12 min läsning
kontrollbehov

Har du ett kontrollbehov?

Ett överdrivet kontrollbehov är ett hinder för alla goda relationer. I denna artikel tittar vi på både den kontrollerande och den utsatta parten. Jag ger också råd om hur man kan hantera problemet med allt för stort kontrollbehov.

Behovet av kontroll i en relation är inte ovanligt och är ofta ett sätt att hantera sin oro. Tyvärr fungerar det inte och dessutom leder det till många negativa effekter.

Om du inser att du till exempel ofta undersöker vad din partner gör, på ett sätt som stör ert förhållande, kan det vara dags för dig att fundera på om du ska försöka överkomma ditt kontrollbehov.

Några vanliga orsaker till varför man utvecklar ett överdrivet kontrollbehov:

 • Låg självkänsla. Personer med låg självkänsla kan känna sig osäkra och rädda för att förlora kontroll över sitt liv. De kan därför försöka kontrollera andra för att känna sig trygga.
 • Ångest och oro. Personer med ångest och oro kan ha en stark rädsla för att något ska gå fel. De kan därför försöka kontrollera saker och ting för att minska sin ångest.
 • Trauma. Personer som har upplevt trauma, till exempel misshandel eller övergrepp, kan ha utvecklat ett kontrollbehov som ett sätt att hantera sin rädsla och smärta.

Kontrollbehov kan yttra sig på många olika sätt:

Om du lider av ett stort kontrollbehov så kanske du inte bara upplever det i relation till din partner.

 • Du kanske måste gå hem tre gånger från busshållplatsen för att se om du verkligen stängde av spisen, lämnade lappen till din partner eller låste dörren.
 • Du upprepar det du har sagt flera gånger för att du tänker att människor omkring dig annars inte kommer att förstå vad du vill.
 • Du har ett behov av att muntligen gå igenom vad du har gjort eller ska göra för att vara säker på att detta görs så som du tänker.
 • Du frågar ofta efter andras åsikter om saker som vad du ska köpa, vad du ska äta och liknande. Det kan kännas svårt att själv fatta beslut utan att först se vad andra tänker och tycker.

Nu måste det sägas att en önskan om att ha struktur och koll på tillvaron inte kan sägas vara samma sak som kontrollbehov. Vi behöver alla den här formen av stabilitet. Det är när detta går till överdrift och du känner att du måste övertala andra om att tänka eller göra på ett visst sätt för att du ska må bra som något inte stämmer.

förfolja

Känner du dig kontrollerad?

Är du kontrollerad av din partner ? Det kan vara otroligt svårt att vara i relation med en kontrollerande person även om du förstår att kontrollen kommer från ett djupare problem som inte har något med dig att göra.

Det brukar leda till insikten om att du antingen lämnar relationen för att den inte är bra för dig eller så bestämmer du dig för att förändra dig själv för att klara av förhållandet.

Oavsett vad du väljer så skulle jag säga att individuell samtalsterapi kan vara till hjälp. Om du lämnar en kontrollerande relation bör du reda ut vad det var som gjorde att du hamnade i den så att du kan undvika samma misstag igen.

Kontroll leder till otrygga relationer

Så vad är problemet med ett allt för stort kontrollbehov i nära relationer ? När den kontrollerande partnern börjar bete sig allt mer kontrollerande så skapar det en mycket otrygg känsla.

Frågor om var partnern är just nu via telefon, eller varför det var upptaget så länge kan tyckas vara normala. Men när detta sker på ett sätt som gör det uppenbart att det inte finns någon tillit så skadar det relationen.

Det handlar inte bara om svartsjuka och behovet av att kontrollera vem din partner interagerar med. Om någon ständigt frågar var partnern är, vad den gör, med vem den talar och varför så blir det väldigt svårt att ha en hälsosam relation.

Det leder ofta till att en partner som stannar kvar i relationen börjar bete sig på ett undvikande sätt för att inte hamna i konfrontation och konflikt. Detta känns inte tryggt trots att det med största sannolikhet inte finns något att dölja.

Sammanfattningsvis: Ett allt för stort kontrollbehov kan leda till:

 • Otrygghet. Den kontrollerade partnern kan känna sig otillräcklig, instängd, och rädd för att göra misstag.
 • Konflikter. Kontrollbehovet kan leda till ständiga konflikter och bråk i relationen.
 • Våld. I extrema fall kan kontrollbehovet leda till våld och misshandel.)
svartsjuk-mobil

Överkomma otryggheten

För den som kontrollerar

Svaret på den här frågan beror på din inställning. Om du själv lider av kontrollbehovet och känner att det påverkar relationen så kan Du kan börja med att:

 • Lär dig att identifiera ditt kontrollbehov. När du kan identifiera ditt kontrollbehov kan du börja hantera det på ett mer medvetet sätt.
 • Var tålmodig. Det tar tid att förändra sitt kontrollbehov. Var tålmodig med dig själv och med din partner.
 • Se till att du får stöd. Det kan vara bra att prata med en vän, familjemedlem om hur du känner dig.

Du kan också kontakta mig, en kunnig samtalsterapeut i Stockholm, för att reda ut dina problem. Det är viktigt att du lär dig hantera ditt kontrollerande beteende utan att bli nedstämd, stressad eller oroad.

I samtalsterapi kan du lära dig att förstå varför du känner behov av att kontrollera andra. Terapeuten kan hjälpa dig att identifiera de bakomliggande orsakerna till ditt beteende, till exempel låg självkänsla, ångest eller trauma.

Du kommer att:

 • Lära dig om orsakerna till ditt kontrollbehov. Terapeuten kan hjälpa dig att förstå hur ditt kontrollbehov har utvecklats och vad som ligger bakom det. Själv brukar jag ofta utgår från en teori/modell som kallas ”anknytningsteorin” som på ett bra sätt förklarar orsakerna till detta destruktive beteende.
 • Utveckla strategier för att hantera ditt kontrollbehov. Samtalsterapeuten kan hjälpa dig att utveckla nya beteenden och tankemönster som kan hjälpa dig att hantera ditt kontrollbehov på ett hälsosamt sätt.
 • Bättre förstå din partner och hur du kan kommunicera med hen. Samtalserapeuten kan hjälpa dig att bättre förstå din partners behov och hur du kan kommunicera mer effektivt med hen.

Samtalsterapin kan ta tid och kräva engagemang från din sida och att du är villig att arbeta med dina känslor och beteenden.

När du väl tar tag i det som orsakar behovet av att kontrollera så kan du ganska snabbt börja må bättre och känna att du har mer energi. Detta samtidigt som din relation förbättras med mer tillit och mindre gräl omkring dina krav och rädslor.

otrygg-relation

För den som är kontrollerad

Om du stannar i relationen så behöver du skapa en trygghet i dig själv. Du kan börja med att göra följande:

 • Sätt upp gränser. Det är viktigt att du är tydlig med vad du accepterar och inte accepterar i relationen.
 • Kommunicera bättre. Prata med din partner om hur du känner dig. Försök att förstå varför din partner beter sig på det sättet.
 • Sök hjälp. Om du inte kan hantera situationen på egen hand kan det vara bra att söka professionell hjälp.

Istället för att försöka få din kontrollerande partner att söka hjälp kan det vara en bra idé att du själv bokar in ett möte för samtalsterapi. Det är inte alls ovanligt att även den som lider av kontrollbehov söker hjälp. Detta eftersom du som partner slutar fungera som dämpande bollplank för ångestbollarna som skjuts mot dig.

Vad händer sedan?

Oavsett om det är du eller din partner som tar initiativet och börjar gå i samtalsterapi så kan ni alltid, i ett senare skede, söka hjälp tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg att kontrollbehov är ett beteende som kan förändras. Med hjälp och stöd kan du lära dig att hantera ditt kontrollbehov på ett hälsosamt sätt.