Nyinsikt Nyinsikt

Psykosyntes: Holistisk psykologi för allsidig utveckling

En riktigt bra introduktion till psykosyntes är samtalsterapeutens Trond Øverlands bok: Psykosyntes: Holistisk psykologi för allsidig utveckling. Den kom ut för ett par år sen och är översatt av psykosyntesterapeuten Gunnel Ottersten till svenska. Det är en bok som de flesta studenter i samtalsterapi med psykosyntesinriktning läser på Psykosyntesakademi och Humanova i Stockholm Denna källbok baserar sig på grundaren av psykosyntes Roberto Assagiolis tre banbrytande böcker på engelska samt många av hans övriga artiklar och skrifter och flera intervjuer med honom. Assagiolis betydande insats i psykologihistorien börjar nu i högre grad uppmärksammas.  Här får du en sammanfattning av psykosyntesens teori och praktiska övningar. Specifika psykosyntesbegrepp som idealmodell, delpersonligheter,  Des-/identifiering, Viljan, Personlig jag och det övermedvetna förklaras uttömmande. Likaså förklaras de centrala diagrammen som ”ägget” och ”stjärnan”.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.