Nyinsikt Nyinsikt

Psykosyntes:Viljans betydelse i samtalsterapi

Som samtalsterapeut arbetar jag ofta med att försöka identifiera och stärka klientens vilja. Ofta upplever en klient som söker hjälp att viljan är ”förlorad” och att livet inte verkar ha någon riktning eller mening.  Om du är intressarad om viljans betydelse för vårt välbefinnande föreslår jag att du läser boken ”Om viljan”, en bok av Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare.

Den publicerades första gången 1973. Boken är avsedd att vara ett praktiskt verktyg för utforskandet, utvecklandet och användningen av viljan. Den tar upp inte bara hur vi vanligtvis använder viljan utan också hur den bäst kan användas. Assagioli beskriver stadierna i en beslutsprocess och de olika egenskaper som förknippas med viljan. Det här är en bok som de flesta samtalsterapeuter återvänder till.

Viljan är enligt Roberto Assagioli psykets mest centrala funktion. Den balanserar och utnyttjar i idealfallet alla människans övriga aktiviteter och funktioner utan att tränga bort en enda. Den utvecklade viljan kan liknas vid rorsmannen på en båt som håller båten i kurs trots avdrift av vind och strömmar.

Boken är indelad i två huvuddelar. Den första delen beskriver i detalj de grundläggande aspekterna av viljan: stark, bra och skicklig, och även mer esoterisk, transpersonell och universell vilja. Den andra delen är en steg-för-steg guide i konsten att fatta beslut.

I sin syn på viljan är han influerad av såväl utvecklingen inom existentiell, humanistisk och transpersonell psykologi.

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.