9 min läsning

Att inte få saker gjorda som planerat är mänskligt. Du kanske tänker på lampan i källaren som fortfarande inte har bytts eller skräppåsen i bilen som har legat där på golvet bakom förarsätet i en veckas tid nu. Det behöver inte vara ett större problem. Men när du känner att du faktiskt inte kan få något gjort i tid så handlar det om prokrastinering. Det kan leda till problem.

prokrastinera

Att prokrastinera är samma sak som att skjuta upp saker trots att du rent logiskt förstår att detta kan få negativa konsekvenser. Det kan vara att undvika att ta hand om deklarationen och skicka in den, att aldrig börja skriva på en uppsats eller att skjuta upp att skicka ett svar till en kund som väntar på en offert.

Om du allt som oftast märker att du får påminnelseavgifter från myndigheter, blir icke-godkänd för prov och uppsatser eller förlorar jobbmöjligheter så kan det vara så att du är en prokrastinator eller som vi säger på ren svenska, förhalare!

Vad är prokrastinering?

Prokrastinering är samma sak som förhalning. Detta betyder att du väljer att göra det som du tycker är lätt och kul hellre än att göra det som du har förbundit dig till. Rent praktiskt kan det vara att du sätter dig ner och ser en film när du vet att du måste skriva klart en uppsats innan veckan är slut.

Om du har pratat med en vän om att se en film tillsammans men inte gör detta för att du istället vill skriva klart din uppsats så är det inte förhalning. Det är bara när du gör något som är mindre viktigt först som det handlar om prokrastinering.

Varför prokrastinerar du?

När en intelligent människa förhalar viktiga saker så kan vi ju undra hur i hela fridens namn detta sker. Du förstår ju att du har mycket att förlora på detta beteende. Både vad gäller relationer och rent ekonomiskt. Det kostar på att förhala så frågan är vad det är som leder till detta destruktiva beteende.

Svaret kan ligga i det obehag som du upplever av att ta tag i det som du helst inte vill ta tag i. Det kan vara att du upplever att det är så tråkigt eller att du får ångest av att skriva din uppsats, byta lampan eller betala en räkning. 

Även högpresterande personer kan lida av prokrastinering. Det där samtalet till din faster i Amerika blir aldrig av trots att du fortsätter att lova din pappa att du ska ringa. Det är något i din maggrop som tar emot och du ringer inte. 

När den där känslan av obehag blir så stark att den tar över och får dig att undvika det som du har åtagit dig att göra så lider du av förhalning. Då behöver du hjälp för det här kan ju inte fortgå om du vill leva ett meningsfullt och produktivt liv med goda relationer.

Är förhalning samma sak som lathet?

En ihärdig myt hävdar att prokrastinering är samma sak som lathet. Detta trots att åtskilliga studier tydligt har visat oss att det inte handlar om att vara lat. Så, nej, förhalning är inte samma sak som att vara lat.

Därmed inte sagt att alla löper samma risk för att prokrastinera. Det som kan spela störst roll är hur impulsiv du är. Om du har svårt att syssla med något som bara kommer att ge någon form av belöning på lång sikt så kan det också betyda att du har lätt för att förhala dina åtaganden.

Andra personliga egenskaper som kan leda till prokrastinering är:

  • Dåligt självförtroende. Du litar kanske inte riktigt på att du kan klara av en uppgift och då blir det ännu svårare att få den gjord.
  • Låg självkänsla. Det här tangerar lågt självförtroende och kan vara något som gör att du låter saker gå så långt att det blir skadligt för dig.
  • Optimism. Antingen är du så optimistisk att du verkligen tror att du kan skriva klart din uppsats under natten till sista inlämningsdatum. Eller så leder din brist på optimism till att du aldrig känner något behov av att komma igång med det projekt som du har tagit på dig.

I och med att vi kan se vilka egenskaper som får stor betydelse för huruvida du prokrastinerar eller inte så har vi också en bra ingång för terapi för förhalning. Genom att jobba med de här bitarna så kan du börja känna och bete dig på ett annorlunda sätt och inte länge fly de uppdrag som du vet att du måste klara av i tid.

skjuta-upp

Hur kan samtalsterapi hjälpa dig med din prokrastinering?

Med samtalsterapi kan vi komma till botten med vad det är som orsakar din förhalning. Det är inte samma sak för varje person så det är verkligen viktigt att förstå vad det är som gör det så svårt för dig att komma igång med och avsluta projekt.

Det kan ju vara så att du är en perfektionist och helt enkelt inte kan få klart projekt då du upplever att det inte kommer att bli perfekt. Så snart som vi har rett ut orsaker kan vi börja jobba med förändring.

Vi kan jobba med att:

  • Känna igen de tankar och känslor som dyker upp när du väljer att förhala något du borde göra nu. Detta är ledtrådar men också en form av signal för dig framöver så att du kan börja fatta nya beslut för dig själv.
  • Belöningar. Det är inte bara barn som kan sporras av belöningar som kommer innan ett projekt är klart. Ibland kan belöningar som läggs in under en arbetsprocess vara något som löser upp knutar och får dig att komma vidare.
  • Tänja gränser. När du känner obehaget av att göra något så lägger du av. Här kan vi jobba med att tänja gränsen och göra det som känns svårt och ångestladdat. Steg för steg så förändrar du din inställning och hur du hanterar saker som du tar på dig.
  • Känna igen din vilja och motivation. Många gånger är det viktigt att komma ihåg varför vi gör det vi gör. Om du kan påminna dig själv om varför du ska skriva den där uppsatsen eller byta lampan i källaren så kan det sporra dig att göra det nu innan du ser klart filmen på Youtube!

Hör gärna av dig för att få veta mer om hur samtalsterapi för prokrastinering kan fungera. Om du vill förändra dig själv och bli en person som genomför det du lovar att göra så ska du veta att det är fullt möjligt. Det gäller bara att ta första steget mot en ny tillvaro där du får saker och ting gjorda!

Liknade Artiklar