Nyinsikt Nyinsikt

Psykologisk hjälp på nätet

Möjligheten att få psykologisk hjälp har förbättrats under senare år. Det är inte längre bara den offentliga sjukvården som erbjuder hjälp åt människor som är i kris. Antalet privatpraktiserande terapeuter med olika inriktningar har ökat kraftigt. Nu erbjuds ”nya” terapier som psykosyntes, kognitiv beteende terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) till allt fler.

Idag behöver man inte heller boka ett personligt besök för att få hjälp. Idag översvämmas bokmarknaden av olika ”självhjälps-böcker”. En ny trend är nu också att erbjuda terapi-hjälp via nätet. Mest populär verkar KBT att vara. Den anses passa för nätet då den lägger stor vikt vid utbildning.

Själva terapeutbehandlingen brukar vara upplagda i olika moduler. Varje vecka går man igenom ett nytt steg, vilket innebär att man dels får läsa en text med nyttig information och dels få skrivuppgifter som man ska göra. I vissa fall  ingår det feedback från en terapeut

Förespråkarna brukar hänvisa till att det är kostnadseffektiv behandlingsmetod som visar på goda resultat. Det har också fått vissa landsting att erbjuda den här typen av behandling i egen regi eller i samarbete med privata aktörer. Friheten och flexibiliteten kan också vara en nackdel. Den internetbaserade terapi kräver en hög grad att klienten  motiverad och har förmåga att tillgodogöra sig det som erbjuds utan direkt input från en terapeut.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.