8 min läsning
grala

Parterapi och NVC

Har du svårt att kommun­icera med din partner eller andra i din närhet? Då tycker jag att ni ska prova på ett verktyg som heter non­violent commun­ication (NVC) och kombi­nerar det med parterapi. På svenska brukar metoden kallas ”giraff­språket”. Om ni vill veta mer om denna metod så är ni välkomna till min mottagning för parterapi i Stockholm.

Mötas med respekt och empati

Non­violent Commun­i­cation (NVC) eller som jag brukar kalla det ”empatiska samtal” är en metod som jag ofta använder.  Metoden bygger på ett antag­ande om att vi alla vill få våra behov synliggjorda och tillgodo­sedda när vi är i en relation. Det är först då som vi kan känna oss riktigt trygga, öppna och inkännande i ett förhållande.

Om det inte kan uppnås förlorar vi lätt vårt känslomässiga en­ga­gemang och blir i värsta fall dömande och elaka gentemot vår partner. 

För att bättre hantera potentiella konfliktsituationer behöver vi fokusera på vår kommunikation. Vi behöver sannolikt bli bättre på att uttrycka oss och bli bättre på att lyssna. Det är också viktigt att kombinera det med ett öppet sinne så att vi kan möta varandra med respekt, empati och tolerans.

Med ett sådant förhållningssätt kommer vi lättare överväga kompromisser om sådant som är mindre viktigt. 

Men ett empatiskt förhållnings­sätt i konflikt­situationer är inte alltid lätt. Den som känner sig kritiserad har svårare att vara empatisk. Det kräver såväl mod som god självkänsla. Det är först när vi förstår varandra och kan visa medkänsla som vi kan fokusera på det som förenar oss.

När ett möte sker med respekt och på ett icke-dömande sätt kan eventuella motsätt­ningar överbryggas. Med hjälp av par­terapi och metoden ”non­violent commun­ication” kan du påbörja detta arbete.

NVC i praktiken – En övning i 4 steg

När jag som par­tera­peut möter par med kommun­ika­tions­pro­blem brukar jag föreslå följande inledande övning.  Denna till synes enkla men väldigt effek­tiva kommunikations­övning följer denna princip:

Ett samtal som är svårt bör all­tid utgå från så kallade objek­tiva obser­vationer och utan subjek­tiva tolkningar. Genom att inte fokusera på subjektiva värder­ingar kan polaris­ering och andra kommunikations­problem undvikas. 

Ett samtal som är baserat på någons behov ska alltid  fokus­era på att kommun­icera känslor. Genom att ta ansvar för våra egna upplevelser skapar vi bättre förutsättningar till att våra samtal möts med empati vilket i sin tur gör det lättare att över­komma event­uella konflikter och skapa en känsla av en tillitsfull relation.

I praktiken kan ett samtal se ut som följer. Ett samtal i fyra steg:

  • Den ena parten börjar med att göra en observation utan att lägga in värderingar i den. Istället för att säga: ”Det är ditt fel att vi har problem” kan man till exempel konstatera att ”vi har ett problem” utan att värdera av vad det kan bero på.
  • När väl ett problem har formulerats får du försöka uttrycka dina känslor inför det. På så sätt tar du ansvar för din upplevelse. Genom att inte kritisera blir det mycket lättare för den andra parten att lyssna och förstå i stället för att gå i försvarsställning.
  • I nästa steg får du träna på att vara tydlig med dina behov för att ge din motpart något att relatera till. Målet för övningen är att väcka empati.
  • Det sista steget går ut på att du framför ett önskemål för att tillgodose dina behov. Genom att inte ställa krav på din motpart kan det här leda fram till en mer empatisk respons.

Den här övningen kan i teorin verka enkel men i praktiken är den svår att utföra. Det beror bland annat på att vi blir sårbara när vi framför våra innersta känslor och behov. Det finns alltid en risk att responsen inte blir den vi önskar. 

En annan svårighet är att vi ofta blandar ihop våra behov med våra strategier. Du kanske till exempel uttrycker att du vill bo i innerstaden som ett behov, när det egentligen är en strategi.

Om du istället uttrycker ditt behov som att du måste bo i innerstan (strategi) för att du saknar dina barn och vill vara nära dem (behov) kommer du troligen att mötas med betydligt större förståelse.

Om ni som par har kommun­ika­tions­problem och vill gå i parterapi är denna typ av övning nästan ett ”måste”.  Många av NVC-övningarna kan också göra på egen hand mellan terapi-sessionerna. Läs också gärna min artikel ”Kommunika­tiva färdigheter” om du vill veta mer om NVC och en annan metod som kallas Imago.

Marshall Rosenberg – Grundaren av NVC

På 1970-talet utvecklades konceptet ”nonviolent commun­ication” av den amerikanska psykologen Marshall Rosen­berg. Han använde metoden för alla former av konfliktlösning, från par med kommunikations­problem till konfliktmedling i krigshärdar.

Han tog också initiativet till att bilda det internationella nätverket: The Center for Nonviolent Communication.

I den här videon berättar M. Rosenberg om hur han har använt NVC för att för att hantera inte bara verbalt utan även fysiskt våld. I dessa tider när konflikterna i världen verkar bli allt större tror jag att Rosen­bergs sätt att se på relationer mellan människor skulle kunna göra stor skillnad.