Nyinsikt Nyinsikt

NVC – Stöd i samtalsterapi

Nonviolent Communication (NVC) eller som det ibland kallas, ”Giraffspråket” är ett förhållningssätt och metod som används av allt fler samtalsterapeuter. Inte minst inom psykosyntesens värld är den populär då de båda två vilar på en gemensam värdegrund.

Terapeuten kan använda det i sin kommunikation med sin klient eller i utbildningssyfte, för att visa på vilka alternativa sätt en klient kan kommunicera med sin omgivning. NVC är ett sätt att bemöta sig själv och andra med största möjliga respekt, empati och tolerans. NVC utvecklades under 1960-talet av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Han fann att medkänsla med sig själv och andra är en grundkvalitet för framgångsrik kommunikation. Samtidigt konstaterade han att vårt språk, som vi är vana att använda det, hindrar oss från att uttrycka medkänsla.

När vi inte klarar att tala om vad vi behöver utan bara kan göra kritiska analyser av varandra, då är kriget inte långt borta, vare sig det handlar om verbalt, psykologiskt eller fysiskt krig.” -Marshall B.Rosenberg

I teorin är modellen enkel att förstå men desto svårare att praktisera. Kärnan i NVC är att först kunna skilja observationer från bedömningar. Därefter följer att öka sin förståelse av ens egna och andras känslor och behov. När det är gjort gäller det att bli konkret så att ens handlingar kan möta de behov som finns.

NVC används inte bara av terapeuter utan även för att förbättra kommunikationen inom undervisning och arbetsliv..

Om Du vill veta mer så kan du lyssna på en video där M. Rosenberg intervjuas. Här talar han om hur NVC kan användas i olika sammanhang.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.