strävan att tillgodose våra behov. Först när behoven blir synliggjorda vågar vi öppna oss för varandra.

Motsatsen gäller om vi tvingas ställa grundläggande behov åt sidan. Vi går då i försvar. I värsta fall kan vi bli dömande och hotfulla mot varandra.

Med hjälp av Det empatiska samtalet får deltagarna hjälp med att förstå sina reaktioner. En hotande konfliktsituation vänds mot en fördjupad kontakt. Metoden jag förmedlar är lätt och rolig att ta till sig.

kollegor

Men många tycker att den är svår att praktisera i vardagen. Handledningen ger deltagarna möjlighet att praktisera metoden under trygga förhållanden.

4. Feedback-spelet: ett verktyg för att utveckla teamkänslan

Vad beror det på att det är så mycket lättare att ta till sig negativa signaler från sina arbetskamrater än positiva? En förklaring kan vara att vi har olika behov och olika inställning till arbetsuppgiften. Konstruktiv kritik kanske uppfattas negativt även om den inte är menad så.

Med hjälp av handledning kan de här tendenserna vändas så att kritiken i stället blir ett stöd. Genom att fundera på vårt sätt att uttrycka oss och vårt kroppsspråk är chanserna mycket större att vi kan mötas med respekt och öppenhet.

”Feedback-spelet” hjälper deltagarna att utforska nya sätt att ge och ta kritik. Det är ett kortspel, där varje kort står för egenskaper som både kan uppfattas som positiva och negativa. Det blir vi medvetna om genom att vrida och vända på begreppen tillsammans.

Deltagarna får på ett lekfullt sätt insikter om olika egenskaper hos sig själv och arbetskamraterna. Det ger också ökad förståelse för varandras styrkor och svagheter.

Spelet inleds med en egen inventering. Den kan visa att man har egenskaper som bara används privat och inte på jobbet och vice versa. I gruppen kan vi sedan bli medvetna om att vissa egenskaper bara uppstår i vissa arbetssituationer och med vissa medarbetare.

I handledningen kan gruppen komma fram till att det finns egenskaper som gruppen saknar eller andra som man har ett överflöd av. Här kan Du kan läsa mer om feedbackspelet.

Vill du veta mer?

Jag hoppas du har inspirerats av beskrivningen av hur jag arbetar med handledning. Genom att använda dessa fyra verktyg i handledning tror jag att det finns större förutsättningar att snabbt få med alla deltagare i ett utvecklingsarbete.

Fundera gärna över vad just dina behov är vad gäller handledning.

Jag hjälper gärna till med en behovsanalys och en arbetsplan . En annan möjlighet är att du anmäler dig till en av mina kortare och fristående kurser som du kan läsa om i artikeln: ”varför grupphandledning?.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor kring längre handledningsuppdrag eller workshops. Mina kontaktuppgifter finns på Nyinsikt – terapi Stockholm

Liknade Artiklar