8 min läsning

Motiverad personal som aktivt bidrar med sin kunskap och kreativitet är företagets viktigaste resurs. Grupphand­ledning är ett effektivt sätt att bidra till den utvecklingen. Den ska därför inte ses som en kostnad utan som en invest­ering för framtiden.

Med den här artikeln hoppas jag kunna motivera dig att satsa på utveckling för dina medarbetare och därmed i företagets framtid.

grupphandledning

Vad innebär grupphandledning?

Innan jag svarar på frågan vill jag slå fast att det finns olika former av grupphandledning. Det är därför viktigt att du som beställare vet vad du vill åstad­komma.

Om du till exempel vill utveckla din personal inom något specifikt kompetensområde kan t.ex. metod- och utbildnings­handledning vara att föredra. Ärendehandledning kan vara det bästa om du har ett konkret arbetsområde du vill utveckla.

I min verksamhet fokuserar jag på vad som brukar kallas ”process­orienterad grupphand­ledning”. Det är en mer öppen form där var och en i gruppen på ett strukturerat sätt kan lyfta fram det som känns viktigt för trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen.

Den här artikeln vänder sig till dig som är intresserad av handledning i Stockholm med en sådan inriktning.

Processinriktad grupphandledning

Processinriktad handledning hjälper deltagarna att växa som människor och arbetsgruppens samlade kompetens att utnytt­jas effektivt.

I handledningen får deltagarna möjlighet att strukturerat dela erfarenheter i gruppen, något som det oftast inte finns utrymme för i vardagen.

Processinriktad grupp­hand­ledning har ett brett använd­nings­område. Några områden som ofta omfattas är:

  • Trygghet och utveckling i yrkesrollen
  • Samarbete inom arbetsgruppen och i företaget
  • Bemötande gentemot kund/klient/patient

Vinsterna med process­inriktad grupphand­ledning är många för ditt företag. När varje med­arbetare utvecklar sin potential och utvecklas öppnas också nya utvecklings­möjligheter för företaget.

I arbetsgruppen stärks team­känslan. Deltagarna får en ökad förståelse för varandras personligheter och hur de ser på sin egen roll.

Erfarenheten visar att det leder till ett bättre samarbete som i sin tur gör att medarbetare stannar kvar och kompetensen kan tas tillvara på längre sikt. Det goda samarbetsklimatet underlättar också nyrekrytering av kompetent personal.

Företag som står inför ett utvecklingsarbete kan ha stor nytta av process­inriktad grupphand­:ledning för att skapa motivation i arbetsgruppen. En väl genomförd handledning kan på sikt också leda till ökad produktivitet i företaget.

Grupp

När är det lämpligt med handledning?

Ständiga förändringar i arbetslivet gör att handledning behövs. Nya mål och medel kräver att medarbetarna är väl förberedda. Jag rekommenderar därför att processinriktad grupphandledning ingår i företagets utvecklingsstrategi.

Visst kan handledning vara något man tar till när det uppstår problem på en arbetsplats. Men det är minst lika användbart som en förebyggande insats för att göra ett bra företag ännu bättre.

Vad jag har att erbjuda

Du är välkommen att höra av dig till mig om du tror att process­hand­ledning kan vara något för din arbetsgrupp. Som hand­ledare i Stockholm har jag lång erfarenhet av att handleda och coacha grupper.

För mig är det viktigt att förena vad du som beställare vill uppnå med handledningen och vad som krävs för att motivera dina medarbetare att delta aktivt.

Min personliga värdegrund är att alla har något att bidra med och att alla vill bli respekterade som människor och i sin yrkesroll. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om alla inte känner sig bekväma med att dela sina erfarenheter med en hel grupp.

I min handledningsmetodik arbetar jag därför mycket med att underlätta för alla att kunna vara med. Till min hjälp använder jag beprövade verktyg som syftar till att på ett lekfullt sätt motivera deltagarna.

Du kan läsa mer om mina arbetssätt och verktyg här.

Innan du bestämmer dig för processhandledning

Innan du anlitar mig som handledare behöver du försäkra dig om att mitt arbetssätt verkligen fyller dina och arbetsgruppens behov. Jag svarar gärna på alla dina frågor.

Om det behövs kan vi också komma överens om att jag besöker arbetsgruppen för att prata vidare.

Processinriktad grupp­hand­ledning är ofta ett långsiktigt åtagande. Det tar tid att bygga upp ett förtroende inom gruppen. Därför är deltagarnas motivation viktig.

Ett inledande möte är därför ofta att rekommendera om deltagarna är tveksamma. Jag rekommenderar att antalet deltagare inte överstiger åtta personer, för att alla ska få det utrymme de behöver.

Hur går det till?

Till en början är det bra att gruppen träffas regelbundet för att bygga upp en teamkänsla. Två till fyra timmar per tillfälle brukar vara lagom.

När deltagarna lärt känna varandra ordentligt och alla lärt sig använda de verktyg som används i handledningen kan gruppen fortsättningsvis träffas vid behov, kanske varje månad eller kvartal. Vid träffarna behandlar vi då konkreta händelser och situationer.

Vi kan komma överens i förväg om hur många hand­lednings­tillfällen gruppen ska ha. Alternativet är att hand­led­ningen ges kontinuerligt. I så fall är det viktigt att vi regelbundet stämmer av för att se om hand­led­ningen fortfarande ger resultat.

För dig som inte vill binda dig för en längre handledning föreslår jag något av mina kortare program. Under hösten ger jag smakprov från min verktygslåda i två kortare workshops.

Jag hoppas att de ger dig och dina medarbetare en känsla för vad det kan ge att investera i en längre handledning.

Workshops:

”Självinsikt och personligt växande”. Workshop om identifiering och utveckling av våra personliga egenskaper med hjälp av Enneagrammet och ”motivationsspelet”

” Att ge och ta emot konstruktiv feedback” Workshop om att stärka teamkänslan med hjälp av ”det empatiska samtalet” och ”feedbackspelet”

Om Ni är intresserade av grupphandledning i Stockholm eller mina workshops så är ni varmt välkomna att höra av er till mig på Nyinsikt.

Liknade Artiklar