Synkronicitet och terapi – Betydelsen av meningsfulla sammanträffanden

Synkronicitet och terapi – Betydelsen av meningsfulla sammanträffanden

När jag gick igenom en låda med gamla anteckningar upptäckte jag min examens­uppsats i psykosyntesterapi från 2002. Den heter ”Fånga ögonblicket i en meningsfull händelse” och handlar om begreppet synkronicitet och terapi. Detta är en längre text om ett begrepp som ofta väcker en nyfikenhet. Men ämnet ”synkronicitet” är kontroversiellt.

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness, en träningform i ”medveten närvaro” har blivit ett allt viktigare inslag i en sam­talsterapeuts verktygslåda. En förklaring till det är att Socialstyrelsen sedan en tid tillbaka har börjat rekommend­era metoden. Det skedde i samband med att de uppdaterade de nya nation­ella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom.