Nyinsikt Nyinsikt

Psykosyntes med J.Firman och A.Gila

De amerikanska psykosyntes-terapeuterna John Firman och Anna Gila har just kommit ut med en bok med namnet: A Psychotherapy of Love: Psychosynthesis in Practice

I en recension skriver Piero Ferruci att frågan om empati är numera i bräschen för vetenskaplig forskning och en grund för all framgångsrik psykoterapi och rådgivning. Vidare skriver han att Firman och Gila som samtalsterapeuter visar hur empati i sin djupaste aspekt är ett uttryck för andliga empati. Deras insikter kastar nytt ljus över relationernas betydelse och hur empati kan användas i terapeutiska sammanhang. Avslutningsvis skriver han att boken är en fantastisk hyllning till kärlekens mysterium.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.