8 min läsning

Behovet av kontroll i en relation är inte ovanligt. Om du inser att du ofta undersöker vad din partner gör på ett sätt som stör ert förhållande kan det vara dags för dig att fundera på om samtalsterapi kan hjälpa dig att överkomma ditt kontrollbehov.

Det är inte ovanligt att kontrollbehov beror på en svag självkänsla och rädslor av olika slag. Om du har insett att du behöver hjälp är det en stor sak. Det kommer säkert uppskattas av din partner.

Varför har vi behov av att kontrollera andra människor?

Kontrollbehov går hand i hand med oro och ångest. Den som ofta känner rädslor för vad som ska hända kan också ha ett större behov av att kontrollera sin tillvaro. Detta fungerar ju som en dämpning av ångesten.

kontrollbehov

Kontrollbehov kan yttra sig på många olika sätt:

Om du lider av kontrollbehov så kanske du inte bara upplever det i relation till din partner.

  • Du kanske måste gå hem tre gånger från busshållplatsen för att se om du verkligen stängde av spisen, lämnade lappen till din partner eller låste dörren.
  • Du upprepar det du har sagt flera gånger för att du tänker att människor omkring dig annars inte kommer att förstå vad du vill.
  • Du har ett behov av att muntligen gå igenom vad du har gjort eller ska göra för att vara säker på att detta görs så som du tänker.
  • Du frågar ofta efter andras åsikter om saker som vad du ska köpa, vad du ska äta och liknande. Det kan kännas svårt att själv fatta beslut utan att först se vad andra tänker och tycker.

Nu måste det sägas att en önskan om att ha struktur och koll på tillvaron inte kan sägas vara samma sak som kontrollbehov. Vi behöver alla den här formen av stabilitet. Det är när detta går till överdrift och du känner att du måste övertala andra om att tänka eller göra på ett visst sätt för att du ska må bra som något inte stämmer.

Kontrollbehovet leder till otrygga relationer

När den kontrollerande partnern börjar bete sig allt mer kontrollerande så skapar det en mycket otrygg känsla. Frågor om var partnern är just nu via telefon, eller varför det var upptaget så länge kan tyckas vara normala. Men när detta sker på ett sätt som gör det uppenbart att det inte finns någon tillit så skadar det relationen.

Det handlar inte bara om svartsjuka och behovet av att kontrollera vem din partner interagerar med. Om någon ständigt frågar var partnern är, vad den gör, med vem den talar och varför så blir det väldigt svårt att ha en hälsosam relation.

Det leder ofta till att en partner som stannar kvar i relationen börjar bete sig på ett undvikande sätt för att inte hamna i konfrontation och konflikt. Detta känns inte tryggt trots att det med största sannolikhet inte finns något att dölja.

Går det att behandla kontrollbehov?

Svaret på den här frågan beror som alltid på vem du är. Om det är du som lider av kontrollbehovet och känner att det tär på dig så kan du göra något åt saken. Med samtalsterapi kan du ta reda på vad det är som driver dig till att försöka kontrollera människor omkring dig.

Det kan vara saker som:

  • Fobier
  • Ångest och oro
  • Paniksyndrom

Om du känner en rädsla för att kroppsliga symtom som hjärtklappning eller yrsel ska ta överhanden så är det vanligt att du på olika sätt försöker kontrollera detta. På samma vis kan du försöka kontrollera människorna omkring dig för att undvika att bli sårad eller överraskad på ett sätt som du är rädd för.

Dessa problem kan du reda ut med samtalsterapi. När du väl tar tag i det som orsakar behovet av att kontrollera så kan du ganska snabbt börja må bättre och känna att du har mer energi. Detta samtidigt som din relation förbättras med mer tillit och mindre gräl omkring dina krav och rädslor.

Har din partner ett kontrollbehov?

Om du lever med en person som har kontrollbehov så är frågan om du kan fortsätta göra detta utan stöd. Det kan vara otroligt svårt att vara i relation med en kontrollerande person även om du förstår att kontrollen kommer från ett djupare problem som inte har något med dig att göra.

Antingen lämnar du relationen för att den inte är bra för dig eller så bestämmer du dig för att förändra dig själv för att klara av förhållandet. Oavsett vad du väljer så skulle jag säga att samtalsterapi kan vara till hjälp. Om du lämnar en kontrollerande relation bör du reda ut vad det var som gjorde att du hamnade i den så att du kan undvika samma misstag igen.

Stanna upp och reflektera

Om du stannar i relationen så behöver du skapa en trygghet i dig själv och då är det viktigt med terapi. Det gäller ju att du lär dig hantera det kontrollerande beteendet utan att bli nedstämd, stressad, oroad eller kanske rädd av det.

Istället för att försöka få din kontrollerande partner att söka hjälp gör du bäst i att boka in ett samtal för dig själv. Det är inte alls ovanligt att den här typen av terapi till sist leder till att även den som lider av kontrollbehov söker hjälp. Detta eftersom du som partner slutar fungera som dämpande bollplank för ångestbollarna som skjuts mot dig.

otrygg relation

Kom igång med samtalsterapi!

Oavsett om det är du eller din partner som agerar på ett kontrollerande sätt är det viktigt att du kommer igång med samtalsterapi så snart du kan. Ni kan alltid, i ett senare skede, söka hjälp tillsammans. Hör av dig och beskriv din situation. Det behöver inte alls vara så svårt att införa de förändringar som kan rädda din relation.

Ett första samtal är ett steg i rätt riktning mot ett meningsfullt och energifullt liv där du känner glädje oavsett om du lever ensam eller är i en relation med en partner som har kontrollbehov!

Det finns mycket mer att säga om detta ämne. Om du vill läsa mer så föreslår jag att du läser texten ”THE MOST COMMON WAYS PARTNERS ATTEMPT TO CONTROL EACH OTHER” som är en genomgång av olika mindre bra sätt som som vi kan kontrollerar varandra i en relation.

Liknade Artiklar