Vad vet du om årstidsbunden depression?

Vad vet du om årstidsbunden depression?

De flesta har hört talas om vinter-depression som tillskrivs minskat solljus samt ökad trötthet. Årets skiftningar av temperatur, luftfuktighet, tryck och instrålning av solljus kan påverka humöret mycket mer än vad du kan tro. Faktum…