Nyinsikt Nyinsikt

”Nonviolent communication” hos terapeuten

Har du svårt att kommunicera med din partner eller andra i din närhet?  Då tycker jag att du ska prova på ett verktyg som heter nonviolent commun­ication (NVC). På svenska brukar metoden kallas ”giraffspråket” eller ”empatisk kommunikation”  Det är en metod som jag själv ofta använder i terapirummet,

gräla

Dags för lite personlig utveckling? Prova en av mina tjänster

 

Mötas med respekt och empati

På 1970-talet utvecklades konceptet ”nonviolent commun­ication” av den amerikanska psykologen Marshall Rosen­berg. Han använde metoden för alla former av konfliktlösning, från parrelationer till medling i krigshärdar.

Metoden bygger på ett antagande om att allt vi gör bygger på en önskan att få våra behov synliggjorda och helst tillgodosedda. Först när vi känner oss trygga i en relation kan vi vara öppna och inkännande. I annat fall blir vi lätt dömande och låsta.

Rosenberg menade att det bara är där mötet sker med respekt och ett icke-dömande förhållningssätt som motsätt­ningar kan överbryggas.

Förhållningssättet innebär att vi i konfliktsituationer behöver förstå behoven bakom det som sägs i stället för att fokusera på kritiken. Vi behöver ett öppet sinne för att möta varandra med respekt, empati och tolerans. Först då kan vi vara beredda att ändra ståndpunkt om det är nödvändigt för att komma vidare i relationen.

Ett empatiskt förhållningssätt i konfliktsituationer kräver mod och god självkänsla. Den som känner sig kritiserad har svårare att vara empatisk. Först när vi förstår varandra och kan visa medkänsla för både sig själv och den andre blir det möjligt att se vad som förenar.

I den här videon berättar M. Rosenberg om hur han har använt NVC för att för att hantera inte bara verbalt utan även fysiskt våld. I dessa tider när konflikterna i världen verkar bli allt större tror jag att Rosenbergs sätt att se på relationer mellan människor skulle kunna göra stor skillnad.

Empatiska samtal

Jag använder en metod som jag kallar ”empatiska samtal” i min terapimottagning i Stockholm. Empatiska samtal har utvecklats ur Giraffspråket och Nonviolence Commun­ication (NVC). Se artikel ”Kommunikationsproblem?­ – Prova Giraffspråket

En övning i fyra steg

Empatiska samtal är en till synes enkel övning i fyra steg. I stora drag går det till så här:

Övningen inleds med att vi gör objektiva observationer utan subjektiva tolkningar. Genom att inte fokusera på subjektiva värderingar kan vi undvika polarisering.  När vi sedan tydligt kommunicerar känslor och behov tar vi ansvar för våra egna reaktioner samtidigt som det kan leda till en empatisk respons från motparten.

De fyra stegen ser ut som följer:

  • Den ena parten börjar med att göra en observation utan att lägga in värderingar i den. Istället för att säga: ”Det är ditt fel att vi har problem” kan man till exempel konstatera att ”vi har ett problem” utan att värdera av vad det kan bero på.
  • När väl ett problem har formulerats får du försöka uttrycka dina känslor inför det. På så sätt tar du ansvar för din upplevelse. Genom att inte kritisera blir det mycket lättare för den andra parten att lyssna och förstå i stället för att gå i försvarsställning.
  • I nästa steg får du träna på att vara tydlig med dina behov för att ge din motpart något att relatera till. Målet för övningen är att väcka empati.
  • Det sista steget går ut på att du framför ett önskemål för att tillgodose dina behov. Genom att inte ställa krav på din motpart kan det här leda fram till en mer empatisk respons.

Det här kan verka enkelt men är svårt att praktisera. Det beror bland annat på att vi blir sårbara när vi framför våra innersta känslor och behov. Det finns alltid en risk att responsen inte blir den vi önskar om vi till exempel berättar att vi älskar den andra parten.

En annan svårighet är att vi ofta blandar ihop våra behov med våra strategier. Du kanske till exempel uttrycker att du vill bo i innerstaden som ett behov, när det egentligen är en strategi. Det verkliga behovet måste sökas djupare.

Om du inte kommer fram till och kommunicerar ditt verkliga behov kommer du inte att mötas med någon större förståelse. Om du istället uttrycker ditt behov som att du måste bo i innerstan för att du saknar dina barn och vill vara nära dem kommer du troligen att mötas med betydligt större förståelse.