11 min läsning
prestationsangest

Vad är prestationsångest?

Det är ganska vanligt att uppleva prestationsångest inför en situation då du känner att du måste lyckas med något. Men om den här känslan av rädsla för att misslyckas blir så stark att du mår dåligt av den är det viktigt att göra något åt saken. Med samtalsterapi kan du förstå vad som orsakar oron och hur du bäst kan hantera den.

Låt oss börja med att poängtera att prestationsångest inte är en psykiatrisk diagnos. Att du känner oro för att misslyckas betyder alltså inte att du lider av en psykisk sjukdom som kommer att kräva både samtalsterapi och medicinering.

Men det är också viktigt att förstå att obehandlad prestationsångest som får löpa fri i ditt sinne liksom en häst som får panik kan leda till fysisk ohälsa.

Idag vet vi att oro och ständigt återkommande ångest kan resultera i fysiska problem och ohälsa som till sist kräver medicinering. Med samtalsterapi kan du vända trenden och faktiskt vända din ursprungliga oro till en styrka genom att förstå vad den handlar om.

Typiska situationer då du kan uppleva prestationsångest är:

  • Inför ett prov där du känner att det är mycket som står på spel.
  • När du ska redovisa eller framföra ett tal inför en grupp människor.
  • Då du ska testa något nytt eller möta nya människor som inte känner dig.
  • När du deltar i ett idrottsevenemang och ska tävla mot andra.
  • Då du ska klara av en ny arbetsuppgift på jobbet.
  • Då du får en ny roll eller position på din arbetsplats.

Det handlar alltså om rädsla för att bli granskad och att inte duga. Att upptäckas som ett misslyckande och känna skam och förödmjukelse för detta. Inför en ny prövning i livet kan den här typen av tankar bli så intensiva att du faktiskt upplever ett misslyckande och förödmjukelse trots att du inte ens har börjat ditt tal eller satt dig ner med din nya uppgift!

Vem drabbas av prestationsångest?

Alla kan drabbas av prestationsångest någon gång i livet. Fast det är ganska vanligt att personer som ställer extra höga krav på sig själva fastnar i det negativa tankemönstret som kretsar omkring rädslan för att misslyckas.

Perfektionister har ofta en tendens att låta prestationsångesten ta över hellre än att glädjas över det som går bra och se fram emot nya utmaningar. Det kluriga är att den som har den här typen av ångest sällan visar det utåt.

I och med att det väldigt sällan handlar om verkliga misslyckande så missar andra hur personen som lider av prestationsångest mår. På ytan kan allting verka så perfekt eftersom ångesten har mycket litet med din verkliga prestation att göra. På grund av detta är det viktigt att du själv begär den hjälp som du behöver för att ta dig ur det jobbiga tankemönstret.

Kan man bli sjuk av prestationsångest?

Prestationsångest kan ge upphov till en rad olika symtom, både fysiska och psykiska. Om du inte behandlar din prestationsångest kan det resultera i att du blir ordentligt sjuk.

Din kropp kan till exempel reagera på så vis att du upplever att det är svårt att andas samt att din puls går upp. En del drabbas av svettningar såväl som illamående till följd av ångesten.

Om prestationsångest får fortgå och ständigt återkommer kan det leda till spänningar som gör att du får problem med värk i kroppen. Det kan också bli svårt med koncentrationen och att fungera på ett normalt sätt i sociala sammanhang då du ständigt tänker negativa tankar om att misslyckas samtidigt som du blir passiv i livet. I värsta fall kan det leda till utbrändhet och långvarig sjukskrivning.

behandla_prestationsangest

Kan du bli av med din prestationsångest med samtalsterapi?

Du kan välja samtalsterapi i Stockholm och andra svenska städer för att behandla din prestationsångest. I och med att det inte rör sig om en faktiskt psykisk sjukdom så kan vi inte tala om att bota den. Det handlar mer om att få verktyg och lära sig hantera ångesten då den dyker upp.

Det kan också vara så att bättre förståelse för varför och när du känner prestationsångest leder till att du inte behöver hamna i läget då de negativa tankarna rusar genom ditt huvud och strupen liksom sluter sig när du ska prestera.

Med klassisk KBT-behandling kan du till exempel lära dig att ersätta dina negativa tankar med positiva. Det här är ett exempel på en metod som har visat sig fungera på ett mycket effektivt sätt och som gör att du kan uppleva bättre kontroll över vad du känner och tänker.

Exempel på övningar

Här kommer några exempel på övningar som du kan göra i och utanför mottagningsrummet. Dessa övningar kan se lätta ut men i vardagen kräver de både tålamod och självempati.

När en negativ tanke uppstår kan du försöka med följande:

  • Identifiera tanken. Stanna upp och uppmärksamma tanken. Vad är tanken? Hur känns den?
  • Utmanande tanken. Är tanken verkligen sann? Finns det andra sätt att se på situationen?
  • Formulera en ny tanke, en mer konstruktiv och positiv tanke.

Det finns flera skäl till varför det det tar tid att nå positiva resultat med denna övning.

Det är nämligen inte alltid helt enkelt att identifiera sina negativa tankar.
Vi tänker ofta på autopilot och är inte medvetna om våra tankar. Du kan börja med att träna på att vara mer uppmärksam på dina tankar under dagen. Du kan till exempel lägga märke till vilka tankar du har när du känner dig nedstämd, orolig eller rädd.

Det kan också vara svårt att utmana sina negativa tankar. De kan vara väldigt övertygande. Det kan vara svårt att formulera nya, mer konstruktiva och positiva tankar. Här kan kompletterande övningar vara ett stöd. Du kan till exempel göra en lista över positiva saker i ditt liv eller skriva en tacksamhetsjournal.

Ett annat alternativ är att söka professionell hjälp. En terapeut kan hjälpa dig att identifiera och utmana dina tankar. I psykosyntesterapin används till exempel en teknik som kallas ”delpersonlighetsarbete”.

Prestationsångest på jobbet kan ha flera skäl

Det är vanligt att uppleva prestationsångest på jobbet. När du ska klara av nya uppgifter och har ansvar för resultat så kan det lätt skapa känslor av oro. Vi tänker inte sällan på vad andra på arbetsplatsen såväl som kunder ska tänka om oss och det vi gör. Att bli bedömd för insatser kan kännas jobbigt.

Dessutom kan det vara så att du tar med dig sociala mönster från din familj och din skolgång till arbetsplatsen. Din chef kanske påminner dig om en förälder som du alltid ville glädja och utan att du ens reflekterar över det så faller du in i ett visst mönster i din relation till din chef.

Med samtalsterapi kan du sätta fingret på vad det är som får dig att känna oro och vilka tankar som cirkulerar i ditt huvud. När du sorterar och separerar mellan fakta och känslor blir det lättare att förstå vad som är verklighet och vad som är fantasi. Då blir det också lättare för dig att hantera nervositet och oro när den dyker upp på jobbet.

Viktigt att överkomma sin ångest

Det ska sägas att nervositet och viss oro inför nya situationer inte alls ska ses som något negativt. Vi behöver varva upp lite inför vissa uppgifter och det kan vara något som gör att vi presterar bättre än om vi förblir lugna som filbunkar.

Så länge som ångesten inte tar över och helt lamslår våra tankar så finns det ingen anledning till att förstora den. Det kan räcka gott och väl med att se prestationsångesten för vad den är och att känna igen den för att känna att det går att leva med denna oro.

Varje fall är unikt och det är alltid bra att ta ett samtal om du tycker att det känns som att din oro och nervositet. Speciellt om den dämpar din livsglädje och förmåga att uttrycka dig.

Hör gärna av dig för att få veta mer om hur du kan behandla prestationsångest med samtalsterapi. Du kan också hitta mycket information på nätet om detta ämne. Till exempel denna youtube-film: