Nyinsikt Nyinsikt

Att välja samtalsterapeut

Har du någon gång varit ute på nätet och sökt efter en samtalsterapeut? De flesta som söker terapi tycker nog att det är ganska svårt att vara helt trygg i hitta rätt terapeut. Speciellt om du saknar kunskap och erfarenhet av samtalsterapi.

Fragetecken-om-terapi

Dags för lite personlig utveckling? Prova en av mina tjänster

 

Det blir inte nödvändigtvis lättare när du börjar ringa runt för att ställa frågor.   Om du slumpmässigt skulle kontakta ett antal samtalsterapeuter och fråga om de kan hjälpa till med något som inte kräver psykiatrisk vård så svarar nog de flesta Ja på frågan. Om du sedan frågar om ”hur det går till i samtalsterapi”  så kommer du nog  få en mängd olika svar.

I denna artikel tänker jag ta upp en del saker som jag, som psykosyntesterapeut, tycker du bör tänka på när du ska välja terapeut. 

Olika sätt att arbeta

Skälet till varför du kan få en mängd olika svar på den frågan: ”hur det går till i samtalsterapi”  är att det idag finns en mängd terapimetoder att tillgå. Även om alla samtalsterapeuter har ett genuin vilja att hjälpa dig så har de olika sätt att ”tackla” ditt problem beroende på vilka metoder de använder sig av.

En fråga som du därför behöver ställa dig själv är t.ex. om du vill veta orsaken till dina problem eller om det ”räcker” med att du får verktyg för att lösa/lindra dina problem. Det kan avgöra om du ska söka en terapeut som arbetar med kortidsterapi till exempel KBT eller om du ska leta efter någon som arbetar mer långsiktigt och mer på djupet.

Om du känner dig osäker på vad du vill komma tillrätta med så kan jag rekommendera psykosyntes, en metod som jag själv arbetar med. I psyko­syntes­terapi har du möjlighet att lyfta det som behöver utforskas, i takt med att du får nya insikter.

Eftersom varje terapeut har sin egen personliga stil så kan det också vara värt att fundera på vilka speciella kvalitéer du söker hos en terapeut. Vill du till exempel ha en manlig eller kvinnlig terapeut?

Du kan fundera på om du vill ha en terapeut som är mer inlyssnande eller mer aktiv  i terapin. Vill du att terapeuten ska vara mer eller mindre utmanande?

Valja-terapi-min

Känna sig trygg i samtalsterapin

För några år sedan började  terapeuter och forsk­are utforska alternativa sätt att avgöra när en terapi-behandling blir framgångsrik eller inte. De ifrågasatte den rådande forskningen som enbart fokuserade på att utvärdera själva terapimetoden.

Forskaren och terapeuten Scott Miller var en av dessa  som ansåg att den evidensbaserade utvärderingen av metoder borde kompletteras med en mer ”praktiskt” utvärderings-metodik.

Han menade att terapeuterna borde involvera klienten i den terapeutiska utvärderingen. Om vissa inslag inte är bra  kan de tillsammans ändra upplägget av behandlingen.

Det har visat sig, i många utvärderingar, att den person­liga relationen mellan terapeut och klient är direkt avgörande för en framgångsrik behand­ling. När klienten känner sig trygg och förstådd  av sin samtals­terapeut kommer re­sult­aten.  Att en samtalstera­peut ger ett känslomässigt stöd betyder emellertid inte att hen håller med klienten om allt.

När du väl har valt en terapeut bör du därför ta ett ansvar för din egen behandling. Om du känner att det inte fungerar p.g.a. personkemin eller om du känner dig alltför obekväm med hur terapeuten jobbar, så skulle jag rekommendera att du byter terapeut.

Men samtidigt vill jag också föreslå att du är tålamodig. Om du t.ex. vet med dig att du har svårt att känna tillit så är det lätt hänt, åtminstone till en början, att du kommer känna av det i terapirummet. Försök då att vara tålmodig med dig själv och terapeuten i dessa lägen. Om känslan kvarstår över tid så kan du gå till någon annan

Den här utvärderingsmetodiken, att engagera klienten i vad som fungerar och inte fungerar i terapin, är något  som jag själv försöker arbeta efter. Om du vill fördjupa dig i detta arbetssätt kan du läsa denna rapport  från Stockholms läns landsting. (länken är tyvärr borttagen)

Om du behöver ytterligare underlag för att välja terapi-form och terapeut föreslår jag att du läser ”Boka terapi i Stockholm – Välja rätt?” och ”Vilken samtalsterapi är bäst ?”