10 min läsning

Har ni tillitsproblem i er relation? Var på er vakt. Utan tillit kommer relationen sakta men säkert att förtvina. Mitt råd som parterapeut är att ni försöker ta tag i era problem på en gång annars är risken stor att ni hamnar i en negativ spiral.

Det kan finnas olika skäl till att tilliten inte finns i ett förhållande. Kanske har ni aldrig upplevt en relation med tillit eller så har det hänt något som skadat förtroendet er emellan.

Som parterapeut har jag under årens lopp fått ta del av många historier där tilliten har saknats från första början. Det kan handla om hemligheter om ens ekonomi eller att man döljer det faktum att det finns barn från en tidigare relation. Men när tilliten försvinner plötsligt brukar det vanligaste skälet vara att någon har blivit avslöjad med otrohet. När allt blir avslöjat hamnar relationen ofta i en svår kris.

Den goda nyheten i all denna bedrövelse är att ett förhållande som lider av bristande tillit kan repareras och att parterapi är en god väg att gå för att få det fixat. Med parterapi kan ni få hjälp med att hitta den psykologiska roten till det som gör det så svårt att lita på varandra. Parterapin kan också hjälpa er att få en nystart genom att lyfta fram det som är positivt i en annars destruktiv relation.

tillitsproblem

När rädslor från tidigare relationer skadar förhållandet

Något som ofta sker är att en partner som tidigare har varit med om ett svek tar med sig rädslan för att det ska ske igen in i en ny relation. Denna rädsla kan leda till att det blir svårt att skapa ett förhållande med tillit. Rädslan leder i sin tur ofta till ett ifrågasättande även när det egentligen finns några skäl att misstänka att något olämpligt har hänt.

Resultatet är att det blir närmast omöjligt att komma varandra nära. Om man inte lyckas upphöra med sina anklagelser eller ifrågasättanden är risken stor att rädslan leder till att man utvecklar en destruktiv relation.

Här kan det fungera med parterapi såväl som med individuell terapi för den partner som tidigare har varit med om otrohet eller någon annan form av svek. Parterapin är bra även för partnern som inte har problem med tillit. Detta eftersom den skapar en bättre förståelse vilket i sig kan ha en läkande kraft i förhållandet.

När kommunikation brister av olika skäl

Det kan vara nog så svårt att leva med sig själv. Att börja leva tillsammans med någon annan kan för vissa bli en väldig utmaning. Om någon eller båda till exempel är konflikträdda så är det lätt hänt att man börjar dölja viktiga saker från varandra.

Denna negativa strategi är tyvärr också vägen till en destruktiv relation där tilliten förr eller senare blir urholkad. Tilliten kan skadas av så många olika skäl. Det handlar absolut inte alltid om otrohet även om det är det vanligaste tillitsproblemet i mitt terapirum.

Saker som kan skada tilliten i er relation är:

 • Hälsoproblem
 • Mental stress
 • Traumatiska händelser
 • Bristande kommunikation
 • Dålig självkänsla

Min roll som parterapeut blir ofta att hjälpa ett par att hitta ett bättre sätt att kommunicera. Det gäller inte minst om sådant som är svårt att prata om. Att hjälpa till kan också innebära att man behöver utforska om det finns behov av att utveckla nya tankemönster. Det kan gälla för båda parter I ett förhållande.

Genom att hitta nya sätt att se på förhållandet och på det som sker i livet så går det att bli bättre på hantera negativa och destruktiva känslor och tankar. Ett viktigt inslag i detta arbete är att hjälpa klienterna att visa prov på empati i ord och handling.

Med parterapi går det också att jobba med trauman som kanske aldrig har bearbetats och som indirekt leder till att tilliten i förhållandet inte är vad som önskas.

En sak är säker – För att bygga upp ett förhållande så krävs det tillit. Med parterapi kan ni nå detta mål snabbare. Istället för att fortsätta slita på förhållandet och till sist gå skilda vägar kan bristen på tillit leda till att ni förändrar er relation så att den blir stark och håller in i framtiden!

Hur kan parterapi hjälpa oss med tilliten?

Parterapi är ett utmärkt verktyg när det finns problem med tillit och förtroende. Det kan även gälla i fall när det känns som en omöjlighet att fortsätta relationen. Det är verkligen inte så att ett skadat förtroende inte går att reparera. Det gäller dock att målmedvetet och aktivt göra något åt saken.

När tilliten försvinner och inget görs så kan relation men även vänskap och karriärer gå i kras. Med terapin får ni verktyg för att bygga en ny relation. På sätt och vis är det lite som att börja om från början med nya förhållningssätt.

Det här kräver givetvis att paret som får terapi är med på noterna. Det gäller att båda är motiverade och vill ändra relationen. Med detta sagt ska det sägas att om du upplever att det är du som har problem med tillit så kan du givetvis själv gå i terapi för att förändra detta och få en bättre relation med din partner.

Som parterapeut fungerar jag lite som en guide som kan hjälpa er att se vad det var som ledde till att förtroendet er emellan skadades. Ibland är det, som tidigare sagts, en särskild händelse, ibland är det ett mer djupgående destruktivt beteendemönster.

Med parterapin kan ni se vad det är som skadar tilliten och hur ni kan förändra er relation för att förändra detta. Det är inte alls ovanligt att par upptäcker att de aldrig har haft något vidare förtroende för varandra. Med parterapi upptäcker ni hur ni kan ha det tillsammans och det kan leda till att er relation blir bättre än vad den någonsin har varit!

Olika parterapier för att undvika destruktiva förhållanden

Det finns lite olika typer av terapiteknik att tillgå för att undvika destruktiva förhållanden. Vad som kommer att fungera för er beror givetvis på varför ert förhållande ser ut som det gör.

En del av nedanstående tekniker använder jag själv men inte alla. Om jag inte tror att någon av de metoder och tekniker som jag själv erbjuder är de mest lämpliga så lovar jag att göra mitt bästa för att hänvisa er till en parterapeut som har en annan kompetens.

Några exempel på terapi för bättre tillit kan vara:

 • Gruppterapi – I en grupp kan man jobba på ett unikt sätt och bli medveten om att fler har precis samma problem. Det finns de som känner att just gruppterapi ger en väldigt god effekt. Det kan ha att göra med att du under den här typen av terapi på ett naturligt sätt interagerar och skapar relationer med flera människor.
 • Terapi för tvåklassisk parterapi – Här kommer ni att jobba tillsammans med terapeuten och dels prata om problemen samt lägga upp en plan för att skapa tillit igen. Det kan innebära övningar som ni får göra hemma för att förbättra respekt och kommunikation er emellan.
 • IBCT-terapi – IBCT parterapi liknar klassisk parterapi men inkluderar både koncept och handling. Man har i studier sett att IBCT-terapi är väldigt effektiv. Den är ett gott bevis på att parterapi fungerar för att skapa tillit och förtroende åter i en relation.
 • Individuell terapi – Det kan behövas individuell terapi vid sidan om gruppterapi och parterapi för att råda bot på tillitsproblem. På tu man hand med terapeuten kan det kännas lättare att prata om händelser och känslor.
 • EMDR-terapi – Det här är en teknik som jobbar med ögats rörelse och som är känd för att fungera väl vid behandling av trauma. Om bristen på tillit beror på en traumatisk händelse kan denna terapiform vara en möjlighet.
 • TF-CBT-terapi – Det här är en form av kognitiv terapi som kan användas för att behandla barn och ungdomar som upplevt en traumatisk händelse. Denna form av terapi kan verka förebyggande mot tillitsproblem i kommande relationer.

Läs gärna vidare på min hemsida. Här finns många artiklar om hur ni som par kan utveckla er relation. En artikel som ni kan börja med är: Anknytningsteorin och kärleks-relationer. Den beskriver bl.a. varför det kan vara svårt att se det bästa hos varandra. Artikeln ger också en del tips om hur ni kan utveckla er relation.

Två andra artiklar som kan vara värda att läsa är den om passiva aggressiva relationer och den om behov och önskemål.

Liknade Artiklar