Nyinsikt Nyinsikt

Att välja samtalsterapi och terapeut

Har du någon gång varit ute på nätet och sökt efter en samtalsterapeut ? De flesta som letar efter en terapeut tycker nog inte att det är helt lätt att välja rätt. Speciellt inte om man saknar kunskap och erfarenhet om terapi. Det blir inte nödvändigtvis lättare när man börjar ringa runt för att ställa frågor.   Om man slumpmässigt skulle kontakta ett antal samtalsterapeuter och fråga om de kan hjälpa till med något som inte direkt kräver psykiatrisk vård så svarar nog de flesta Ja på frågan. Om man sedan frågar om ”hur det går till i samtalsterapi”  så kommer man nog  få en mängd olika svar. I denna artikel tänkar jag ta upp en del saker som jag tycker man bör tänka på när man väljer terapeut.

Olika former av samtalsterapi

Skälet till varför du kan få en mängd olika svar på den frågan: ”hur det går till i samtalsterapi”  är att det idag finns en mängd terapimetoder att tillgå. Även om alla samtalsterapeuter har ett genuin vilja att hjälpa dig så har de olika sätt att ”tackla” ditt problem beroende på vilken metod de använder. En fråga som du därför behöver ställa dig själv är t.ex. om du behöver och/eller vill veta orsaken till dina problem eller om det ”räcker” med att du får verktyg för att lösa/lindra dina problem. Det kan avgöra om du ska söka efter en terapeut som arbetar med kortidsterapi t.e.x KBT eller om du ska gå till en som t.e.x arbetar med psykodynamisk terapi, en terapimetod som vanligtvis pågår under en längre tid. Om du känner dig osäker på vad du vill komma tillrätta med så kan jag rekommendera psykosyntes, en metod som jag själv arbetar med. I psykosyntesterapi har du möjlighet att lyfta det som behöver utforskas, i takt med att du får nya insikter.

Eftersom varje terapeut har sin egen personliga stil så kan det ju också värt att fundera på vilken person/metod som passar din personlighet. Du kanske ska fundera på om du vill ha en terapeut som är mer eller mindre aktiv (pratsam) i terapin. Du kan ju också fundera på hur utmanande du vill att terapeuten ska vara. Av erfarenhet vet jag t.ex. att många män föredrar, av rätt eller fel skäl, en manlig terapeut, .

Så när du väljer en terapeut så är det bra om du själv tar ett ansvar för vad du tror är bäst för dig. Om du känner att det inte fungerar p.g.a. personkemin eller för att du känner dig alltför obekväm med hur terapeuten jobbar, så skulle jag rekommendera att du byter terapeut. Men samtidigt vill jag också föreslå att du är tålamodig. Om du t.ex. vet att du har svårt att känna tillit eller om du har lätt för känna dig missförstådd så är det lätt hänt, åtminstone i början, att du också kommer känna det i terapirummet. Så ha tålmod med dig själv och terapeuten i dessa lägen.

Vikten av att känna sig trygg i samtalsterapin

Redan för några år sedan började började vissa terapeuter och forskare ta upp frågan om vad det är som gör att en viss terapi blir framgångsrik eller inte. Hur man bäst avgör detta är omdebatterat. Det är t.ex. många som ifrågasätter varför den mesta av forskningen fokuserar på att utvärdera terapimetoder . Forskaren och terapeuten Scott Miller menar t.ex att man bör gå vidare från evidensbaserad utvärdering till praktiskt baserade utvärdering. Det innebär att terapeuterna skaffar sig kunskap om vad det är som inte fungerar i terapin för att sedan  justera behandlingen så att den bättre passar klienten. Det betyder att Scott Miller ser det som ett avgörande inslag i terapeutisk behandling att helt enkelt fråga klienten: Vad tycker du fungerar ? Enligt honom är det då som terapi har störst chans att bli framgångsrik.

Det har nämligen visat sig, i många utvärderingar, att den personliga relationen mellan terapeut är viktigare än än t.ex metoden. Studier har bl.a visat att det är viktigt att klienten känner sig trygg med sin terapeut och att klienten känner att han/hon får utrymme (tid) för att berätta om sina upplevelser.  Sedan är det också viktigt att klienten känner sig förstådd  av sin samtalsterapeut.  Att en terapeut ger ett känslomässigt stöd  betyder emellertid inte samtalsterapeuten håller med om allt.  Om du vill fördjupa dig i detta kan du läsa denna rapport  från Stockholms läns landsting 

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.