Nyinsikt Nyinsikt

Handledning

Relationsspelet i parterapi och handledning

Vanligtvis när man försöker utveckla sina relationer, oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade relationer, så tenderar de flesta samtala om det som är mindre bra eller rent av dåligt. Som tur är inser många vikten av att också prata om det som är bra i relationen och som är värt att bygga vidare på. I denna artikel visar jag hur det kan gå till.

Handledning-utvecklas med feedback

Jag har tidigare berättat om vikten av att i yrkesrelaterad handledning arbeta med gruppdeltagarnas motivation. Genom att utforska och stärka de anställdes inre motivation och dela den med andra i handledning skapas förutsättningar för en mer harmonisk och effektiv arbetsplats. Ett exempel på att arbeta med motivation i handledning” är att ta del av ”motivationspelet” , ett lekfullt spel för individer och grupper.

Handledning: Motivation som drivkraft

För er som är bekanta med grupphandledning vet säkert att det primära syftet med handledning är att ge deltagarna  bättre förutsättningar till att utvecklas inom sina respektive yrken.

Grupphandledning är en form av kompetensutveckling där deltagarna bl.a kan få diskutera nya ideér, nya metoder och teorier m.m. Det kan också vara en möjlighet för deltagarna att tillsammans reflektera och diskutera kring den egna personliga yrkesrollen. Denna artikel handlar om det senare.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.