3 min läsning

Mindfulness eller ”medveten närvaro” som det brukar kallas på svenska är en metod och förhållningssätt som allt mer används i olika terapeutiska sammanhang.

Inte minst i Stockholm är det många samtalsterapeuter som använder sig av denna metod  i sin terapiverksamhet. En stor fördel med Mindfulness är att patienten/klienten själv kan praktisera ” medveten närvaro”  i sin vardag, efter lite stödinsatser från terapeut eller mindfulnesslärare.

Mindfulness

En av pionjärerna inom Mindfulness är Dr Jon Kabat-Zinn. Han har skrivit en mängd böcker inom ämnesområdet. Den mesta kända är kanske boken Full Catastrophe Living” (1990). Titeln syftar på ett citat ur filmen Zorba, där huvudpersonen skämtsamt kallar livet som: ”en total katastrof” som man måste lära sig att dansa med i, med liv och lust, för att överleva.

Kabat-Zinn menar och vi måste sluta upp med ”slåss” mot livets svårigheter och istället försöka acceptera livets realiteter fullt ut för att på så sätt ”heala” oss själva. Metoden botar inte sjukdomar och andra besvär men den lär oss att hantera våra svårigheter.

För att kunna göra detta krävs att vi verkligen lär känna oss själva genom reflektion och meditation. Det är en relativt enkel metod att förstå men desto svårare att praktisera. En av de första svårigheterna som måste överkommas är vår benägenhet att döma oss själva.

För att komma vidare i livet krävs att vi utvecklar en stark självkänsla. Att utveckla vår förmåga att fokusera är en annan aspekt som måste utvecklas för att stärka vår vilja.

Hans bok finns nu som ljudbok (engelska) på ”Youtube”. Klicka på länken (bilden) nedan så kan du lyssna på boken i sin helhet. Boken är baserad på en åtta-veckors kurs som idag lärs ut av samtals-terapeuter och meditationslärare över hela världen.

Om du är intressad av att lära dig att meditera är du välkommen att höra av dig till mig på Nyinsikt Stockholm (psykosyntes och samtalsterapi). Boken finns tyvärr inte längre på youtube.

Du kan läsa min artikel ”Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet” som handlar om olika former av Mindfulness för olika typer av problem

Similar Posts