Nyinsikt Nyinsikt

Artiklar

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness, en träningform i  ”medveten närvaro” har blivit ett allt viktigare inslag i en samtalsterapeuts verktygslåda. En förklaring till det är att Socialstyrelsen sedan en tid tillbaka har börjat rekommendera metoden. Det skedde  i samband med att de uppdaterade de nya nationella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom. Vid behov lär jag ut mindfulness till mina klienter.

Verktyg för en mer framgångsrik terapi

Har du försökt att bilda dig en uppfattning om vilken typ av terapi som passar dig bäst? De flesta som kommer i kontakt med terapi via sjukvården är oftast hänvisade till KBT  (kognitiv beteendeterapi) och psykodynamisk terapi. Men utbudet är betydligt större än så. Under senare tid har ett stort antal nya terapier börjat bli allt mer populära.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.