Nyinsikt Nyinsikt

Bildterapi hjälper vid cancer

Forskning kring bildterapi vid Umeå universitet rankas i senaste numret av tidskriften Psycho-Oncology högst av alla bildterapistudier i världen. Bakom forskningen står bland annat sjuksköterskan Inger Öster vid institutionen för omvårdnad. I sin avhandling från 2007  följde hon under ett antal år  vilka effekter bildterapi gav för kvinnor med bröstcancer. Nu pågår uppföljningen av projektet.

Resultaten visade dessutom att kvinnorna som fått individuell bildterapi under en kort period på fem veckor faktiskt hade signifikant bättre psykiska och fysiska resurser för att hantera sin sjukdom. De upplevde mindre negativa fysiska och psykiska symptom och kände dessutom att de hade en bättre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen.

Det har gått sex år sedan studien gjorden och en uppföljande telefonintervju med kvinnorna i båda grupperna har gjorts. Frågorna handlar om hur kvinnorna har det idag och om hur de ser på den bildterapin de fick under behandlingstiden.

källa: Camilla Andersson. Omvårdnadsmagasinet nr 3/10

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.