9 min läsning
arstidsbunden_depression

Lider du av årstidsbunden depression?

De flesta har hört talas om vinter-depression som tillskrivs minskat solljus samt ökad trötthet. Årets skiftningar av temperatur, luftfuktighet, tryck och instrålning av solljus kan påverka humöret mycket mer än vad du kan tro.

Faktum är att årstidsbunden depression, SAD (Seasonal Affective Disorder), kan vara som värst under vår och sommar trots att det då blir ljust och grönt omkring oss.

Den årstidsbundna depressionen påminner om klassisk depression med skillnaden att den tycks återkomma vid en viss tidpunkt på året. Det finns flera sätt att hantera depressionen på. Ett bra sätt är samtalsterapi under tiden som är så jobbig såväl som inför den. Med denna typ av hjälp kan du förbereda dig bättre på vad som är på gång och kanske helt undvika den nedstämdhet som tycks återkomma år efter år.

Om du märker att du år efter år vid en viss tidpunkt upplever nedstämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter och lätt gråter så kan det vara tal om årstidsbunden depression. Det är inte säkert att du har noterat att detta sker varje år vid samma tillfälle. Ibland är det först med samtalsterapi för behandling av nedstämdhet som det framkommer att det faktiskt rör sig om SAD.

Symtom på SAD är:

 • Nedstämdhet under en längre tid
 • Du känner ingen uppskattning
 • Det är svårt med koncentrationen
 • Du gråter ofta
 • Du blir lätt irriterad
 • Stressad av din relation
 • Du är trött trots att du sover tillräckligt
 • Du har tunga tankar om självmord
 • Du känner ingen mening med livet

Det här är ju punkter som vi känner igen från symtom vid vanlig depression. Skillnaden ligger alltså i att de här känslorna framkommer då årstiden skiftar till exempel när höst övergår i vinter eller då det blir vår igen.

Vad orsakar årstidsbunden depression?

Det finns lite olika teorier omkring varför vi drabbas av årstidsbunden depression. Det kan vara så att din kroppsrytm rubbas när solljus och andra fysiska influenser omkring dig förändras. Vi vet att dagsljuset påverkar vår dygnsrytm och utsöndring av kroppshormon som melatonin. Det är ju också därför som vi kan se en tydlig koppling mellan vinterns mörker och ökad risk för depression.

Det är inte bara ljuset som påverkar hormonnivåer i kroppen. När vi blir äldre kan det också ske rubbningar. Även om det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är i de skiftande årstiderna som gör att vissa drabbas av depression så vet vi med säkerhet att det är på det viset.

Vi vet också att det går att behandla depression med samtalsterapi. Dels så kan du lindra symtomen då de väl dyker upp och dels så kan du förbereda dig inför nästa omgång. När du väl är medveten om under vilken tid på året du drabbas av din årstidsbundna depression så kan du möta den rustad för att klara av förändringen med bibehållen balans.

Vem drabbas av årstidsbunden depression?

De allra flesta kan påverkas av förändringar som minskat solljus, temperatursänkningar och höjningar såväl som lufttryck. Det är idag känt att vädret faktiskt påverkar vår kropp så det är klart att många kan känna att det även förändrar hur vi känner och tänker.

Med detta sagt så är det dock vanligast att personer som har en genetisk faktor eller tidigare problem med depression drabbas av årstidsbunden depression. Om du har en förälder som brukar drabbas av detta så ökar risken för att även du kommer att känna av samma problem.

Ålder kan också få betydelse då det kan vara så att minskade halter av melatonin i kroppen leder till att vi känner oss lite extra nedstämda och trötta när det sker förändringar i den naturliga instrålningen av solljus.

behandla-depression

Behandling av årstidsbunden depression

Det finns flera sätt att angripa årstidsbunden depression på. För många är samtalsterapi i Stockholm eller i annan stad en god start. Det gäller ju att bena ut vad som händer med dig och om det verkligen rör sig om depression.

Med hjälp av en samtalsterapeut kan du också få bättre överblick över mönster och se hur ditt tänkande och mående förändras under årets olika månader. Ibland kan det vara så att du behöver en kombination av medicinering och samtalsterapi men många gånger går det också bra att behandla depression utan medicin. Det beror lite på hur långt gången depressionen är och vad den beror på.

Utöver samtalsterapi är det bra att:

 • Motionera mera. Vi vet att motion är mycket bra mot depression. Vid lindrig depression kan motion likställas vid medicinering. Om du inte redan sysslar med någon form av sport kan det vara klokt att rådgöra om detta. Det gäller ju att hitta en typ av motion som du kommer att trivas med så att du inte lägger ner då det blir för jobbigt för dig.
 • Engagera dig i aktiviteter. Det går emot hur du tänker och känner dig när du är deprimerad. Men faktum är att ett större engagemang i aktiviteter som du normalt sett gillar kan hjälpa dig att bryta det depressiva tankemönstret. Här kommer samtalsterapi att vara en god hjälp för dig att komma på hur du kan aktivera dig och med vad.
 • Byt negativa tankar mot positiva. Samtalsterapi är också något som hjälper dig att se dina negativa tankar. När du gör det kan du börja byta dem till positiva. Du får verktygen av din terapeut och jobbar sedan på egen hand med detta för att långsamt men säkert fylla ditt huvud med tankar som tar dig bort från depression och till en hälsosammare plats för ditt sinne och kropp.
 • Antidepressiva läkemedel. Läkemedel sätts in när andra behandlingar inte fungerar. Men det är viktigt att veta att läkemedel bör gå hand i hand med livsstilsförändringar såväl som samtalsterapi. Då blir det lättare att tids nog fasa ut läkemedlet och fortsätta med vidare förebyggande behandling mot depression på egen hand och med hjälp av terapeut.

Summering

Det är mycket vanligt att drabbas av depression och årstidsbunden depression är samma sak som en depression som tycks triggas vid en viss tid på året. För att behandla den här typen av depression är det mycket viktigt att få hjälp med samtalsterapi och livsstilsförändringar som gör att kropp och sinne kan komma i balans igen.

För mer information så rekommederar jag min artikel: ”Depression – lyckopiller eller samtalsterapi?”. Titta också gärna på denna video med ”Malou efter 10” (Tv4) om du vill veta hur en läkare och psykiatiker förklarar begreppet årstidsbunden depression.