Nyinsikt Nyinsikt

Samtalsterapi

Artiklar om samtalsterapi

På den här sidan får du artikeltips om vad det innebär att gå i samtalsterapi och vilka former av samtalsterapier du kan välja mellan. Mina artiklar om samtalsterapi sträcker sig från de traditionella terapierna till de nya terapiformerna som blir allt mer efterfrågade, Se även mina andra artikelkategorier. Här kan du hitta artiklar om parterapi

Tidigare var samtalsterapi förknippat med behandling av någon form av sjukdom. Att man gick till en samtalsterapeut var inget man gärna pratade öppet om. Idag är läget helt annorlunda. Inte bara traditionella psykiska sjukdomar utan även stress och olika former av ”välfärdsproblem” behandlas med terapi. Enligt en Sifo-undersökning har närmare var fjärde svensk någon gång gått i samtalsterapi. Allra vanligast är det bland kvinnor i yngre medelålder, invånare i storstäder och bland välutbildade.

Utbudet av privata samtalsterapeuter i Stockholm och andra storstäder har ökat med efterfrågan. De som har ekonomiska möjligheter är inte längre hänvisade till sjukvården för terapi. De är inte heller hänvisade till några få traditionella terapimetoder.

Abraham Maslow och behovshierarkin

När man går i samtalsterapi brukar ett viktigt samtalsämne vara att diskutera klientens behov. Om vi upplever att våra behov är tillgodosedda mår vi i regel bra medan icke tillgodosedda behov ofta innebär att vi mår mindre bra.  Ett problem som många klienter har är att de inte riktigt är medvetna om sina behov. För samtalsterapeuten blir det då en utmaning att hjälpa klienten att identifiera sina mer eller mindre medvetna behov.

Sigmund Freud: samtalsterapins grundare

Att välja rätt samtaleterapeut och samtalsterapimetod i Stockholm är inte helt lätt. Utbudet av olika former av samtalsterapier är stort. Med åren har de flesta samtalsterapeuter låtit sig bli inspirerade av en mängd olika terapimetoder och tekniker. Jag har i tidigare artiklar skrivit hur olika samtalsterapier har växt fram över tid och hur de sedan har influerat varandra. Jag tänkte fortsätta i det spåret i några ytterligare artiklar.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.