8 min läsning
man-i-samtalsterapi

Samtalsterapi är inte ett tecken på svaghet

Om du tycker att det är självklart att samtalsterapi är lika viktigt för män som för kvinnor så är du inte ensam. Allt fler män går i individuell samtalsterapi eller tillsammans med sin partner. En anledning till att vi numera kan ha intrycket av att alltfler män intresserar sig för att söka hjälp kan vara det öppna samtalsklimatet som råder just nu.

I en tid då så många har drabbats av eller känner någon med psykisk ohälsa är samtalsterapi inget konstigt. Tvärtom så har många insett att det kan verka förebyggande. Män som går i samtalsterapi inför en ny karriär eller inför ett äktenskap slipper gå in i väggen och får viktiga verktyg för att utvecklas i livets olika roller.

En viktig anledning till att alltfler män väljer samtalsterapi och dessutom talar om detta öppet med andra är att detta inte längre ses som ett tecken på svaghet. Tvärtom! Tidigare så kunde män avskräckas från att söka hjälp för stress, ångest och psykiska problem. Detta sågs som ett bevis för att vara svag och rädd.

Svaghet, rädsla och känslighet har inte setts som manliga epitet men detta har förändrats. Nu ser vi istället viljan att förändras, att utvecklas och bli en bättre medmänniska som en styrka. Därmed har begreppet samtalsterapi också fått en helt ny klang.

Stigmatiseringen omkring psykisk ohälsa har minskat

En annan viktig anledning till att fler män söker hjälp för sina problem är att stigmatiseringen omkring psykisk ohälsa har minskats. Tidigare var detta ett stigma kopplat till att söka samtalsterapi och det särskilt för män.

Men allteftersom människor har blivit mer öppna för att tala om psykiska problem såväl som att acceptera att dessa existerar så har det också blivit mer acceptabelt att söka hjälp. Att uppleva att livet är svårt, oro, ångest och depression är inte samma sak som att vara galen.

Idag vet vi att normala människor går igenom svåra tider och att det kan vara en stor hjälp att få prata med en terapeut om detta. Vi ser rentav samtalsterapin som ett tecken på handelskraft. Därmed så vågar både män och kvinnor tala om att de har ett behov av att få prata om det som tynger med en professionell person.

Samtalsterapi ger resultat

Det är också viktigt att notera att många idag är väl medvetna om att samtalsterapi för män och kvinnor ger resultat. Det gäller även pensionärer, en grupp som tidigare nästan aldrig gick i terapi. De flesta känner någon som har tagit sig igenom psykiska problem såsom depression, ångest och trauma med hjälp av samtalsterapin.

Samtalsterapi ger ett säkert och konfidentiellt utrymme för män att ta itu med dessa problem och arbeta mot en ny livssituation. Med samtalsterapin blir det möjligt att prata om känslor och upplevelser, lära sig att hantera dessa och införa positiva förändringar.

Bara det att en partner inte längre måste fungera som snuttefilt och ständigt lyssna på tankar om oro och ångest är något som förändrar tillvaron. Det blir lättare att klara av vardagen och samexistera med andra människor.

När vi väl har sett detta en gång så vet vi att det kan fungera igen. Kunskapen om samtalsterapins funktion har spridit sig genom hela samhället. Det är förstås också en anledning till att alltfler män ser det som en självklarhet att söka hjälp när livet behöver ta en vändning.

Samtalsterapin är tillgängligt och bekväm

Om du behöver träffa en terapeut så är det möjligt oavsett var du bor i landet. Med framväxten av videosamtal har samtalsterapi blivit mer tillgänglig och bekväm för män. Män som kanske har tvekat att söka hjälp tidigare på grund av tidsbrist kan nu enkelt få tillgång till samtalsterapi hemifrån eller på resande fot.

Det går att kombinera faktiska besök med videosamtal. Därmed kan en man som ofta reser i arbetet fortsätta samtalen med terapeuten utan pauser.

manlig-samtalsterapi

Män tycker om verktyg och strategier

Att män tycker om verktyg och strategier är ingen hemlighet. Samtalsterapi ger män de verktyg och strategier de behöver för att aktivt jobba med sin mentala hälsa. Detta gör att problem kan upplevas som hanterbara.

Män som lär sig tekniker som mindfulness, avslappning och kognitiv beteendeterapi för att hantera sina tankar och känslor upplever att de faktiskt gör något. Det här ger en frihet och känslan av att det är möjligt att förändra livet.

I takt med att alltfler män inser att samtalsterapi kan vara väldigt hands-on med övningar och metoder så blir samtalsterapi för män alltmer populär. Den skiljer sig ju inte så mycket från sporter där man jobbar på liknande sätt för att främja psykisk och fysisk hälsa.

Fler män i samtalsterapi skapar ringar på vattnet

I takt med att fler män söker hjälp blir det också mer normaliserat med samtalsterapi . Män ser andra män söka och prata om terapi och vill också uppleva fördelarna som beskrivs. När andra män på ett avslappnat sätt nämner att de jobbar med andning och positiva tankemönster med en samtalsterapeut så känns detta inte så främmande.

Denna normalisering hjälper till att bryta ner de stereotyper och missuppfattningar som tidigare har kopplats till samtalsterapi. Det blir ringar på vattnet och alltfler män inser att de kan dra nytta av denna typ av hjälp för att nå mål, öka sitt självförtroende, förbättra relationer och må bättre.

Samtalsterapi för män är ett faktum

Summan av kardemumman är att fler och fler män väljer samtalsterapi för allt från psykiska problem till svårigheter med att få något gjort. Med minskningen av stigmatisering, tillgång till bekväm och tillgänglig teleterapi och normaliseringen av samtalsterapi så får fler män den hjälp de behöver.

Samtalsterapi ger män verktyg och strategier för att hantera sina problem, ta itu med sina känslor och införa positiva livsförändringar.

Om du är en man som kämpar med din mentala hälsa så ska du veta att det är ett tecken på styrka att vända sig till en manlig samtalsterapeut och ta steget mot ett bättre liv. Hör gärna av dig så pratar vi mer om vad du som man skulle vilja förändra i ditt liv!