9 min läsning

Brukar du bli svartsjuk? Störs du av tanken på att din partner har varit med någon annan? Är du rädd att din kärlek ska hitta någon annan och överge dig?  Det är varken ovanligt eller onormalt att vara i kontakt med sådana känslor.

Svartsjuka

Om du hamnar i en sådan situation skulle jag föreslå att du börjar med att försöka hantera dessa känslor genom att kommunicera med din partner om era olika behov.

Se om du kan göra det på ett kärleksfullt sätt utan anklag­elser och hårda ord. Utgå istället från din egen upp­levelse. Försök att  vara ”objektiv”, beskriv dina observ­ationer utan att värdera och tolka allt för mycket.

Se till att din partner verkligen tar till sig av din oro och be om hon eller han kan bemöta den på ett konstruktivt sätt. Det värsta du kan göra är att hålla din svartsjuka för dig själv och bli ett offer dina egna tankar och känslor.

När svartsjukan är som värst kan bli så intensiv att man gör saker som kan anses smått galna. När denna svarta känsla tar över­handen så kan den faktiskt förstöra en relation som annars har förutsättningar att fungera mycket bra.

Parterapi mot svartsjukan?

Om ni inte på egen hand kan hantera svartsjukan rekomm­enderar jag parterapi. Med parterapi så kan man komma till botten med en svartsjuka som förstör och skapar stress i relationen. Ju tidigare ni tar tag i svartsjukan i parterapi, desto bättre.

Det är ofta i början av en relation som svartsjukan visar sitt ”fula” ansikte. När man lär känna varandra och känner stark förälskelse och passion så kan det t.ex. vara jobbigt att höra om tidigare kärlekar, särskilt om dessa fortfarande finns med i bilden på något vis. Ett enkelt råd, när man försöker lära känna varandra bör man inte dras med oavslutade relationer.

Men svartsjukan är inte begränsad till början av ett förhållande. Om man börjar ta varandra för givet så kan svartsjukan också dyka upp. Kanske slutar man prata med varandra om det som är viktigt för att ”annat kommer i vägen” som t.ex karriär och barn.

Om kommunikationen upphör kan det leda till att även tilliten till varandra upphör. Prioritera, avsett tid för samtal även när det är svårt att få ihop” livspusslet”.

Olika typer av svartsjuka

Det finns lite olika typer av svartsjuka. Hur den ska hanteras kan variera. Om det är så att den ena partnern har ett stort kontrollbehov så kan svartsjukan komma att manifesteras i form av att hon eller han tjuvläser sms, email och avlyssnar telefonsamtal.

Det här är ett beteende som är skadligt för själva relationen men också för ens självkänsla. Kommunicera istället, för att att skapa en situation där ni kan börja lita på varandra igen.

Prata med varandra om vad som händer och se om det verkligen finns skäl för denna oro. Det är bättre att det blir flera samtal än att ”övervakningen” fortsätter.

Om man har varit otrogen kan det vara svårt för ens partner att gå vidare utan att först hitta tillbaka till tilliten. Utan tillit ingen närhet.

Här det kan det komma att krävas genomgripande arbete med parterapi för att läka såren. Otrohet är också något som måste förlåtas, vilket inte ska förväxlas med acceptens.

Det kan upplevas som svårt men det är inte omöjligt om man ser en genuin vilja och förmåga till förändring. Tillit och förlåtelse kräver tålamod och tid.

Det kan också vara så att beteenden, som att inte leva upp till löften, gör att man känner otrygghet i relationen. Att lova att höra av sig och sedan inte göra det kan vara tillräckligt för att en partner ska börja fundera på vad detta beror på och om det finns anledning till oro.

Med bättre kommunikation och förståelse för varandras behov så kan man lösa svartsjukan och lära sig hur man kan skapa en relation som är trygg och pålitlig.

Vad har hänt tidigare?

Det är inte alltid så att man löser svartsjukan på bäst med parterapi. Ibland så kan det vara bättre med enskild terapi. Det kan vara när svartsjukan uppstår p.g.a egna tidigare upplevelser och inte på grund av nuvarande partners beteende.

Att bli svartsjuk då någon visar intresse för ens partner eller om en tidigare partner kommer på tal behöver inte vara skäl till att söka parterapi. Men när svartsjukan leder till att någon i relationen börjar må dåligt kanske det är dags att fundera på om man ska söka någon form av hjälp.

Det är klart att parterapin kan vara bra, då man kan stötta varandra, men om det rör sig om känsliga saker från ens förflutna så kan det vara bra att ta detta själv med terapeuten. Det­samma gäller om du upplever att din oro är av mer irrationell karaktär.

Då kan det finnas anledning för dig att gå egenterapi så att du kan lära dig att jobba med att försöka ändra ditt förhåll­nings­sätt till din oro och till din partner .

Tidigare erfarenheter och upp­levelser från barndomen kan t.ex. leda till att man har svårt att lita på sin partner. I vissa fall så kan det rentav vara så att man mer eller mindre omed­vetet bidrar till en situation som man är så rädd för.

Genom att förstå varför man känner som man gör och var känslorna av svartsjuka härrör ifrån så kan man lära sig att hanterar sin oro.

Det blir också lättare att förklara för sin partner vad man behöver för att relationen ska fungera.

Det leder till en produktiv situ­ation där man slutar anklaga och såra varandra och istället börjar kommuni­cera på ett tydligt sätt vilket leder till lös­ningar som stärker relationen.

Anknytningsteorins betydelse

Jag har i en tidigare artikel skrivit om barndomens betydelse för vårt kärleksliv och anknyt­nings­mönst­er.

Läs gärna den om du känner dig orolig och vill förstå varför du känner och beter dig som du gör. Det är en artikel som behandlar begreppet otrygghet, om hur barndomens erfar­en­heter påverkar en i vuxen ålder.

Otrygg barndom kan leda till en otryggt vuxenliv som kan känne­tecknas av ett känslo­mässigt klängande eller undvikande. Genom att metodiskt arbeta i kognitiv beteende terapi (KBT) med sina negativa tankar, känslor och handlingar kan man ändra sitt förhållningssätt.

Om du problem i din relation, oavsett om det handlar om faktiska problem som otrohet eller om det handlar om otrygghet så är du välkommen höra av dig till mig på min parterapi-mottagning, Ny Insikt.

Fler artiklar om relationsproblem

Om du vill läsa mer om detta ämne så kan jag rekommendera några av mina andra närligg­ande artiklar om otrohet och  relationsproblem.

Liknade Artiklar