8 min läsning
Maslovs behovspyramid

Maslows biografi

När man går i terapi brukar ett viktigt samtalsämne vara att diskutera klientens behov. Om vi upplever att våra behov är tillgodosedda mår vi i regel bra medan icke tillgodosedda behov ofta innebär att vi mår mindre bra.

De flesta terapeuter tänker nog genast på psykologen Abraham Maslow när man pratar behov. Att utforska behov är en av de mest centrala aspekterna när jag arbetar som terapeut på min mottagning i Stockholm.

Maslow är en av psykologins många pionjärer och är grundare av den ”Humanistiska psykologin”. Han kanske är mest känd för den så kallade Behovspyramiden.

I denna artikel tänker jag redogöra för några av hans tankar men först en kort biografi om Maslow.

Abraham Harold Maslow föddes 1908 i New York som son till ryska judiska invandrare. Han var en amerikansk psykolog som lade stor vikt vid behovet av att fylla vissa grundläggande behov för att kunna uppleva självförverkligande.

Maslow arbetade som professor vid Brandeis Universitet, Brooklyn College, New School for Social Research samt Columbia Universitet. Maslow gifte sig med sin kusin Bertha. Han dog 1970 då han var ute och joggade i en park i Kalifornien.

Han började som en ivrig anhängare av den gren av psykologin som kallades ”Behaviorism” där människans beteenden ställs i fokus. Denna skola menade att det en människa är och gör är en produkt av vad hon har lärt sig genom betingning.

Ganska fort insåg han emellertid begränsningarna i detta förhållningssätt. Istället började han betona personligt ansvar, fri vilja och individens strävan efter att växa som person. Dessa aspekter blev också hörnstenarna i den humanistiska psykologin.

Maslows teori har kritiserats för att den inte är särskilt vetenskaplig och en del skulle till och med kalla den för flummig. I vissa akademiska kretsar tas denna  psykologi  inte längre på allvar men den har satt sitt avtryck och tanken om att se på det positiva istället för det som är fel är i allra högsta grad en fortsatt trend inom psykologi och terapi.

I filmen nedan kan du få en inblick i hans livshistoria. Efter filmen kan du läsa vidare om Maslovs behovshierarki, en modell som förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras. En vägbeskrivning för att ”Att bli den du är”.

Att fokusera på folks goda sidor hellre än att se på deras problem är ett koncept som Abraham Maslow satte fingret på. Tanken att fokusera på det som fungerar och som är bra är helt klart en viktig del av modern terapi  eftersom man numera jobbar en hel del med att se på möjligheter hellre än att bara gräva i anledningar till att det som inte fungerar gör ont.

Mest känd är kanske Maslow för sin behovshierarki som består av 5 steg (den har senare utvecklats).

Teorin och modellen bygger på att man måste fylla de grundläggande behoven innan man kan ta sig vidare och utvecklas som människa och person. Om viktiga friheter blockeras så kan man heller inte klättra i nivå och personlig utveckling enligt Maslows teori.

Maslow diskuterade även hur dessa behov kan uppfyllas med hjälp av friheten att uttrycka sig och söka information med mera.

Oavsett om man går i terapi som bygger på detta koncept eller inte så kan denna modell vara en utgångspunkt när man diskuterar klientens behov. Denna används än idag som instrument och metod för utvärdering av mental hälsa även om den inte längre har samma status som den en gång hade.

Själv brukar jag som terapeut i psykosyntes använda mig av den för att identifiera viktiga behov. I min artikel om hur par kan stärka sin relation är just behov och önskemål av central betydelse.

Maslow behovshierarki

Kortfattat så kan man dela in denna hierarki i följande punkter:

Nivå 1 – Grundläggande behov som till exempel vatten, mat, sömn och närhet.

Nivå 2 – Säkerhetsbehov som ordning, stabilitet och säkerhet. Denna nivå samt nivå 1 behövs för att en person ska överleva rent fysiskt och ha den miljö som krävs för att försöka åstadkomma mer.

Nivå 3 – Behovet av tillhörighet och kärlek. Detta är känslomässiga behov som man tillgodoser då det fysiska är i ordning. En människa behöver en samvaro med familj och vänner.

Nivå 4 – Den fjärde nivån har med självaktning att göra. Den här nivån uppnås då en individ upplever att de är nöjda med det de har uträttat i livet. Här är uttryck som status och succé relevanta.

Nivå 5 – Detta är den kognitiva nivån där en person kommer att stimulera sig själv intellektuellt för att utforska.

Nivå 6 – Den esoteriska nivån där personen söker efter harmoni, ordning och skönhet.

Nivå 7 – Längst upp i ordningen finner vi behovet av självförverkligande som blir möjligt när alla andra nivåer har uppnåtts.

Den här behovshierarkin brukar, av pedagogiska skäl, presenteras som olika trappsteg eller som en pyramid. Men faktum är att denna förenklade modell inte är uppfunnen av Maslow själv utan av hans efterföljare. Fördelen med trappstegen/pyramiden är att teorin blir tydlig men förenklad.

I filmen nedan beskrivs behovshierarkin mer utförligt. Den är också utvecklad till åtta trappsteg . I filmen betonas behovshierarkin som en motiviationsteori, d.v.s att den beskriver vad som motiverar oss till att tillgodose det som vi anser vara viktiga behov. Den beskriver också problemen med motstridiga behov.

Du får bl.a svar på varför man stannar kvar i en dålig relation och varför man blir kvar på en arbetsplats som man vantrivs på.

Behovet av ett ”högre självförverkligande” är ett annat ämne som tas upp. Det är något som klienter i terapi brukar vilja utforska när deras mer grundläggande behov är tillgodosedda.