Nyinsikt Nyinsikt

ACT – Tredje vågens KBT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en ny kognitiv beteendeterapi som har fått allt större uppmärksamhet under senare år. ACT-terapeuten betonar processer som mindfulness, acceptans och värdegrund i sitt arbete för att hjälpa sina klienter.

Ett grundläggande antagande inom ACT är att lidandet är en normal och oundviklig del av människans erfarenheter. Att vi försöker kontrollera eller undvika smärtsamma erfarenheter leder bara till mer lidande. Målet med behandlingen är därför inte att eliminera de delar i vår upplevelse av livet som vi finner svåra utan istället lära sig att uppleva livet fullt ut, i glädje och sorg.

En viktig beståndsdel i ACT är en språkteori , den s.k Relational Frame Theory (RFT).  Enkelt  uttryckt säger den att ”tänkandet” har sina begränsningar. När vi vänder det utåt, mot omgivningen, är det ofta ett utmärkt verktyg för att kunna utforska och bemästra våra liv. Men när det vänds inåt, för att kämpa mot olika former av svåra känslor och tankar förvärras paradoxalt nog ofta våra problem.

 ACT har fram till 2008 utvärderats i mer än 24 kliniska prövningar. ACT har också anpassats för att skapa en icke-terapi version av samma processer som kallas ”Acceptance and Commitment Training”. Denna utbildning, har till syfte att utveckla mindfulness, acceptans och värden  i företag eller skolor.

Du kan också läsa denna artikel om ACT-terapi.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.