10 min läsning
familjeradgivning-

Var ska jag söka hjälp?

Har Ni funderat på att uppsöka din kommunala familje­råd­givningen och boka tid? Då är ni inte ensamma. Men vilka tjänster kan de erbjuda och när är parterapi ett bättre alternativ?

Kan vem som helst boka tid hos en kommunal familje­rådgivare? Vilka frågor och problem kan man ta upp? Hur länge går man i samtal? På vilket sätt skiljer sig familje­rådgivning från parterapi? Det är några frågor som jag kommer att besvara i denna artikel.

Under 1950-talet uppstod kommunala familje­rådgivningar över hela landet med ett primärt syfte, nämligen att minska antalet separationer och aborter. Över tid har verk­samheten utvecklats och fått ett bredare syfte.

Jag skulle nog säga att trots en bredare inriktning så är all­män­hetens kunskap om den kommunala familje­rådgivningen tämligen begränsad.

Den kommunala familje­råd­givningen är dock en relativt välkänd institution, även om alla kanske inte exakt vet vilka tjänster som erbjuds. Att många känner till den kommunala familje­rådgivningen beror till stor del på att kommunen aktivt har marknads­fört verk­samheten till de som kan tänkas ha behov av stöd.

Det är en skillnad jämfört med landstings­finansierad hjälp som i princip bara erbjuds om en läkare anser att någon i relationen lider av till exempel ångest eller depression .

Det kan vara värt att veta att det inte bara är kommunen som erbjuder familje­rådgivning . En annan stor aktör är kyrkans familje­rådgivning. Så vitt jag vet erbjuder även Stadsmissionen denna tjänst.

Familjerådgivningen fokuserar på att hitta en samsyn.

Nästan alla kan vända sig till den kommunala familje­rådgivningen och boka tid om man upplever ”familjeproblem”. Jag skulle nog säga att det bara är ”ensamstående utan barn” som den inte är avsedd för.

Oavsett om man är gift, sammanboende, särboende eller separerad så har man rätt till familje­rådgivning. Även andra typer av familje­konst­ellationer, som till exempel syskon och svär­föräldrar, kan erbjudas hjälp.

I princip kan man avhandla det mesta under ett samtal Men fokus brukar ligga på att hitta någon form samsyn, oavsett om det handlar om att reparera eller avsluta en relation.

Det vanligaste konstellationen vid familje­rådgivning är ”ett par med gemen­samma barn”. Paret har kanske tagit ett beslut om att skiljas eller allvarligt funderat på att separera.

Min erfarenhet är att denna grupp framförallt har problem med att komma överens om viktiga strategiska beslut. De kan till exempel oroa sig för hur en separation kan komma att påverka barnen.

De som söker stöd behöver ofta hjälp med att bli bättre på att kommunicera med varandra. Vid samtal om separation med barn inblandade kan det också vara aktuellt med hjälp för att hitta gemensamma samarbets­former kring vårdnad, boende och umgänge med barnen.

parterapi alternativ

Välja familjerådgivning eller parterapi?

På på vilket sätt skiljer sig familje­rådgivning från vanlig parterapi? Jag skulle säga att det inte är någon större skillnad. Den kommunala familje-rådgivningen brukar dock inte marknadsföra sin tjänst som parterapi.

Det finns en viktig förklaring till det. Skälet är att omfattningen av hjälpen är begränsad. Vanligtvis har man rätt till fem samtal när man besöker en kommunal familje­rådgivare.

Då antalet samtal är relativt få blir det ofta nödvändigt att begränsa samtalen till det mest akuta. Om det finns behov att gå djupare och till exempel förstå roten till sina problem är man i regel hänvisad till privat­finansierad parterapi.

Parterapi erbjuder fördjupade samtal

Om ni behöver stöd skulle jag inte lägga ned tid på att fundera över om ni ska välja familje­rådgivning eller parterapi. För de flesta privat­praktiserande parterapeuter är de synonyma begrepp.

Den avgörande frågan är istället vad ni vill åstadkomma och hur mycket tid ni vill avsätta. Om ni verkligen vill förstå och om möjligt försöka tillmötesgå varandras behov så skulle jag rekommendera parterapi istället för familje­rådgivning.

Om parterna är överens om det mesta behöver man i regel inte många parsamtal. I andra fall kan dock parterapi upplevas vara mer krävande och tåla­mods­pröv­ande att genomgå.

Vid till exempel en otrohets­affär kan parterapin kännas svår. Detsamma kan gälla om någon ensidigt initierar en separation där barn är inblandade.

Hur man påverkas vid en konflikt­situation är väldigt individuellt. Vissa kan uppleva att konflikten hotar deras grundtrygghet. Det kan väcka starka känslor av övergivenhet eller avvisande.

Med en känsla av otrygghet följer ofta en rädsla som kan få en individ att agera på ett sätt som upplevs skrämmande, både för individen själv och för andra.

Vikten av att utforska våra behov på djupet

För att minimera en känsla av otrygghet och andra liknande känslor bör man i parterapi försöka fokusera på att förstå varandras verkliga behov. Det innebär också att man bör vara beredd att självkritiskt analysera sina egna behov.

Min erfarenhet är att många konflikter delvis uppstår på grund av missförstånd. Det gäller inte minst när man försöker förklara sina behov.

Ett exempel: När man vill uttrycka en vilja är det lätt hänt att man beskriver en ”strategi” istället för ett ”behov”. Om man till exempel säger att man vill skiljas är det viktigt att man är medveten om att det är en strategi.

Behovet är något helt annat. Det är vad som förklarar varför man vill lämna, till exempel avsaknad av kärlek och stöd.

För att verkligen göra sig förstådd och för att undvika missförstånd är det viktigt att man är i kontakt med och kan uttrycka sina behov. Såväl de som är tillgodosedda och de som inte är tillgodosedda. Om de är otydliga och inte uttalade bör ni prioriera att utforska detta område.

Om ni, var och en, lyckas tydliggöra era behov kan nästa steg vara att se om det finns några förutsättningar att tillgodose varandras behov. Det måste dock ske utan att någon gör våld på sina egna behov.

Det är inget enkel uppgift men om det går vägen så kan det faktiskt leda till att er ursprungliga tankar om skilsmässa kan omprövas.

Att utforska behoven är bara ett område som ni kan behöva utforska om ni går parterapi.. För att reda ut ”vad som är vad” i er relationskris måste ni nog ställa in er på att det kan komma att krävas ett antal timmar i parterapi.

familj-terapi

Varför ni bör överväga att välja parterapi

Detta var mina tankar om familje­rådgivning och parterapi. Personligen tycker jag att den kommunala familje­råd­giv­ningen fyller en viktig funktion.

Men baserat på samtal med de av mina klienter som också har gått i kommunal familje­rådgivning är det också min uppfattning att många upplever att de inte fick tillräckligt med utrymme och tid för att bearbeta sina problem och att detta har gjort det svårare för dem att komma vidare med sina liv.

Oavsett om ni har gått i familje­rådgivning eller inte är ni välkomna att höra av er till mig för ett första förutsättningslöst möte på min terapi-mottagning i Stockholm.