Nyinsikt Nyinsikt

Psykosyntes: En metod i samtalsterapi

Som samtalsterapeut i Stock­holm får jag ibland frågan om hur psykosyntesterapin, skiljer sig från mina andra metoder. Det enklaste svaret är att den är mer än en metod. Jag brukar säga att den tillåter dig att utforska dig själv med ett annorlunda förhållningssätt. I denna artikel presenterar jag psykosyntesen och dess grund­are Roberto Assagioli.

Inre dirigentOm du vill veta mer om psykologins pionjärer så kan jag föreslå mina artiklar om Carls Jung, Sigmund Freud, Alice Miller och Abraham Maslow.

Psykosyntesen lyfter fram det friska snarare än det sjuka i din berättelse. I varje problem finns fröet till en personlig utveck­ling. Den har en stark tilltro till att vi, genom ökad medveten om våra egna tankar, känslor och behov, har förutsättningar att läka oss själva.

Samtidigt finns det inte ett arbetssätt som passar för alla. För många som vänder sig till mig som samtalsterapeut är just samtalet det viktigaste, medan andra känner att de behöver gå bortom orden för att komma vidare. Då kan vi använda bild- och kropps­övningar i olika former. Allt det här ryms inom psyko­syntesen som omfattar en rad olika verktyg utifrån individuella behov.

Psykosyntesens speciella sätt att arbeta

Psykosyntesen är unik på fler sätt. Jag vill särskilt lyfta att alla modeller inom psyko­syntesen syftar till att väcka din egen lust att utforska din personlighet. Vad det innebär kan illustreras med de två exempel som beskrivs nedan, att arbeta med ”del­person­ligheter” och en modell som kallas ”ägget”:

Delpersonligheter kan vara ett effektivt verktyg för dig som ibland känner dig handlings­förlamad för att du inte vet vad du egentligen innerst inne vill. Metoden går ut på att du får verktyg för att identifiera dina motstridiga tankar, känslor och behov och låta dem symbol­iseras av olika delperson­ligheter.

Utifrån det kan du sedan gå vidare till vad vi kallar accept­ans och de olika del­person­ligheterna har spelat ut sin roll. Psykosyntesen kan hjälpa dig komma i kontakt med din verkliga vilja och bli ”dirigent i den egen inre orkester”.

Ägget är en annan modell som kan hjälpa dig att komma i kontakt med din verkliga vilja och växa som människa. Modellen beskriver människans olika medvetandenivåer och är utvecklad ur Sigmund Freuds tankar om det medvetna och det omedvetna.

Psykosyntesterapin skiljer sig också från andra samtals­terapi­former genom att du om du vill kan kombinera ditt personliga arbete med att utforska mer andliga intressen. Det görs helt utan koppling till någon speciell religion.

Om du vill veta lite mer om psykosyntesen kan jag rekommendera nedanstående intervju med Will Parfitt, en av de mer kända terapeuterna och tänkarna inom psykosyntesen.

Roberto Assagioli: Grundare av psykosyntesterapin

Psykosyntesterapin utvecklad­es i början av 1900-talet av Roberto Assagioli. Roberto växte upp i en judisk kulturell medel­klass­familj i Venedig. Redan vid 21 års ålder blev han klar med sin doktorsavhandling i medicin. I likhet med andra vid den tiden studerade han hos Sigmund Freud, psykoterapins fader.

Men relativt tidigt reagerade Assagioli mot Freuds fokus på det sjuka i människans psyko­logi. Han menade att människan i grunden är frisk och har en stark potential att växa. I sitt psykosyntes-terapeutiska arbete kunde han se att många klienter kunde läka sig själva genom att arbeta med sina inre konflikter.

I likhet med psykologen Carl Jung menade Assagioli att mänskligt växande kunde in­kludera en andlig och trans­personell dimension. Även om han själv betraktade sig som teosof var det inget han förespråkade i sin terapi. Han framhöll ofta att ”Psyko­syntesen syftar inte till en metafysisk eller teologisk förklaring av det stora mysteriet – den leder till dörren, men stannar där.”

I den här filmen, som är drygt fem minuter lång, intervjuas Assagioli av Greene Loomis, en välkänd läkare och före­språkare av holistisk medicin.

Om du vill fördjupa dig i psykosyntesterapi

En bra introduktion till psykosyntes är psykosyntes­terapeuten; Trond Øverlands bok: ”Psykosyntes: Holistisk psykologi för allsidig utveck­ling”. Boken baserar sig på Roberto Assagiolis böcker och artiklar och sammanfattar psykosyntesens teori. Den för­klarar vanliga begrepp som används inom psykosyntesen. I boken finns också många övningar som kan användas i psykosyntesterapi.

Psykosyntesterapi i Stockholm

Om du vill prova på så kan du läsa om hur jag arbetar med psykosyntesterapi och samtals-terapi i Stockholm