Nyinsikt Nyinsikt

Hur arbetar en samtalsterapeut i psykosyntes?

Som samtalsterapeut i Stockholm får jag ibland frågan om hur min behandlingsmetod, psykosyntesterapi, skiljer sig från andra terapiformer. Det första jag brukar säga är att vi brukar lyfta fram det friska snarare än det sjuka när en klients berättar om sina problem. Att söka en terapeut betyder inte nödvändigtvis att man är sjuk utan att man kanske ”bara” behöver ett bollblank för att på ett djupare sätt förstå och hantera sina problem. 

Psykosyntesen har en stark tilltro till att vi, genom ökad medveten om våra tankar känslor och behov, har goda förutsättningar att läka oss själva och finna mening med våra liv. I varje problem finns fröet till en personlig utveckling.

Personligen tror jag inte att det är själva valet av terapiform som avgör om terapin blir framgångsrik för klienten. Det centrala är snarare att det behövs en”allians” mellan terapeut och klient för skapa förutsättningar till en effektiv problemhantering. Med ”allians” menas att terapeuten och klienten tillsammans, som ”jämbördiga partner” skapar en trygg och empatisk miljö för en behandling.

Vikten av ”allians” betyder inte att terapi-metoden är ointressant, tvärtom. Vissa metoder fungerar bättre vid behandling av vissa problem. Det går inte heller att bortse från att vissa metoder och tekniker tilltalar vissa klienter mer än andra. För några är samtalet det viktigaste medan andra kanske känner att de behöver gå bortom orden, t.ex via bild- och kroppsövningar för att kunna komma vidare.

För att tillmötesgå ett behov om vad olika terapier kan bidra med så har jag på min hemsida skapat en ordlista för olika intressanta terapier. De två första är Kognitiv Beteendeterapi KBT och Gestaltterapi. De är båda två metoder som används, som komplement, av en del psykosyntesterapeuter.

I ordlistan kommer jag även lägga in olika psykologiska begrepp som används i terapivärlden. Det är min ambition att över tid fylla på ordlistan med sådant som jag tror kan intressera en klient som går i psykosyntesterapi.  Du får gärna skriva ett mejl om du tycker att jag har missat något.

 

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.