Nyinsikt Nyinsikt

Samtalsterapeut Will Parfitt

Nu fortsätter min serie av filmer om psykologi och terapi. Den första filmen handlade om psykosyntesens grundare Roberto Assagioli. Nu har turen kommit till en av de mer kända terapeuterna och tänkarna inom psykosyntesen idag, engelsmannen och författaren Will Parfitt. För något sedan var han i Stockholm på konferens och besökte samtalsterapeuter från Humanova. Här intervjuas han av Josephine Seller på Awakening TV.

Intervjun inleds med en allmän genomgång om vad psykosyntes egentligen är och varför han blev intresserad av just psykosyntes. Han menar att det finns två terapeutiska inriktningar inom psykosyntesen idag. De samtalsterapeuter som i huvudsak använder psykosyntesen som en personlig utvecklingspsykologisk metod och de som även inkluderar den transpersonella aspekten, dvs förenar det ”världsliga” med det ”andliga” dimensionen i terapi (utan koppling till någon speciell tradition)

Vidare intervjuas Will Parfitt om några viktiga ”modeller” inom psykosyntesen. En modell är ”Ägget” som bl.a beskriver människans olika medvetandenivåer och Viljans betydelse. Det är en modell som är en utveckling av Sigmund Freuds tankar om den medvetna och det omedvetna, En annan modell som Will Parfitt lyfter fram är det sk. ”delpersonlighetsarbetet” Den är en modell som beskriver och förklarar hur vi kan arbeta med motstridiga tankar, känslor och behov Det är ju inte ovanligt att vi inte vet vad vi vill och att det ibland gör oss handlingsförlamade. Genom ett identifiera olika tankar, känslor och behov (symboliseras av delpersonlighetar) kan vi gå vidare med acceptans och avidentifiering. När det är gjort har vi lagt en grogrund för att komma i kontakt med vår verkliga och sanna vilja, Vi blir som Assagioli skulle säga : ”dirigent till vår egen inre orkester”.

Will Parfitt menar vidare att psykosynten inte enbart kan användas som en terapeutisk metod i samtalsterapi och parterapi, de insikter som fås genom psykosyntes även kan förändra samhället i stort. Genom att psykosyntesen påverkar vårt förhållningssät till oss själva och vår omgivning kan effekterna spridas utanför terapirummet. Intervjun avslutas med att han berättar om hur han själv förenar psykosyntes och Kabbala i sitt arbete. Kaballa är en religiös och filosofiskt system, som har sina kopplingar till judisk mystik.Security

Hoppas du finner nedanstående video-intervju om psykosyntesens grundläggande principer intressanta, Om du vill prova på psykosyntes i form av individuell samtalsterapi, parterapi eller handledning/coaching så är du välkommen att höra av dig. Jag finns på södermalm, Stockholm.


..

PsykosyntesForum / Life Leadership

PsykosyntesForum / Life LeadershipPsykosyntesmetoder för personligt växande. Web-shop med olika psykosyntesprodukter.