12 min läsning

.

Om du står inför en skilsmässa eller när en seperation är genomförd så kan det vara lång väg att gå innan livet känns känslomässigt stabilt igen. Inför, under och efter en skilsmässa kan parterapi eller enskilda samtal för att klara av processen. Detta kan också göra det lättare att faktiskt lära sig något av misstagen som oundvikligen sker när ett par med eller utan barn ska gå skilda vägar.

skilsmässa

Finns det en fredlig och smidig skilsmässa?

Det är ganska vanligt att offentliga personer som skiljer sig närmast skryter om sin fredliga skilsmässoprocess och hur de fortsatt är vänner och umgås. När vi ser bilder på hur det skilda paret fortsätter att renovera, äta lunch och leka med barnen tillsammans kan vi undra om de ens har skilt sig.

Sanningen är förstås att de allra flesta upplever skilsmässan som något helt annat än vänskaplig men att detta inte direkt utgör aptitligt material för sociala medier och bloggar.

Skilsmässan är de flesta en utmanande och känslomässigt dränerande upplevelse. Visst är det så. Men den ger också möjlighet till personlig utveckling. De misstag du begår har inte bara med parrelationer att göra.

Genom att reflektera över snedsteg och misstag under äktenskaps- och skilsmässoprocessen kan du lära dig mer om dig själv. Detta kan vara en viktig hjälp för att framtida relationer ska fungera.

Dessutom så finns det ju ett värde i att faktiskt hitta en väg till fredlig skilsmässa och det särskilt när det finns barn med i bilden. Här kan parterapi efter skilsmässan bli aktuell just för att det som känns så svårt ändå ska kunna bli till något meningsfullt för alla inblandade.

Reflektera över förhållandet då det är över

Det första steget i att lära av en skilsmässa är att ta en ärlig titt på förhållandet och identifiera områden där misstag gjordes. Det kan handla om allt från att inte dela tankar och känslor till otrohet. Denna reflektion bör fokuseras på båda partners handlingar och den dynamik som bidrog till äktenskapets sammanbrott.

Genom att förstå de faktorer som ledde till skilsmässan kan individer identifiera mönster och beteenden som de behöver ändra eller ta itu med framåt. Det är viktigt att inse att det inte bara handlar om beteenden som kan störa parrelationer.

När du kan ta en ärlig titt på dig själv och hur du agerar så kanske du inser att du skulle vilja förändra detta för att få bättre kommunikation med dina barn, dina föräldrar och vänner. Efter en skilsmässa så kan detta kännas mindre pressat då det inte finns en part som är med och pekar finger.

När det inte finns någon som anklagar dig för att vara elak, egoistisk, snål och dum så kan du i lugn och ro tänka på dessa saker. Du kan ställa dig frågor som om du är envis och om detta är något du skulle vilja ändra på.

Med hjälp av terapi efter skilsmässan kan du jobba mer med det som du vill förändra. Det kan ge dig energi och kännas som en lättnad oavsett vad som händer mellan dig och din tidigare äkta hälft.

Ta ansvar för dina misstag

Det är viktigt att ta ansvar för de misstag som begås under en skilsmässa. Att erkänna sina handlingar och ta ansvar kan främja personlig utveckling och bana väg för förlåtelse och läkande.

Att ta ansvar kan dessutom hjälpa individer att undvika att upprepa samma misstag i framtida relationer. När du får tid till att reflektera över hur du skulle vilja vara som person så behöver detta inte kännas stormigt eller som en anklagelse mot dig.

Kanske inser du att en hel del av de konflikter du hade med din tidigare partner just gick ut på att du hela tiden gick i försvar. Nu när du inte längre behöver argumentera med en motpart så blir det lättare för dig att ta tag i hur du agerar och hur du ser på dig själv och andra människor.

När du börjar ta ansvar för det som ligger hos dig så kan det också leda till att du får en mer förlåtande inställning till det som händer. Både på så vis att du kan förlåta dig själv för de misstag du gjorde och din partner för det som upplevdes som så sårande.

Det här är grundläggande för att du ska kunna gå vidare och inleda hälsosamma relationer med andra människor.

Sök professionell hjälp då du behöver det

Terapi eller rådgivning kan ge ett värdefullt stöd och vägledning för att förstå och lära av misstagen vid en skilsmässa. Ibland är det helt enkelt för svårt att på egen hand bena ut vad som är fakta och vad som är känslor.

Det är mycket som påverkar din tolkning av de konflikter du har upplevt. En erfaren terapeut kan hjälpa dig att utforska dina känslor, identifiera beteendemönster och utveckla strategier för att gå vidare.

Gruppterapi eller stödgrupper kan också erbjuda en känsla av gemenskap och delade erfarenheter. Dessa kan göra det lättare att bearbeta och lära av skilsmässan. Men det går inte att jämföra gruppterapi med parterapi eller solosessioner med en terapeut.

När du går i terapi på egen hand så får du ju all uppmärksamhet och den tid som krävs för att du ska kunna bearbeta och förstå misstagen som ledde till skilsmässan såväl som snedstegen som gjorde skilsmässoprocessen svårare än vad den hade behövt vara.

Utveckla emotionell intelligens

Att utveckla emotionell intelligens är en viktig aspekt av att lära sig av en skilsmässa. Emotionell intelligens innebär att förstå och hantera sina känslor och att känna empati med andras känslor. Genom att förbättra emotionell intelligens kan du skapa bättre förutsättningar för framtida relationer, kommunicera mer effektivt med personerna som finns nu i ditt liv, och främja hälsosammare kontakter med andra.

Det här är verkligen en väldigt bra sak att lära sig av skilsmässans misstag. Inte bara för att det kan förhindra att du måste gå igenom en smärtsam separation igen. Du kan ju få ut så mycket mer av dina relationer när du är i bättre samklang med dig själv, dina känslor och behov.

Öva på förmågan att förlåta

Förlåtelse är en avgörande parameter då du vill läka och lära dig av skilsmässans misstag. Att hålla fast vid förbittring och ilska kan hindra personlig utveckling samtidigt som detta säkrar att du fortsätter med samma negativa mönster som tidigare.

seperation-forlatelse

Det är inte alltid lätt men om du kan öva på att förlåta så kan det göra det enklare för dig att släppa det förflutna och blicka framåt. För kommande relationer är detta otroligt värdefullt. Det är ju inte svårt att förstå att det kan bli väldigt svårt med en kommande relation om du från start förväntar dig en viss typ av konflikter.

Det kanske räcker med att en ny partner lämnar handduken på badrumsgolvet för att sedan bli bemött av ilska och bitterhet för tusentals smutsiga handdukar och arga ord från ditt tidigare äktenskap. Det kan minst sagt bli giftigt.

Genom att utöva förlåtelse kan individer släppa det förflutna och fokusera på att bygga en bättre framtid. Du lämnar de arga känslorna och tankarna som du associerar till situationer och händelser bakom dig. Det mår du mycket bättre av samtidigt som det leder till minskad risk för bråk på grund av triggers som annars hade påmint dig om din tidigare smärta.

Etablera sund personlig gränsdragning

Att lära sig av misstagen vid en skilsmässa innebär ofta att du omvärderar dina personliga gränser. Att etablera hälsosamma gränser kan hjälpa individer att skydda sitt känslomässiga välbefinnande, upprätthålla god självkänsla och främja bättre relationer i framtiden.

Det är viktigt att kommunicera dessa gränser tydligt och konsekvent med framtida partners för att skapa en grund för ömsesidig respekt och förståelse. Faktum är ju att den här typen av lärdom kan leda till att du inte går in i ett förhållande av samma slag igen. Om du känner igen en narcissist redan då ni har ett första samtal så vet du att det inte är lämpligt för dig att utveckla det hela till en relation.

Investera i din personliga utveckling

Skilsmässan kan vara en katalysator för personlig utveckling. Genom att ta till sig denna möjlighet kan individer fokusera på att utveckla nya färdigheter, utöva nya intressen och odla en stark självkänsla.

Denna personliga utveckling kan leda till ökat självförtroende, motståndskraft och en bättre förståelse för behov och önskemål i framtida relationer. Många lär sig av misstaget att helt enkelt ha bortprioriterat sina egna behov under ett misslyckat äktenskap och en ännu värre skilsmässa.

En ny relation tätt inpå skilsmässan

Idag är det ganska vanligt att vi finner nya partners tätt inpå en skilsmässa. Kanske väljer du att hitta en ny bästa vän hellre än att gå i terapi. Detta kan leda till press på den nya relationen som inte är hälsosam.

Med parterapi efter skilsmässa med dina nya partner får ni hjälp att styra er relation i rätt riktning. Det här kan vara ett skonsamt sätt att lära sig av misstag innan de upprepas genom att helt enkelt inse vissa beteendemönster och ändra dessa tillsammans för en bättre relation.

Oavsett om du just nu funderar på att skilja dig, är mitt under en smärtsam skilsmässoprocess eller äntligen har blivit klar med skilsmässan så kan det vara klokt att få hjälp med samtalsterapi.

Både parterapi och individuella samtal kan vara ett stort stöd och något som gör att du lär dig av dina misstag och växer som människa till följd av denna omskakande händelse i ditt liv. Kombinera det med att läsa någon bok om ämnet, utbudet är stort.

Liknade Artiklar