Nyinsikt Nyinsikt

Samtalsterapi

Artiklar om samtalsterapi

På den här sidan får du artikeltips om vad det innebär att gå i samtalsterapi och vilka former av samtalsterapier du kan välja mellan. Mina artiklar om samtalsterapi sträcker sig från de traditionella terapierna till de nya terapiformerna som blir allt mer efterfrågade, Se även mina andra artikelkategorier. Här kan du hitta artiklar om parterapi

Tidigare var samtalsterapi förknippat med behandling av någon form av sjukdom. Att man gick till en samtalsterapeut var inget man gärna pratade öppet om. Idag är läget helt annorlunda. Inte bara traditionella psykiska sjukdomar utan även stress och olika former av ”välfärdsproblem” behandlas med terapi. Enligt en Sifo-undersökning har närmare var fjärde svensk någon gång gått i samtalsterapi. Allra vanligast är det bland kvinnor i yngre medelålder, invånare i storstäder och bland välutbildade.

Utbudet av privata samtalsterapeuter i Stockholm och andra storstäder har ökat med efterfrågan. De som har ekonomiska möjligheter är inte längre hänvisade till sjukvården för terapi. De är inte heller hänvisade till några få traditionella terapimetoder.

Olika samtalsterapi-verktyg vid ångest

Ångest är en del av att vara människa. I grunden handlar det om överlevnad. Oro och stress hjälper oss att undvika och hantera farliga situationer. Men när oron följer oss även när den akuta faran är över och ångesten blir en del av oss själva är det hög tid att fundera på vad man kan göra för att få en bättre livskvalitet. Du står då inför valet att försöka hantera din ångest på egen hand eller ta hjälp av en samtalsterapeut.

Depression: Lyckopiller och samtalsterapi

Vår fysiska hälsa har blivit allt bättre. Idag lever vi längre än någonsin. Under det senaste decenniet har medellivslängden för män och kvinnor ökat med tre respektive två år. Tyvärr har den psykiska hälsan inte utvecklats lika positivt. I vissa fall har den t.o.m. blivit sämre. Det gäller inte minst diagnosen depression, som har exploderat i omfattning inom alla grupper. Depression är i dag den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.