15 min läsning

Många vänder sig till mig som samtalsterapeut när de känner sig vilsna i sina relationer och står inför ett svårt dilemma: ska de stanna kvar eller avsluta sitt förhållande? Även om de inte alltid uttrycker frågan direkt till mig, är det ofta den underliggande orsaken till att de söker hjälp.

Jag riktar denna artikel främst till dig som är nyfiken på vad som sker under terapisessioner när detta ämne diskuteras. Även om varje fall är unikt, hoppas jag att den kan ge dig viss inblick i hur samtalsterapi kan hjälpa dig att reda ut dina tankar kring hur du ska förhålla dig till relationens utmaningar.

utforska i samtalsterapi

Om du redan känner till dina behov men har svårt att kommunicera dem med din partner, föreslår jag att du istället överväger att gå i parterapi med din partner. För mer information om vad ni kan ta upp i parterapi, läs gärna några av mina artiklar om ämnet.

Starta förutsättningslöst

Att fundera på att lämna sin partner är ett av de mest känslomässigt laddade och svåra beslut man kan stå inför. Det är en process fylld av osäkerhet, tvivel och en djup känsla av sorg.

När dessa tankar börjar ta form kan det kännas som om man står vid ett vägskäl där varje vägval är förbundet med betydande konsekvenser för ens framtid. Man kan uppleva en storm av motstridiga känslor: från frustration och ilska till sorg och skuld. Ofta kommer dessa känslor i vågor, där stunder av klarhet och beslutsamhet varvas med ögonblick av förtvivlan och förvirring.

Denna fas av övervägande är också en tid av intensiv självreflektion. Frågor som ”Är jag lycklig i denna relation?” och ”Är detta verkligen den bästa lösningen för mig och eventuella barn?” blir centrala. Man kanske också känner en stark inre konflikt mellan lojaliteten mot partnern och det egna behovet av lycka och välmående.

Att överväga en separation innebär ofta att granska relationens historia, dess upp- och nedgångar, och att väga de goda stunderna mot de dåliga. Man kan känna rädsla inför framtiden, osäkerhet kring ekonomiska och praktiska aspekter, och oro för hur en separation skulle påverka eventuella barn.

Samtidigt finns det en längtan efter klarhet och frid, och en vilja att finna en lösning som leder till ett mer harmoniskt och tillfredsställande liv.

Dessa tankar och känslor är både naturliga och förståeliga. De speglar den djupa betydelsen av den relation man står i, och de potentiella förändringar som en separation skulle innebära. Det är viktigt att ge sig själv tid och utrymme att bearbeta dessa känslor, och att söka stöd om man behöver det, för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

mote i samtalsterapi

Fokus på problemlösning

Samtalen börjar vanligtvis med att jag låter en klient beskriva sin upplevelse av relationen och de problem de upplever. Detta ger mig en förståelse för dynamiken och de specifika utmaningar de står inför.

Ofta handlar det om långvariga problem som har byggts upp över tid och som får mina klienter att tvivla på om de är möjliga att lösa. Det kan vara kommunikationsproblem, brist på intimitet, konflikter om barnuppfostran eller ekonomiska bekymmer.

Under samtalen arbetar vi tillsammans för att identifiera och förstå de underliggande orsakerna till problemen. Detta kan innebära att vi tittar på tidigare erfarenheter, mönster av beteenden och känslor, och hur dessa påverkar relationen idag. Målet är att skapa en öppen och ärlig dialog där du känner sig hörd och förstådd. Genom att främja denna dialog kan vi börja arbeta mot att hitta lösningar och förbättra relationens kvalitet.

Att reflektera över relationens historia, dess upp- och nedgångar, och att väga de goda stunderna mot de dåliga, är också en viktig del av processen. Ofta innebär detta att klienten måste vara villig att kompromissa och göra förändringar för att relationen ska kunna utvecklas positivt. Samtidigt är det viktigt att de också är ärliga mot sig själva om sina egna behov och gränser.

Denna process kan vara känslomässigt krävande och innebära stunder av klarhet och beslutsamhet varvat med ögonblick av förtvivlan och förvirring. Det är därför viktigt att ge sig själv tid och utrymme att bearbeta känslorna, och att söka stöd om man behöver det, för att kunna fatta välgrundade beslut som leder till ett mer harmoniskt och tillfredsställande liv.

Fokusera på dig själv

När man står inför svåra beslut i relationer kan det vara lockande att försöka förstå sin partners tankar och känslor. Det är vanligt att spendera timmar på att spekulera över hur ens partner skulle reagera på olika scenarier eller vad de egentligen tänker. Men mitt i all denna analys kan vi ibland glömma bort det mest fundamentala: våra egna önskningar och behov.

Terapi kan vara en ovärderlig resurs när man står inför beslutet att stanna hos eller lämna sin partner. En vanlig utgångspunkt i terapin är att flytta fokus från att spekulera om hur vår partner agerar till att utforska våra egna känslor och mål. Genom att vända blicken inåt, kan vi upptäcka vad vi verkligen vill och behöver i en relation.

Detta skifte i perspektiv kan vara både befriande och utmanande. Det handlar om att tillåta sig själv att vara ärlig, även om sanningen kan vara komplicerad eller skrämmande. Som samtalsterapeut fungerar jag som en ”guide” genom denna inre resa, och hjälper till att belysa mönster och övertygelser som styr våra beslut.

Istället för att fastna i att försöka förutse sin partners reaktioner, brukar jag uppmuntra en klient att reflektera över frågor som: Vad är viktigt för mig i en relation? Vilka värderingar är avgörande för mitt välbefinnande? Vad saknar jag just nu som jag behöver för att må bra?

Genom att ta sig tid att utforska dessa frågor kan du få klarhet i vad som verkligen är bäst för dem på lång sikt. Det handlar om att ta kontroll över sin egen framtid och göra val som är i linje med ens innersta önskningar.

Så nästa gång tankarna snurrar runt vad din partner tänker eller känner, ta ett steg tillbaka och fundera på vad du själv vill och behöver. Det är ditt liv och dina känslor som är i fokus – och det är där du hittar svaren som kommer guida dig framåt

samtala med partner

Involvera din partner

När du har tagit dig tid att reflektera över dina egna behov och känslor, är nästa steg att fundera på hur du ska kommunicera dina insikter till din partner. Det är viktigt att denna kommunikation sker på ett sätt som är konstruktivt och respektfullt. Här följer några steg och överväganden för att hjälpa dig att genomföra detta samtal på bästa möjliga sätt:

Välj rätt tid och plats: Se till att ni har tillräckligt med tid och är på en plats där ni kan prata ostört och utan distraktioner. Undvik att initiera samtalet när ni är stressade eller pressade, till exempel direkt efter jobbet eller innan ni ska iväg någonstans.

Var tydlig och ärlig: Förklara dina känslor och behov på ett öppet och ärligt sätt. Undvik att lägga skulden på din partner, och använd istället jag-budskap som ”Jag känner” och ”Jag behöver”. Detta minskar risken för att din partner går i försvarsställning och främjar en mer öppen dialog.

Lyssna aktivt: Ge din partner möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor utan att avbryta. Visa att du lyssnar genom att bekräfta vad de säger och ställa klargörande frågor. Aktivt lyssnande skapar en känsla av respekt och förståelse, vilket är avgörande för att kunna gå vidare tillsammans.

Undvik att skuldbelägga: Fokusera på dina egna upplevelser och känslor snarare än att peka ut vad din partner har gjort fel. Anklagelser och skuldbeläggning kan snabbt förvandla samtalet till en konflikt snarare än en konstruktiv diskussion.

Var beredd på starka känslor: Samtalet kan väcka starka känslor hos er båda, såsom ilska, sorg eller förvirring. Försök att förbli lugn och ge utrymme för dessa känslor utan att låta dem ta överhanden. Om känslorna blir för överväldigande, kan det vara bra att ta en paus och återuppta samtalet senare.

Sätt upp gemensamma mål: Diskutera hur ni kan arbeta tillsammans för att förbättra relationen. Detta kan innefatta att söka parterapi, arbeta med specifika problemområden eller att sätta upp gemensamma mål för framtiden. Att ha en plan och en gemensam riktning kan ge er båda en känsla av hopp och motivation.

Ge det tid: Förändring tar tid, och det är viktigt att ha tålamod. Både du och din partner kan behöva tid för att bearbeta det som sagts och att arbeta med de förändringar som behövs. Ha realistiska förväntningar och ge varandra stöd under processen. Kanske kan ni hitta inspiration från min artikel ”Är det dags att utveckla relationen?” som utforskar anknytningsteorin och Enneagram.

Att berätta för din partner om dina känslor och behov är en utmanande men nödvändig del av att bygga en starkare och mer tillfredsställande relation. Genom att kommunicera öppet, respektfullt och konstruktivt, lägger ni grunden för att kunna förstå varandra bättre och arbeta tillsammans mot en mer harmonisk framtid.

Om du behöver stöd i att uttrycka dina tankar, känslor och behov så föreslår jag att du tittar på metoden nonviolent communication (NVC).

När samsyn inte nås

Trots bästa ansträngningar kan det ibland vara omöjligt att nå en samsyn i en relation. I sådana fall kan en separation vara den bästa lösningen för båda parter. Det är viktigt att acceptera att vissa olikheter inte kan överbryggas, vare sig det gäller värderingar, livsmål eller grundläggande behov.

Försök att kommunicera öppet och respektfullt utan att lägga skuld, och fokusera istället på era respektive behov och hur ni bäst går vidare. Att ta hand om sig själv genom att söka stöd från vänner, familj eller en terapeut är också avgörande. Ge dig själv tid att sörja och bearbeta dina känslor.

Att söka stöd från en terapeut kan hjälpa er att hantera känslorna och fatta beslut på ett konstruktivt sätt. En terapeut kan också medla och underlätta kommunikationen under separationen.

Vidare är det nödvändigt att planera för framtiden och tänka på praktiska aspekter som boende, ekonomi och vårdnadsfrågor. Konsultera gärna en juridisk rådgivare för att förstå era rättigheter och skyldigheter.

Om ni har barn, prioritera deras välbefinnande genom att samarbeta för att hitta lösningar som fungerar för deras bästa. Genom att hantera processen med omsorg och respekt kan ni skapa förutsättningar för en positiv framtid.

oense i relation

Sammanfattning

Att navigera genom beslutet att stanna i eller lämna en relation är en komplex och känslomässigt utmanande resa. Genom samtalsterapi kan du få stöd i att förstå dina egna känslor och behov, samt identifiera och bearbeta de problem som finns i relationen.

Terapin fokuserar på att skapa en öppen dialog, där du får utforska dina mål och värderingar. När du har klarhet kring dina egna behov, är det viktigt att du kommunicera dessa med din partner på ett respektfullt sätt.

Var ärlig och lyhörd, och om viljan finns, bygga en starkare och mer tillfredsställande relation. Men när samsyn inte nås och när en separation kanske blir nödvändig, är det viktigt att hantera processen med omsorg och respekt, för att ge båda parter möjlighet till en positiv framtid.