8 min läsning

Har ni fastnad i er relation? År det något som saknas? Kan ett möte med en parterapeut hjälpa er att komma vidare? Som parterapeut använder jag mig ofta av en metod  som har utvecklats av amerikanen John Gottman professor i psykologi och hans fru Dr Julie Gottman.

Här kommer den första artikeln av tre som är baserade på boken: ”Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”.

Gottman-1

Vikten av omtanke och uppskattning i vardagen

Gottmans har under tre decennier bedrivit empirisk och klinisk forskning kring vilka faktorer som avgör om och hur en relation har förutsättningar att utvecklas. De har sökt svar på bla följande frågor:

  • Vilka dysfunktionella faktorer är vanliga i ett förhållande som inte fungerar?
  • Vad som är orsaken till dessa dysfunktionella mönster?
  • Vad gör ett förhållande stabilt och tillfredsställande?

Deras slutsats är att par som visar varandra omtanke och uppskattning i vardagen lägger grunden för att klara av all­varliga konflikter som förr eller senare uppstår i en relation. De har därför formulerat sju avgörande faktorer, sju gyllene regler, som kännetecknar en lycklig relation.

Personligen brukar jag använda mig av denna metod när jag märker att par som går i parterapi hos mig har stora svårigheter att kommunicera och där tilliten mer eller mindre är borta.

Innan jag går in i detalj  i en metod som de kallar de sju gyllene reglerna vill jag ge ett övergripande syfte med deras sätt att arbeta:

  • Hitta en bra samtalston när de är oense
  • Utveckla känslan av respekt och tillgivenhet
  • Skapa en större förståelse för varandras ståndpunkter
  • Hantera konflikter som kan verka omöjliga att lösa

Genom att påbörja parterapin med att återskapa vänskaplig relation skapas en en grogrund för återskapa den tillit som behövs för att utveckla en relation.

Om det finns en vilja att prata och lyssna på varandra så brukar det vara hyggligt lätt att åstadkomma. Det svåra i parterapin/ familjerådgivning är att göra vänskapen och tilliten bestående.

Vad kännetecknar en bra relation?

Gottmans har under lång tid bedrivit empirisk forskning kring vilka faktorer som ger par lycklig relation. Han menar att det finns sju avgörande faktorer, sju gyllene regler, som känne­teck­nar en lycklig relation.

De par som visar varandra omtanke och uppskattning i vardagen lägger grunden för en trygghet och stabilitet som är helt nödvändig för att mer allvarliga konflikter ska kunna tacklas.

Allt detta behandlar han i boken ”Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”. En bok som ofta används i parterapi, inte minst av samtalsterapeuter.

Jag tänkte försöka mig på en kortsammanfattning av av hans bok som är en bästsäljare världen över. Jag börjar med hans tre första” regler”.

par-i-terapi4

Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation


Regel 1- Förfina era kärlekskartor.

När par är väl förtrogna med varandras tillvaro kallar Gottman det för att de har en rik och detaljerad kärlekskarta. De är noga med att komma ihåg viktiga tilldragelser i varandras liv och de ser till att fortlöpande uppdatera relevant information.

De är väl insatta i varandras farhågor, förhoppningar och mål i livet. Par som har tillgång till dessa detaljerade kärlekskartor är betydligt bättre rustade att möta tillvarons påfrestningar. Gottmans uppmaning är alltså – se till att förfina era kärlekskartor!

Han föreslår bland annat en övning med 20 frågor, som är tänkt som en lek, där man får poäng om man svarar rätt. T.ex:  Vad heter min älsklingsfilm?  och vad är jag allra mest rädd för?

Regel nr 2 – Att stärka de ömma känslorna och den ömsesidiga respekten.

Om känslorna och respekten för varandra på sparlåga är det viktigt att inleda ett arbete att hitta tillbaka till dessa egenskaper. Det kan man göra genom att reflektera över sin partners förtjänster .

Gör en lista för att därefter välja tre positiva egenskaper och berätta för varandra vad ni har valt. Berätta också om en speciell episod som belyser varje egenskap.

Avsätt ordentligt med tid för detta arbete. En annan ingång är att prata om er gemensamma historia, att påminnas om hur och varför ni en gång blev ett par. Genom att aktivt jobba på att betona det positiva i relationen kan en negativ spiral undvikas.

par-i-terapi3

Regel nr 3 – Sök er till varandra

En fråga som båda parter i en relation bör ställa sig är: vad kan du göra för att ni ska kunna nå en djupare känslomässig relation. Hur reagerar du när din partner kommer med en vänlig invit i vardagen ?

Om paret  istället för att vara nyfikna på varandra kommer de oundvikligen glida ifrån varandra mer. En övning som man kan börja med är att vid dagens slut tala om det som har hänt utanför relationen.

Genom att dela och lyssna utan att värdera kan man utveckla en förtroendefull relation. Genom att prata om sina känslor, tankar och behov kan en medveten uppstå om att det inte handlar om en kamp där någon måste vinna utan en par-relation handlar om att respektera varandras olikheter.

Om du vill läsa fortsättningen på min artikelserie om Gottman så kan du här läsa den här, Del två av Gottmans regler i parterapi  Titta också in på hans hemsida om du vill veta mer om hans forskning och parterapi.

Similar Posts