Nyinsikt Nyinsikt

Breathworks – att leva med smärta och sjukdom

Breathworks -En form av mindfulness.

Grundaren av Breathworks, Vidyamala Burch bekriver i denna video sin resa från förnekelse till acceptans av sin egen smärta och sjukdom. Det tog henne många år innan hon insåg att det inte går att springa ifrån sina problem och besvär.  För att detta ska vara möjligt behövde hon lära sig att  praktisera medveten närvaro / mindfulness.  Hon kom bl.a till insikt om att hon kunde bemöta  långvarig smärta och stress med vänlig och medveten närvaro. På så sätt skapade hon ett utrymme i sin upplevelse som gav henne  frihet att välja hur hon skulle gensvara.

Breathworks har på kort tid spridits runt om i världen och har framgångsrikt använts inom skola, behandlingsvård och i förebyggande hälsovård. I Stockholm har, sedan några år tillbaka funnits ett nätverk för Breathworks som engagerar samtalsterapeuter och andra intresserade.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.