9 min läsning

Måste du dela allt med din partner? Svaret på den frågan påverkas av dina tidigare erfarenheter och vad du själv ser som norm i ett förhållande. Det är ganska vanligt med hemligheter i en relation. Att du inte har berättat för din partner om dina tidigare förhållanden i detalj kan ju anses vara både normalt och hälsosamt.

tillit-eller-hemligheter

Men att undanhålla att du lånat ut huset till ett kollektiv när ni var på semester eller att du har gjort saker i din partners namn kanske inte är lika lätt att svälja. Kan en relation med hemligheter fungera och är det okej att inte dela precis allting med den du delar ditt liv med?

Hemligheter kan vara livsviktiga såväl som livsfarliga

I alla relationer finns det tillfällen då du kanske känner ett behov av att inte dela allt du gör och vet med din partner. Även om det finns situationer där det kan vara fördelaktigt med hemligheter så finns det också tillfällen då det kan vara skadligt.

Det du måste fråga dig är förstås varför du vill ha hemligheter i din relation. Om hemligheten är motiverad och det dessutom inte finns några skäl till att tro att den kommer att uppdagas så kan det ju vara helt okej.

Men ponera att en hemlighet uppdagas och vad som händer då det framgår att den enda som inte visste var din partner. Hur kommer det att påverka er vidare relation?

Ibland kan det behövas professionell hjälp för att få till ett samtal där hemligheter kan komma fram på ett hälsosamt sätt. Eller så kan du behöva individuell samtalsterapi för att bli bättre på att skilja mellan vad som bör hållas privat och vad som är bra att dela samt med vem och när.

För det mesta handlar det ju om att du jobbar med dig själv och din personliga utveckling för att på så vis bli en bättre partner. Om du går omkring och bär på en hemlighet som plågar dig kan det verkligen vara smart att ta ett samtal med en samtalsterapeut om detta innan du delar informationen med din partner.

Ska du berätta eller inte?

Det här är ditt val, men tänk på att det också spelar roll vem du berättar för. När du väljer att prata med en samtalsterapeut om det som du håller hemligt så är det en oberoende part. Det betyder att ett beslut om att inte röja hemligheten inte kommer att äventyras av en pratglad person som känner din partner.

För att komma fram till om det är okej med hemligheter i en relation behöver du reda ut vad du håller hemligt och varför. Om du kan lämna hemligheten bakom dig så är det ju inte säkert att det finns något att vinna på att dela den.

Om det är så att du misstänker att din partner har hemligheter så kan ditt personliga arbete med en samtalsterapeut se annorlunda ut. Här kan det handla mer om hur du ser dig själv i förhållande till din partner och vad din definition i förhållandet är.

Finns det fördelarna med att hålla hemligheter i en relation?

Men finns det egentligen några fördelar med hemligheter i en relation? Är det inte bättre att berätta precis allting och vara uppriktiga och ärliga med varandra i alla lägen? Låt oss se på några saker som finns att vinna genom att ha hemligheter.

Du kan skydda din partner

Det kan finnas tillfällen då en hemlighet kan skydda din partner från smärta. Om du har ett personligt problem som inte nödvändigtvis involverar din partner kan det vara fördelaktigt att hålla det för dig själv.

Om din partner inte kan hjälpa dig att lösa detta problem och du söker aktiv hjälp för det så kan det ju finnas en mening med att inte prata om det. Detta skulle ju bara leda till att din partner blir ledsen och orolig. Kanske också till att du blir irriterad för icke passande förslag på lösningar från din partner.

På samma sätt kan du välja att inte berätta om något tråkigt som rör din partners vänskapskrets eller familj. Det finns ju inget som säger att du måste vara den som kommer med tråkiga nyheter. Detta kan ses som en hemlighet du håller för att inte göra din partner ledsen eller bekymrad då det inte finns någon anledning till det.

Bevara integritet med din hemlighet

Alla har rätt till integritet och det kan finnas situationer där du föredrar att hålla viss information för dig själv. Detta gäller särskilt om informationen inte är viktig och sannolikt inte kommer att påverka din relation.

Om hemligheten rör en annan person som inte skulle vilja att din partner får veta så kan det vara viktigt att inte röja den. Men återigen, om du upplever ångest av att inte prata med din partner om detta så kan det verkligen vara klokt att ta upp saken i samtalsterapi för att reda ut vad som är vad.

Undvik onödiga konflikter

Vissa hemligheter kanske inte är värda att dela, särskilt om det kan leda till onödiga konflikter. I situationer där informationsutbyte kan leda till bråk kan det vara ett bättre alternativ att hålla informationen för dig själv.

Bara för att du vet något så är det inte samma sak som att din partner också måste veta. Det kan röra så triviala saker som att en granne råkade ha sönder något på er tomt. Du åtgärdade skadan och gjorde upp med grannen och nu finns det verkligen ingen anledning att redogöra om detta för din partner. Det skulle ju kunna leda till nya diskussioner och onödigt bråk.

hemligheter

Nackdelarna med att hålla hemligheter

Vi bör också se lite på möjliga nackdelar med att ha hemligheter i relationer. Det finns trots allt risker för att detta kan leda till bråk och relationsproblem när hemligheten uppdagas.

Hemligheter som uppdagas kan skapa misstro i förhållandet

Att hålla hemligheter för din partner kan skapa misstro i förhållandet. Om din partner upptäcker att du har gått omkring med hemligheter under en längre tidsperiod så blir ju frågan om det finns mer du har hållit för dig själv.

Hämmad kommunikation

Kommunikation är viktigt i alla relationer och att hålla hemligheter kan hämma kommunikationen. Särskilt om du går omkring och grubblar över om det är rätt att du inte säger något. Det kommer att märkas på ditt beteende.

När hemligheter i relationen utgör ett hinder för ärlig och öppen kommunikation kan det vara dags att reda ut hur hemligheterna ska kommuniceras på rätt sätt.

Hör av dig för att få veta mer om hur du kan dela dina tankar och känslor på ett sätt som är både effektivt och respektfullt. När du delar hemligheter, eller inte, på ett bra sätt så kan det leda till att du och din partner får ett bättre förhållande med djupare förståelse för era olika perspektiv.

Detta kan stärka er relation så att frågan om hemligheter i relationen blir irrelevant!. En sista sak. Om du är van att hålla hemligheter så kanske du känner dig lockad att hålla vissa saker hemliga för din samtalsterapeut. Då föreslår att att du läser denna artikel om samtalsterapi och hemlighter.

Liknade Artiklar