Nyinsikt Nyinsikt

Ilska, skuld, skam och personlig utveckling

NVC (nonviolent communication)-läraren Liv Larson kommer snart ut med en ny bok som behandlar ilska, skuld och skam. En bok för alla men inte minst för de som går i samtalsterapi.  Genom att utforska vad dessa känslor försöker säga oss  kan de bli våra vägvisare istället för våra fiender. Vår längtan efter att bli mötta med respekt är en nyckel till att förstå dessa starka känslor. Utöver att presentera olika former av verktyg att jobba med visar Liv också hur de dessa känslor hänger ihop med vårt sätt tänka och handla. Idag lever vi ett samhälla som bygger på dominans snarare än vara livstjänande vilket får till följd att  ilska, skam och skuld blir en stor del av vår vardag.  Den här boken kan beställas från http://friareliv.se/index.php/sv/boecker-om-nvc/personlig-utveckling-/478-ilska-skam-och-skuld-tre-sidor-av-samma-mynt. Liv Larson brukar regelbundet hålla kurser i NVC. Inte minst här i Stockholm vet jag att det är många samtalsterapeuter som har tagit del av hennes visdom

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.