Nyinsikt Nyinsikt

Samtalsterapi

Artiklar om samtalsterapi

På den här sidan får du artikeltips om vad det innebär att gå i samtalsterapi och vilka former av samtalsterapier du kan välja mellan. Mina artiklar om samtalsterapi sträcker sig från de traditionella terapierna till de nya terapiformerna som blir allt mer efterfrågade.

Exempel på ämnen som tas upp:

 

Gå vidare till artiklar om parterapi.

Mindfulness vid behandling av stress och utbrändhet

Mindfulness, en träningform i  ”medveten närvaro” har blivit ett allt viktigare inslag i en samtalsterapeuts verktygslåda. En förklaring till det är att Socialstyrelsen sedan en tid tillbaka har börjat rekommendera metoden. Det skedde  i samband med att de uppdaterade de nya nationella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom. Vid behov lär jag ut mindfulness till mina klienter.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.