6 min läsning

Vanligtvis när man försöker utveckla sina relationer så tenderar de flesta samtala om det som är mindre bra eller rent av dåligt.

Som tur är inser många vikten av att också prata om det som är bra i relationen och som är värt att bygga vidare på. I denna artikel visar jag hur det kan gå till.


En lekfull övning

När jag som handledare och terapeut arbetar med klienter brukar jag ibland, när behov uppstår, ”lätta upp” samtalen med olika former av övningar. Det kan vara en utväg när man har fastnat i sitt sätt att reflektera och kommunicera.

Under sommaren har jag tagit del av något som kallas ”relationsspelet” . Det är ett spel som består av ett antal ”relationsövningar” . Spelet kan användas på en arbetsplats men också i privata sammanhang.

Det är ett ”kortspel” som man kan spela själv tillsammans med en coach/samtalsterapeut men de fungerar också i parterapi/familjerådgivning och i handledning med flera deltagare.

När jag har utvärderat spelet ordentligt så kommer jag troligen att använda spelet i min verksamet som terapeut/­handledare. Det är ett spel som består av drygt 100 ”spelkort” (beteende- och kontakt) och spelmarker (används vid flera deltagare).

Med hjälp av spelkorten kan man utforska vilken typer av relationer som man har och vad man uppskattar och vad man vill förändra. Det går också, med kortens hjälp, titta på nya relationer och utforska vad det är man förväntar/önskar sig.

Exempel på övning

För att tydliggöra vad jag menar så tänkte jag ge ett exempel på övning där beteendekorten används för att utforska en familjerelation med två föräldrar och två barn.

Med mindre justeringar kan övningen göras för andra typer av relationskonstellationer, ink arbetsrelationer.

Det första man gör är att alla plockar ut de kort i spelkorts-leken som deltagarna upplever som mest relevanta för den situation som de befinner sig i. Var och en av deltagarna skriver upp namnen på de kort som berör dem allra mest i förhållande till andra i gruppen.

Av utrymmesskäl visar jag bara några exempel på hur korten ser ut. (ex: hantera konflikter-Ge och hålla löften  -Behovet av uppmuntran – Erbjuda praktiskt stöd – Förlåta misstag – Acceptera negativ kritik- Kommunicera förväntningar – Ge erkännanden).

Om var och en har valt ut mer än nio kort ur leken så kan man minska antalet genom att var och en ställer sig frågan: ”vilka nio kort som är viktigast/mest relevanta just nu”. De kort som inte valts kan läggas åt sidan.

Om antalet deltagare är mer än två så kan var och en, med hjälp av spelmarker, markera de kort som är viktigast.  Därefter får var och en reflektera  i mer allmänna ordalag om utfallet. Finns det något mönster i valda kort. Vad är helhetsintrycket ? Är det något som utmärker sig?

Exempel på frågeställningar

Nästa steg är att titta på varje enskilt kort. Börja med det kortet som har fått flest spelmarker. frågor som kan ställas.

– Hur upplever du beskrivningen av korten? Är kortet för just dig?

– Hur påverkas du om det beteendet som korten beskriver uppfylls respektive inte uppfylls?

– Uppvisar du själv detta beteende i dina relatione? Vad anser övriga deltagare?

– Uppvisar andra i ”gruppen” detta beteende? Vad anser övriga deltagare?

När alla kort har diskuterats kan deltagarna försöka sammanfatta övningen med följande frågor:

– Vilka två punkter är allra viktigast? Finns det en samsyn i ”gruppen” ?

– Finns det något i er relation som ni skulle vilja förändra utifrån vad som har framkommit i övningen? I så fall vad ?

Det var lite kort om relations­spelet och hur det kan användas i parterapi (familje­rådgivning) och hand­ledning.  Om du vill veta något mer så är du välkommen att höra av er till mig.

Liknade Artiklar