8 min läsning

Brukar du leta fel hos din partner? Du kanske tenderar att jaga upp dig själv genom att hela tiden tänka på hur din partners brister begränsar och förstör ditt liv. Hur tycker du att detta förhållningssätt fungerar?

Om du frågar mig som parterapeut så har du utvecklat ett destruktivt tankemönster som med största säkerhet kommer leda till att ni förr eller senare går skilda vägar. Om ni dessutom har problem med svartsjuka så kan denna negativa process påskyndas än mer.

Vill du istället försöka hitta ett sätt som får dig att må bättre och som kan utveckla er relation i en mer positiv riktning?

Med parterapi kan du ändra fokus och upptäcka dina och din partners behov. Med fokus på vad ni faktiskt vill ha istället för vad som stör så är det mycket som kan förändras.

visa-behov

Lär dig mer om dig själv med parterapi

När ni bestämmer er för att försöka skapa en bättre relation med parterapi så öppnas dörren till så många möjligheter. Istället för att fortsätta harva och tjafsa om saker som stör så kan ni äntligen reda ut vad svårigheterna ni upplever beror på.

Det kan vara väldigt svårt att själv se och förstå vad problemen i en relation beror på. När en parterapeut kommer in i bilden så får ni möjlighet att börja se på er själva och ert förhållande i ett nytt ljus.

Med parterapi kan du lära dig mer om dig själv och det är väldigt viktigt. Det kan vara så att du har behov som du inte ens är medveten om. Behov som då de inte uppfylls leder till att du inte klarar av en parrelation.

Det är inte nödvändigtvis så att dessa behov måste uppfyllas av din partner. När du inser vad som fattas dig så blir det lättare för dig att uttrycka vad du behöver.

Parterapin hjälper dig att förstå dig själv och att kommunicera dina behov på ett sätt som gör att din partner också förstår. På så vis kan ni relatera till varandra på ett nytt sätt som vårdar ert förhållande.

Dessutom så kan det ju mycket väl vara så att du inser att mycket av det som du känt har legat på din partner faktiskt handlar om dig och dina behov som inte är avhängiga av vad din partner gör eller inte.

En kombination av parterapi och individuell terapi kan hjälpa dig att komma loss och ta reda på vem du är och vad du behöver. Ditt arbete med dig själv kommer att få en omedelbar effekt på er relation.

Lär dig mer om din partner

Ni pratar, diskuterar, bråkar och talar om för varandra för hundrade gången vad som inte fungerar. Ändå fortsätter det som förr. När kommunikationen inte fungerar så blir det svårt att förstå vad en partner vill.

Under parterapi kan du börja se din partner i ett nytt ljus. Det går upp för dig vilka behov hon har och varför. Betyder det att du nu måste ändra dig och börja serva dessa behov? Givetvis inte! Det kan handla mer om att inse att de behov som uttrycks inte är ett hot mot dig. De handlar inte om dig utan om din partner.

När aggressiva attityder kan läggas åt sidan och du börjar lära dig mer om din partner så lär du på ett helt naturligt sätt vilja stötta de behov som finns. Du förstår vad din partner säger och det är i sig något som kan leda till att det sedan inte behövs fler samtal om saken.

Med mer kunskap om varandra och vad som menas med vissa uttryck och beteenden så blir det mycket lättare att komma överens. Du förstår när det finns ett behov av att interagera och när det mer handlar om att låta din partner få mer utrymme eller egen tid.

Med mer kunskap om varandra och en bättre förståelse om hur ni bäst kommunicerar så skapas ett lugn. I detta lugn kan ert förhållande sedan utvecklas vidare. Ni får en starkare tillit och förhållandet kan bli det som ni båda önskar.

Behovet av parterapi är dynamiskt

Nu är det inte så att parterapi bara behövs om ett förhållande har problem med bråk, bristande tillit och en känsla av att det är över. I livet går vi igenom saker som gör att det kan vara svårt att uttrycka behov och kommunicera med en partner på ett bra sätt.

När ett trauma inträffar i ditt liv är det inte säkert att din partner kan ge dig det stöd du behöver. Med parterapi kan allting förändras och istället för att den jobbiga situationen tär på ert förhållande så blir ni starkare tillsammans av den.

tacksam-behov

Exempel på sådant som kan kräva parterapi är:

  • När en partner har problem med beroende och vill behandla detta. Den partner som inte lider av samma beroende kan ha mycket att vinna på att förstå och vara en del av den läkande terapeutiska processen.
  • Vid ångest och stress. Det här är ju något som båda parterna i ett förhållande kan lida av. Med parterapi kan ni förstå varandras behov och bidra till att stress och ångest minskar i er tillvaro.
  • När någon drabbas av sorg. Att sörja är mänskligt men vi reagerar på olika sätt när någon i vår omgivning går bort. Och vi kan ha olika behov av stöd. Parterapi kan säkra att ni hittar rätt balans genom en svår tid då en av er, eller båda två, upplever sorg.
  • Vid sjukdom kan det uppstå nya behov. Både hos den som är sjuk och hos den som inte är det. Om en måste få vård hemma eller inte kan gå till jobbet under en längre period så kan det påverka relationen på olika sätt. Då kan det vara skönt att prata om saken och få hjälp med rutiner som förhindrar slitningar i förhållandet.
  • Fobier kan ha varit med i bilden sedan ni först blev ett par. Men så kan det hända att den som lider av fobier utvecklar starkare rädslor och inte längre kan leva ihop som förr. Här är parterapi en möjlighet för att hitta en gemensam väg att gå och leva tillsammans.

Om du vill läsa mer om hur ni kan utveckla er relation så föreslår jag att ni läser mina andra artiklar om parterapi. Om ni har svårt att kommunicera så föreslår jag att ni läser min artikel om ”giraff-språket”.

Läs också gärna min artikel om Abraham Maslow och hans så kallade behovspyramid. Den beskriver olika nivåer av personliga behov och självförverkligande.

Liknade Artiklar