Nyinsikt Nyinsikt

Hur länge går man i parterapi?

En av de vanligaste frågorna som jag får i ett första möte med en klient som vill gå i samtalsterapi eller parterapi/familjerådgivning är; Hur länge går man i terapi?”. Det finns inget standardsvar på frågan. Ett enkelt svar är att det beror på problemets karaktär, klientens motivation, egna insikter  och syfte med terapin. Kanske räcker det med att identifiera ett avgränsat problem och hitta en lösning, då kan det vara nog med några enstaka sessioner. De klienter som ofta svarar på mina inledande frågor med ”jag vet inte” tenderar att behöva mer tid och fler möten. Det är några av mina reflektioner som jag brukar delge mina klienter. I slutändan är det dock klientens ansvar att bestämma nyttan av terapin och hur länge den ska pågå.

Inför denna artikel så kunde jag inte låta bli att göra lite besökstatistik av min egen verksamhet. Mina klienter i samtalsterapi och parterapi/familjerådgivning i Stockholm har genomsnitt besökt mig 8 respektive 6 gånger. Observera att det är genomsnittsvärden, vissa klienter har gått färre gånger medan andra har gått fler gånger.

Lösningsfokuserad korttidsterapi – en metod som avgränsar pronblen

För de klienter, som av olika anledningar inte kan gå i samtalsterapi/parterapi under en längre tid, finns alternativ. Även om jag personligen kan ha vissa invändningar mot vissa former av  ”snabb-fix-terapi” så finns det ”guldkorn” att hitta.

Önskemålet att korta ned antalet sessioner är sannolikt ett skäl till varför intresset för KBT (Kognitiv beteendetterapi) har växt så kraftigt. Det finns också andra metoder som lägger vikt vid att erbjuda korttidsterapier. i denna post tänkte jag berätta lite om en metod som kallas ”Lösningsfokuserad korttidsterapi”.

När terapeuten Steve de Schaser med kollegor på 1980-talet upptäckte att de hjälpsökande kunde åstadkomma stora förändringar utan att nödvändigtvis förstå orsakerna till deras problem började de utveckla en terapimetod som kallade ”Lösningsfokuserad korttidsterapi”. Istället för att fokusera på historiska problem började de i terapin/familjerådgivningen istället utforska mer på frågor om framtiden och hur klienten önskade att den skulle vara.

När man arbetar ”lösningsfokuserat” innebär det att klienten tillsamms med tereputen betonar det som klienten gör riktigt bra. Vad är det som klienten fungerar i olika situationer, vad har man lärt sig av tidigare misstag, Vad kan klienten göra bättre. En viktig uppgift för terapeuten är att få klienten överkomma alla ”måsten” och ”borden”. De som arbetar med  ” lösningsfokusering”  betonar ofta att arbetssättet bygger på en djup respekt för människors unika förmåga att (tillsammans med terapeut) åstadkomma en förändring..

Den lösningsfokuserade modellen utgår från tre grundregler:

  1. Om det inte finns ett problem – leta inte efter fel/problem, d.v.s ”fokusera på det som fungerar”.
  2. Om det fungerar – fortsätt, gör mer av det, d.v.s ”lär av goda erfarenheter”.
  3. Om det inte fungerar – hitta en annan lösning/strategi, d.v.s Använd din kreativitet för att komma ur gamla beteendemönster som inte fungar idag.

Personligen tycker jag att denna terapi-metod är spännande. Det finns en väldig positiv kraft i att ha ett lösningsfokuserat  förhållningssätt. Som människor är vi dock komplexa, Vi vill gärna förstå varför vi t.ex. tänker/känner/gör mindre bra saker, trots att vi vet bättre.  I psykosyntesterapi, som är min terapeutiska grund,  finns möjligheten att titta på såväl klientens historia och framtid, om det är vad klienten önskar. Om det är ”framtiden” och ”lösningar” som klienten vill fokusera på,  så kan jag rekommendera ett arbetsätt som utgår från ”lösningfokuserad kortidsterapi”

En video om Lösningsfokuserad korttidsterapi

En av förgrundgestallnerna i  denna metod är terapeuten Insoo Kim Berg. I nedanstående videosnutt kan du höra henna och hennes kollegor berätta om metoden och hur den fungerar i praktiken i form av individuell samtalsterapi och parterapi/familjerådgivning.

 


..

 

 

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.