Nyinsikt Nyinsikt

Parterapi för svartsjuka

Brukar du bli svartsjuk? Störs du av tanken på att  din partner har varit med någon annan? Är du rädd att din kärlek ska hitta någon annan och överge dig? Det är inte onormalt att vara i kontakt med sådana känslor.  Om du hamnar i en sådan situation skulle jag föreslå att du börjar med att hantera dina känslor genom att kommunicera med din partner. Se till att du gör det på ett kärleksfullt sätt utan anklagelser. Utgå från dina egna känslor.

Om du upplever att det mer handlar om en irrationell oro så finns det anledning för dig att arbeta med att försöka ändra ditt förhållningssätt. Det värsta du kan göra är att hålla din svartsjuka för dig själv och bli ett offer dina tankar och känslor.

När svartsjukan är som värt  kan bli så intensiv att man gör saker som kan anses smått galna, och när denna svarta känsla tar överhanden så kan den faktiskt förstöra en relation som annars har förutsättningar att fungera mycket bra. Med parterpi så kan man komma till botten med svartsjuka som förstör och skapar stress i relationen. Ju tidigare man tar tag i problemet, desto bättre.

När uppstår svartsjukan i en relation?

Det är ofta i början av en relation som svartsjukan visar sitt ”fula” ansikte. När man lär känna varandra och känner stark förälskelse och passion så kan det vara mycket jobbigt att höra om tidigare kärlekar. Detta särskilt om dessa fortfarande finns med i bilden på något vis. Det är naturligt att känna oro för att den tidigare relationen inte är avslutad då man fortfarande håller på att lära känna varandra och försöker komma fram till hur man ska passa in i varandras liv.

Men svartsjukan är inte begränsad till början av ett förhållande. När man börjar ta varandra för givet så kan den också dyka upp. Kanske talar man inte med varandra så ofta, och om kommunikationen fungerar illa så kan det bli så att man även slutar känna tillit. Men att bli lite svartsjuk då någon visar intresse för ens partner eller om en tidigare partner kommer på tal behöver inte vara anledning till parterapi. Det är när avundsjukan leder till att man börjar må dåligt eller skada sin partner som det är dags för hjälp.

Olika typer av svartsjuka

Det finns lite olika typer av svartsjuka och dessa måste hanteras på olika sätt. Om det är så att den ena partnern har ett stort behov av kontroll så kan detta upplevas som svartsjuka då personen kanske tjuvläser sms, email och avlyssnar telefonsamtal. Det här är ett beteende som är skadligt för relationen och som måste hanteras på ett bra sätt där man kan skapa en situation där man litar på och respekterar varandra.

Om det kanske är så att man redan har gått igenom en otrohet så kan otryggheten som den drabbade partnern upplever vara orsaken till att man inte kommer vidare. Här är det inte alltid så lätt att återfinna tilliten i relationen och det kan komma att krävas genomgripande arbete med terapi för att tiden verkligen ska läka såren.

Det kan också vara så att beteenden som att inte leva upp till löften gör att man känner otrygghet i relationen. Att lova att höra av sig och sedan inte göra det kan vara tillräckligt för att en partner ska börja fundera på vad detta beror på och om det finns anledning till oro. Med bättre kommunikation och förståelse för varandras behov så kan man lösa svartsjukan och lära sig hur man kan skapa en relation som är trygg och pålitlig.

Vad har hänt tidigare?

Det är inte alltid så att man löser svartsjukan på bästa vis med parterapi. Ibland så kan det vara bäst med enskild terapi då den som ständigt blir avundsjuk blir det på grund av tidigare upplevelse och inte på grund av nuvarande partners beteende. Det är klart att parterapin kan vara bra på så sätt att man stöttar varandra, men om det rör sig om känsliga saker från ens förflutna så kan det vara bra att ta detta ensam med terapeuten.

Tidigare erfarenheter och upplevelser från barndomen kan leda till att man har svårt att lita på en partner och känner sig otrygg i varje relation. I vissa fall så kan det rentav vara så att man själv aktivt är med och försöker få till den situation som man är så rädd för. Genom att förstå varför man känner som man gör och var känslorna av svartsjuka stammar från så kan det ske stora förändringar. Man kan också på ett bättre sätt förklara för sin partner vad man har ett behov av för att det ska fungera. Det leder till en produktiv situation där man slutar anklaga och såra varandra på ett diffust vis, och istället kan kommunicera och uttrycka sig på ett tydligt sätt som leder till lösningar som fungerar och stärker relationen.

Anknytningsteorins betydelse

Jag har i en tidigare artikel skrivit om barndomens betydelse ”Anknytningsteorin och kärleksrelationer”. Läs gärna den om du känner dig orolig. Det är en artikel som behandlar begreppet otrygghet, om hur barndomens erfarenheter påverkar en i vuxen ålder. Otrygg barndom kan leda till en otryggt vuxenliv som kan kännetecknas av ett känslomässigt klängande eller undvikande. Genom att metodiskt arbeta i kognitiv beteende terapi (KBT) med sina negativa tankar, känslor och handlingar kan man ändra sitt förhållningssätt.

Om du problem i din relation, oavsett om det handlar om faktiska problem som otrohet eller om det handlar om otrygghet så är du välkommen höra av dig till mig på Nyinsikt.

.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.