6 min läsning

I denna artikel tänker jag ta upp en del saker som jag tycker du bör tänka på när du ska välja en terapeut. Utgångs­punkt­en är att det inte räcker med att välja terapi-metod.

Fragetecken-om-terapi

Har du någon gång varit ute på nätet och sökt efter en terapeut? De flesta som söker terapi tycker nog att det är ganska svår uppgift att hitta och välja rätt samtalsterapeut. Speciellt om du saknar kunskap och erfarenhet av att gå I samtalsterapi.

Det blir inte nödvändigtvis lättare när du börjar ringa runt för att ställa frågor. Om du slumpmässigt skulle kontakta ett antal terapeuter och fråga om de kan hjälpa till med något som inte kräver psyk­iatrisk vård så svarar nog de flesta Ja på frågan.

Om du sedan frågar om ”vad innebär det att gå i terapi”  så kommer du nog  få en mängd olika svar.

Olika sätt att arbeta

Skälet till varför du kan få en mängd olika svar på denna fråga är att det idag finns en mängd terapi-metoder att tillgå. Även om alla terapeuter har ett genuin vilja att hjälpa dig så har de olika sätt att ”tackla” problem.

En fråga som du kan börja med  ställa till dig själv är om du vill veta orsaken till dina problem eller om det ”räcker” med att du får verktyg för att lösa/lindra dina problem.

Det kan avgöra om du ska söka en ­terapeut som arbetar med kortidsterapi till exempel KBT eller om du ska leta efter någon som arbetar mer långsiktigt och mer på djupet.

Eftersom varje terapeut har sin egen personliga stil så kan det också vara värt att fundera på vilka speciella kvalitéer du söker hos en samtalsterapeut. Vill du till exempel ha en manlig eller kvinnlig samtalsterapeut?

Det kan också vara värt att reflektera över om du vill ha en terapeut som är mer inlyss­nande eller mer aktiv och utmanande i terapin. Mitt förslag är att du frågar en potentiell terapeut om hur hen arbetar.  

Ovanstående är några grund­läggande frågor som du kan ställa innan du bokar ett möte. Men oavsett hur väl du än förbereder dig så är ett första möte med en terapeut lite som att ”köpa grisen i säcken”.

Valja-terapi-min

Känna sig trygg i terapin

Om du har tid och lust så finns mer att reflektera över när du väljer terapeut. På senare år har många terapeuter och forsk­are börjat utforska vad som avgör om och när en terapi-behandling blir fram­gångs­rik eller inte.

Det har visat sig att det inte räcker att enbart att utvärdera själva ­terapi-metoden.

Forskaren och terapeuten Scott Miller var en av första som insåg att den evidensbaserade utvärderingen av metoder borde kompletteras med en mer ”praktiskt” utvärderings-metodik.

Han menade att ­terapeut­erna borde involvera klienten i den terapeutiska utvärderingen. Om vissa inslag inte är bra  kan de tillsammans ändra upplägget av behand­lingen.

Det har visat sig, i många utvärderingar, att den person­liga relationen mellan terapeut och klient är direkt avgörande för en fram­gångsrik behand­ling.

När klienten känner sig trygg och förstådd  av sin samtals­terapeut så brukar det leda till positiva re­sult­at.  Att en tera­peut ger ett känslomässigt stöd betyder emellertid inte att hen håller med klienten om allt.

Den här utvärderingsmetodiken, att engagera klienten i vad som fungerar och inte fungerar i terapin, är något  som jag själv försöker arbeta efter. I psyko­syntes­terapi har du möjlighet att lyfta det som behöver utforskas, i takt med att du får nya insikter.

När du har valt ett terapeut

Några avslutande reflektioner. När du väl har valt en terapeut är det viktigt att du tar ett ansvar för din egen behandling.

Om du känner att det inte fungerar p.g.a. person­kemin eller om du känner dig alltför obekväm med hur terapeuten jobbar, så skulle jag rekommendera att du byter terapeut.

Men samtidigt vill jag också föreslå att du är tålamodig. Om du t.ex. vet med dig att du har svårt att känna tillit så är det lätt hänt, åtminstone till en början, att du kommer känna av det i terapirummet.

Försök då att vara tålmodig med dig själv och terapeuten i dessa lägen. Om känslan kvarstår över tid så kan du gå till någon annan.

Om du behöver ytterligare underlag för att välja samtals­terapeut föreslår jag att du läser ”Boka terapi – Välja rätt?” och ”Vilken samtalsterapi är bäst ?”

Similar Posts